Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Aktualizované: „Informácia o prieskume spokojnosti obyvateľov“

09apr2021

V súčasnej dobe agentúra Kantar v spolupráci s Obecným úradom v Hornom Srní realizuje výskum zameraný na zistenie spokojnosti obyvateľov obce Horné Srnie.

Otázky sa budú týkať hlavne života Vás obyvateľov obce s cieľom zistiť, čo sa Vám na živote v obci páči a naopak, aké zmeny by ste uvítali, aby sa nám v obci žilo lepšie.

Prieskum spokojnosti so životom v obci bol predĺžený do konca apríla, teda do 30.4.2021.

Zároveň sa budú vďaka uvoľnením opatreniam a zlepšeniu pandemickej situácie v týždni od 26.4. do 30.4. v obci pohybovať anketári, ktorí budú dopytovať obyvateľov osobne prostredníctvom tabletov.

Dotazník je samozrejme naďalej možné vyplniť online aj individuálne, prosím kliknite sem.

Pre vyplnenie dotazníka prosím kliknite sem.

Veríme, že sa do prieskumu zapojíte a prispejete svojím názorom. Zároveň Vás prosíme, aby ste dotazník vyplnili čo možno najpresnejšie.

?