Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Kronika obce Horné Srnie

K R O N I K A Obce Horné Srnie za rok 2020 – formát PDF

K R O N I K A Obce Horné Srnie za rok 2019 – formát PDF

 

 

K R O N I K A OBCE HORNÉ SRNIE ZA ROK 2018… formát PDF

 

K R O N I K A OBCE HORNÉ SRNIE ZA ROK 2017… formát PDF

 

 

K R O N I K A OBCE HORNÉ SRNIE ZA ROK 2016… formát PDF

 

 

K R O N I K A
OBCE HORNÉ SRNIE ZA ROK 2015… formát PDF

 

K R O N I K A
OBCE HORNÉ SRNIE ZA ROKY 2008-2014… formát PDF

 

?