Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Faktúry

Povinne zverejňované faktúry tovarov a služieb podľa § 5b, ods. 2 zákona NR SR číslo 211/2000 Z.z. o slobode informácií v aktuálnom znení . Z dôvodu rýchlejšieho načítania požadovaných faktúr sú tieto zoradené za jednotlive obdobia od najnovších po najstaršie.

Od apríla 2013  nájdete Faktúry, zmluvy a objednávky zverejnené v systéme Digitálne mesto na adrese:

DIGITÁLNE MESTO – HORNÉ SRNIE

alebo klikni na obrázok nižšie

logo_digitalne_mesto

 

Faktúry za  II.kvartál roku 2013

Dátum vystaveniaPopis faktúryPriložené súbory
12.6.2013Faktúra od fy Marius Pedersen a.s. Trenčín za vývoz KOpdf
12.6.2013Faktúra od fy Magna E.A. s.r.o. Piešťany za dodávku el. energiepdf
12.6.2013Faktúra od fy Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica za predplatné denníka Pravdapdf
12.6.2013Faktúra od fy Slovak Telekom a.s. Bratislava za služby pevnej sietepdf
12.6.2013Faktúra od fy SPP a.s. Bratislava za dodávku plynuhttp://www.hornesrnie.sk/sk/wp-content/subory/2013/06/Fa_246_2013.pdf
12.6.2013Faktúra od fy SPP a.s. Bratislava za dodávku plynupdf
12.6.2013Faktúra od fy SPP a.s. Bratislava za dodávku plynupdf
12.6.2013Faktúra od fy SPP a.s. Bratislava za dodávku plynupdf
12.6.2013Faktúra od fy SPP a.s. Bratislava za dodávku plynupdf
12.6.2013Faktúra od fy Datalan a.s. za servisné službypdf
12.6.2013Faktúra od fy Datalan a.s. Bratislava za služby zverejňovania povinných informáciípdf
12.6.2013Faktúra od fy Tatra-Com Ferro s.r.o. Dubnica nad Váhom za elektroinštalačný materiálpdf
12.6.2013Faktúra od p. Porubského - Figura Trenčín za čerpadlo do fontánypdf
5.6.2013Faktúra od fy tnTEL s.r.o. Trenčín za kontrolu záznamov z kamierpdf
5.6.2013Faktúra od fy tnTEL s.r.o. Trenčín za opravu stránkypdf
5.6.2013Faktúra od fy tnTEL s.r.o. Trenčín za správu stránky corobissused.skpdf
5.6.2013Faktúra od fy tnTEL s.r.o. Trenčín za hosting doménypdf
5.6.2013Faktúra od fy Yegon s.r.o. Bratislava za doménu www.hornesrnie.skpdf
5.6.2013Faktúra od fy RVSVV s.r.o. Nemšová za stočnépdf
5.6.2013Faktúra od fy JoMi CAR, Omšenie za dopravupdf
5.6.2013Faktúra od fy Poradca s.r.o. Žilina za publikáciepdf
5.6.2013Faktúra od fy Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o. Bratislava za kanc. potrebypdf
5.6.2013Faktúra od p. Márie Húšťavovej, Kysucké Nové Mesto za tyč na hasičskú zástavupdf
5.6.2013Faktúra od p. Michala Králika, Horné Srnie za opravu parkiet a krytov radiátorov v kultúrnom domepdf
5.6.2013Faktúra od fy RozmaTech s.r.o. Horné Srnie za náradie a inšt. materiálpdf
5.6.2013Faktúra od fy PAPERA s.r.o. Banská Bystrica za kanc. potrebypdf
5.6.2013Faktúra od fy ASFA-KDK s.r.o. Dubnica nad Váhom za opravu výtlkovpdf
5.6.2013Faktúra od fy TRX s.r.o. Trenčín za toner do tlačiarnepdf
5.6.2013Faktúra od fy Pyroservis a.s. Melčice-Lieskové za kontrolu hasiacich prístrojov a tlak. zariadenípdf
5.6.2013Faktúra od fy Pekná záhrada s.r.o. Bolešov za úpravu trávnikovpdf
22.5.2013Faktúra od fy Telefónica Slovakia a.s. Bratislava za služby mobilnej sietepdf
22.5.2013Faktúra od p. Miroslava Ďuráčiho, Soblahov za služby bezpečnostného technikapdf
