Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Informácia pre vlastníkov pozemkov v lokalite Pod Vŕškom – Pozemkové úpravy.

30máj2016

Vážení občania,

Na stretnutí v stredu 25. 5. 2016 sa uskutočnilo stretnutie vlastníkov pozemkov väčšej výmery a vlastníkov pozemkov žijúcich na ulici Pod Orešovcom.

Zo stretnutia vyplynula požiadavka na zverejnenie tejto orto-foto mapy na stránke obce….

Pozemkove upravy

?