Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Miestna akčná skupina Vršatec vyhlasuje výzvu na podporu PODNIKATEĽOV

21apr2020

Forma financovania: nenávratný grant

Minimálna výška príspevku: 5 000 € Maximálna výška príspevku: 100 000 €

Spolufinancovanie žiadateľa: minimálne 45%

Oprávnený žiadateľ : mikro a malé podniky /do 49 zamestnancov/
 osoby zapísané v obchodnom registri,
 osoby, kt. nie sú zapísané v obchodnom registri a podnikajú na základe živnostenského oprávnenia.

Oprávnené miesto realizácie: Bohunice, Bolešov, Borčice, Červený Kameň, Dolná Súča, Dulov, Horná Súča, Horné Srnie, Hrabovka, Ilava, Kameničany, Krivoklát, Mikušovce, Nemšová, Pruské, Sedmerovec, Skalka nad Váhom, Slavnica, Tuchyňa, Vršatské Podhradie, Zamarovce.

Oprávnené aktivity: Podpora podnikania a inovácii
 zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, SZČO, družstiev

Bližšie informácie:

Miestna akčná skupina Ľuborčianska 27 914 41 Nemšová

Osobné konzultácie si treba vopred dohodnúť telefonicky: 0908 505 618

?