Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Informácia o možnosti liečby monoklonálnymi protilátkami

22nov2021

Ministerstvo zdravotníctva SR Vás chce poprosiť o spoluprácu pri šírení informácií o možnosti liečby monoklonálnymi protilátkami. Tieto lieky sú dostupné v zdravotníckych zaradeniach a pri včasnom podaní dokážu zabrániť ťažkému priebehu ochorenia, hospitalizácii a ohrozeniu života. Aplikujú sa pacientom s vysokým rizikom vážneho priebehu ochorenia.

V prílohe sa nachádza informačný plagát, ktorý verejnosti poskytuje základné informácie o tejto modernej a účinnej liečbe.

Kompletné informácie o podávaní monoklonálnych protilátok sú zverejnené tu: https://www.health.gov.sk/?monoklonalne-protilatky

?