Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Kompostéry

28máj2020

Žiadame občanov, ktorí ešte majú záujem o pridelenie kompostéra, aby prišli do 15. júna na obecný úrad podpísať zmluvu a preberací protokol, kompostér im bude následne privezený domov.

Kompostér je možné prideliť rodinnému domu, ktorý je trvalo obývaný.

Je možné prideliť kompostér aj k bytovým domom. Je však potrebné, aby si vlastníci bytov zvolili zástupcu, ktorý príde podpísať zmluvu a preberací protokol a bude za kompostér pridelený k bytovke zodpovedať.

Upozorňujeme, že termín 15. jún je posledný, po tomto termíne už obec kompostéry nakupovať a prideľovať nebude. Kompostovanie si budú musieť ostatní zabezpečiť na vlastné náklady.

Ďakujeme za pochopenie.

?