Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

KOMPOSTÉRY DO DOMÁCNOSTÍ

21júl2019

dovoľujeme si Vás upozorniť, že podľa zákona o odpadoch je zakázané do
domových smetných nádob vhadzovať biologicky rozložiteľný odpad, čo je napr. rastlinný odpad z kuchyne a prípravy jedál, zvyšky zeleniny a ovocia, škrupiny z vajíčok a orechov, zvyšky pečiva a obilnín, kávová usadenina, čajové vrecúška, odpady zo záhrady – tráva, lístie, burina, piliny, kôra, popol z dreva. Odpad je taktiež zakázané spaľovať.
Tento odpad je možné v domácich podmienkach kompostovať v kompostéroch.
Obec z projektu realizovaného z eurofondov zabezpečila pre rodinné domy
kompostéry, ktoré sa budú v najbližších dňoch distribuovať. Aby sa kompostér dostal aj k Vám, je nutné, aby zástupca Vašej domácnosti
prišiel na obecný úrad v úradných hodinách podpísať zmluvu o výpožičke
kompostéra, dohodu o domácom kompostovaní a preberací protokol. Následne bude pracovníkmi obce kompostér privezený k Vám domov. Podmienkou je, aby Vaša domácnosť mala uhradené poplatky za vývoz komunálneho odpadu. Na úrade po podpise dostanete návod na kompostovanie, návod na montáž kompostéra, povinnú nálepku a kópiu podpísaných zmlúv.

Inštruktážne video k zmontovaniu kompostera

?