Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Komisie

ÚDAJE O ČLENOCH KOMISIÍ
Meno a priezviskoAdresaTel. číslo
FINANČNÁ KOMISIA
Jarmila PAVLAČKOVÁČerňavská 193/60, Hor. Srnie0915 607 092
Ing. Jolana HIKLOVÁSúhradská 362/23, Horné Srnie903670958
Bc. Jozef TURÁKZbezianska 254/49, Horné Srnie905501012
Ing. Andrea KEBÍSKOVÁNa Hornom konci 691/15, Horné Srnie032 6588281 andrea.kebiskova@hornesrnie.sk
KOMISIA VÝSTAVBY A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Ing. Peter MIERNYPod Orešovcom 776/26, Hor. Srnie0915 493 652
Bc. Jozef TURÁKZbezianska 254/49, Horné Srnie0905 501 012
Ing. Vladimír ONDREJIČKA, PhD.Zbezianska 289/3, Horné Srnie0908 450 650
Milan JURENKACementárska 134/3, Horné Srnie
Ing. Róbert JÁNSKYSúhradská 357/34, Horné Srnie0902 181 044
Zlatica KONÍČKOVÁZa kostolom 765/9, Horné Srnie032 6588290 zlatica.konickova@hornesrnie.sk
KOMISIA ŠKOLSTVA, KULTÚRY A ŠPORTU
Ing. Jaroslav PAPIERNIKZáhumenská 641/32, Horné Srnie904621585
Ing. Jakub TRŠKAZbezianska 296/6, Horné Srnie0907 860 420
Zdenko LIPTÁKŽelezničná 110/38, Horné Srnie904486632
Mgr. Lýdia MURÁROVÁPrúdová 495/58, Horné Srnie0907 123 555
Mgr. Mária ŠIMÁKOVÁZbezianska 273/25, Horné Srnie0902 236 414
Monika ProsňanskáNa Hornom konci 727/50, H.Srnie0948 654 814
Marta PAPIERNIKOVÁRajkovecká 49/10, Horné Srnie0326588290 marta.papiernikova@hornesrnie.sk
SOCIÁLNA KOMISIA
Mgr. Jana KUBÍČKOVÁDružstevná 461/26, Horné Srnie0910/262 863
Mgr. Mária HÚDEKOVÁZbezianska 268/32, Horné Srnie0949 230 526
Magdaléna PAPIERNIKOVÁPrúdová 515/34, Horné Srnie0908 681 106
Štefan BLAHOPod Zábrehom 240/5, Horné Srnie0902/453 394
Bc. Mária CHOVANČÍKOVÁNa Hornom konci 718/40, Horné Srnie0326588281 maria.chovancikova@hornesrnie.sk
KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU
Mgr. Mária HÚDEKOVÁZbezianska 268/32, Horné Srnie0949 230 526
Jarmila PAVLAČKOVÁČerňavská 193/60, Hor. Srnie0915 607 092
Bc. Jozef TURÁKZbezianska 254/49, Horné Srnie0905 501 012
?