Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Kontakt

Adresa

Obec Horné Srnie
Obecný úrad, Družstevná 430/1
Horné Srnie
914 42

 

Telefón / fax – ústredňa
tel.č. 032/6588281

E-mail
urad (zavináč) hornesrnie.sk

Ďalšie kontakty v záložke Oddelenia OÚ alebo kliknite na TENTO odkaz

 

IČO: 00311588
DIČ: 2021091501
Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko a.s., pobočka Trenčín
Číslo účtu: 0681719001/5600
IBAN: SK16 5600 0000 0006 8171 9001

?