Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Kultúra

Obec Horné Srnie sa môže pýšiť dlhoročnými kultúrnymi tradíciami.

Bohatá kultúrna činnosť sa sústreďoval predovšetkým na pôde kultúrneho domu, ktorý znamenal veľa pre obec. Napriek dlhšej dobe nefunkčnosti je potešiteľné, že v súčasnosti je vlastníkom kultúrneho domu už obec a kultúrny život v obci sa môže opäť bohato rozvíjať. V obci pôsobí viacero spolkov a združení, ktoré sa snažia zachovávať kultúrne tradície a zvyky pre ďalšie generácie.

Najdlhšie pôsobiacim zoskupením v obci je Dychová hudba, ktorej začiatky účinkovania sa datujú do roku 1918. Je už neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho života v obci. Medzi takéto spoločenstvá môžeme zaradiť i Folklórny súbor SRŇAN /1976/, Ženský spevácky zbor /1992/, hudobnú skupinu BLANKYT /1975/, Detský folklórny súbor KAMENČEK.

V obci sú širokej verejnosti k dispozícii novozrekonštruované priestory Expozície ľudovej kultúry v Hornom Srní.

Obecná knižnica nachádzajúca sa v priestoroch základnej školy poskytuje svojim čitateľom viac ako 10 tis. publikácii. Knižničný fond sa obec snaží rozširovať jednak zo svojich finančných zdrojov ako aj prostredníctvom projektov z grantového systému Ministerstva kultúry SR.

Obecné noviny LIPOVEC vychádzajú štvrťročne. Občanom prinášajú prierez udalostí v obci za uplynulé obdobie a sú neodmysliteľným zdrojom informácií hlavne pre starších občanov obce.

 

?