Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Informácie k celoplošnému testovaniu na ochorenie COVID-19 – 2. kolo

06nov2020

Testovanie bude prebiehať  v dňoch 7. a 8. novembra 2020 (sobota a nedeľa). V našej obci budú opäť zriadené dve odberné miesta vo veľkej sále  kultúrneho domu.

Z dôvodu zabezpečenia plynulého priebehu testovania a zabránenie vzniku dlhých čakacích dôb Vás prosíme o rešpektovanie nasledovného rozpisu testovania podľa ulíc.

            Prosíme o ohľaduplnosť a rešpektovanie dvoch prestávok pre odberné tímy: v čase od 12.00 do 13.00 hod. a v čase od 17.00 do 17.30 hod.

Sobota 7. novembra 2020

ČasObyvatelia ulíc
8.00 – 10.00 hod.Športovcov, Cementárska, Čerňavská
10.00 – 12.00 hod.Čakanovská, Riečna, Družstevná
13.00 – 15.00 hod.Dúbravská, Kamenecká, Juraja Belku, Lánska
15.00 – 17.00 hod.Janka Kráľa, Prúdová  
17.30 – 20.00 hod.Železničná, Skalická, Vŕbová, Rozmarínová, Potočná

Nedeľa 8. novembra 2020

ČasObyvatelia ulíc
8.00 – 10.00 hod.Zbezianska, Kremeničná, Lesnícka, Zábavská, Rajkovecká, Vlárska  
10.00 – 12.00 hod.Na Hornom konci, Mostíková
13.00 – 15.00 hod.Pod Zábrehom, Pod Orešovcom   
15.00 – 17.00 hod.Záhumenská, Mostová, Školská   
17.30 – 20.00 hod.Za kostolom, Súhradská

Na odberné miesto sa bude prichádzať a zoraďovať od hlavného vjazdu do areálu kultúrneho domu okolo fary, okolo tržnice doprava (bezbariérový vstup do veľkej sály). Z odberného miesta sa bude dať odísť iba uličkou na ulicu Zbezianska. Aby sa zabezpečil jednosmerný pohyb testovaných a zabránilo miešaniu čakajúcich a už otestovaných, nebude možné po testovaní odísť smerom do parku či na ulicu Súhradskú.

            Parkovanie áut a bicyklov v celom areáli kultúrneho domu pre testovaných nebude možné. Preto Vás prosíme, aby ste prišli na testovanie prednostne pešo.

            Prosíme Vás o trpezlivosť a ohľaduplnosť voči spoluobčanom ako aj členom odberných tímov a rešpektovanie pokynov, ktoré pri testovaní dostanete.                        

            Prosíme rodičov, aby na testovanie priviedli aj deti od 10 do 18 rokov. Deti síce nechodia do školy, ale stretávajú sa a správajú sa rizikovo. Na základe skúseností z prvého kola testovania z okolitých obcí je to skupina, kde sa vyskytujú nakazení pozitívni a zároveň bezpríznakoví jedinci. Títo potom predstavujú riziko pre starších ľudí a ostatných členov domácností.

?