Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Neplánované zasadnutie OZ

12nov2021

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍ
oznamuje konanie neplánovaného zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HORNOM SRNÍ,
ktoré sa uskutoční dňa 16.11.2021 (utorok) o 17.00 hod.
v zasadačke obecného úradu.


Program:

  1. Schválenie účasti na projekte Vnútorné vybavenie kultúrneho domu v obci Horné Srnie
  2. Záver


Zasadnutia OZ sú verejné za dodržania nasledovných podmienok:
– vstup do budovy a na zasadnutie iba s respirátorom,
– povinnosť použiť rukavice alebo dezinfekciu rúk,
– dodržať odstup od ostatných osôb najmenej 2 m,
– vstup do budovy je zakázaný s príznakmi akútneho respiračného ochorenia (nádcha, kašeľ, horúčka, sťažené dýchanie a pod.)

?