22.5.2013Faktúra od fy Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava za jedálne kupónypdf
22.5.2013Faktúra od fy Slovak Telekom a.s. Bratislava za služby mobilnej sietepdf
22.5.2013Faktúra od fy EKO Trenčín s.r.o. Trenčín za pracovné odevy a pomôckypdf
22.5.2013Faktúra od fy Nay a.s. Bratislava za USB kľúče - ceny pre detipdf
22.5.2013Faktúra od fy Nay a.s. Bratislava za USB kľúče - ceny pre detipdf
22.5.2013Faktúra od fy TRX s.r.o. Trenčín za tonery do tlačiarnepdf
22.5.2013Faktúra od fy Slovanet a.s. Bratislava za prístup a údržbu wifi sietepdf
22.5.2013Faktúra od fy Marius Pedersen a.s. Trenčín za vývoz KOpdf
13.5.2013Faktúra od fy SPP a.s. Bratislava za dodávku plynupdf
13.5.2013Faktúra od fy SPP a.s. Bratislava za dodávku plynupdf
13.5.2013Faktúra od fy SPP a.s. Bratislava za dodávku plynupdf
13.5.2013Faktúra od fy SPP a.s. Bratislava za dodávku plynupdf
13.5.2013Faktúra od fy SPP a.s. Bratislava za dodávku plynupdf
13.5.2013Faktúra od fy MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany za dodávku elektrinypdf
13.5.2013Faktúra od p. Ľuboša Švorca, Nemšová za občerstveniepdf
13.5.2013Faktúra od fy SH systém s.r.o. Trenčín za aktualizáciu softvérupdf
10.5.2013FAktúra od fy KRAIN s.r.o. Trenčín za tlač časopisu Lipovecpdf
10.5.2013Faktúra od fy Slovak Telekom a.s. Bratislava za služby pevnej sietepdf
10.5.2013Faktúra od fy Viktória - Hámor s.r.o. Medzev za struny do kosačky a krovinorezupdf
10.5.2013Faktúra od fy RVSVV s.r.o. Nemšová za stočnépdf
10.5.2013Faktúra od fy RVSVV s.r.o. Nemšová za stočnépdf
10.5.2013Faktúra od fy Datalan a.s. Bratislava za školenie a poradenskú činnosťpdf
10.5.2013Faktúra od fy Datalan a.a. Bratislava za zverejňovanie povinných informáciípdf
10.5.2013Faktúra od fy Poradca s.r.o. Žilina za publikáciepdf
3.5.2013Faktúra od Róberta Ludvíka, Horná Súča za dovoz májapdf
3.5.2013Faktúra od RZVV, Nemšová za členský príspevok na rok 2013pdf
3.5.2013Faktúra od Ing. arch. Marianny Bogyovej za obstarávanie územného plánu obcepdf
2.5.2013Faktúra od MV SR Bratislava za časopis Civilná ochranapdf
2.5.2013Faktúra od fy Telefónica Slovakia s.r.o. Bratislava za služby mobilnej sietepdf
2.5.2013Faktúra od fy Elexgas s.r.o. Dubnica nad Váhom za servisné prehliadky plyn. spotrebičovpdf
2.5.2013Faktúra od fy Elexgas s.r.o. Dubnica nad Váhom za servisné predhliadky kotlovpdf
2.5.2013Faktúra od fy Elexgas s.r.o. Dubnica nad Váhom za opravu kotlapdf
2.5.2013Faktúra od fy Elexgas s.r.o. Dubnica nad Váhom za opravu kotlapdf
2.5.2013Faktúra od fy Elexgas s.r.o. Dubnica nad Váhom za opravu kotlapdf
2.5.2013Faktúra od fy reklama Bartoš s.r.o. Trenčín za tlač reklamnej tabulepdf
2.5.2013Faktúra od fy SPP a.s. Bratislava za dodávku plynupdf
2.5.2013Faktúra od fy PRIVATEX-PYRO s.r.o. Dubnica nad Váhom za ohňostrojpdf
2.5.2013Faktúra od fy Slovak Telekom a.s. Bratislava za služby mobilnej sietepdf
2.5.2013Faktúra od fy SLOVGRAM Bratislava za používanie záznamov prostredníctvom tech. zariadenia na rok 2013pdf
2.5.2013Faktúra od RVSVV s.r.o. Nemšová za vodu a stočnépdf
2.5.2013Faktúra od fy tnTEL s.r.o. Trenčín za inštaláciu a nastavenie systémupdf
2.5.2013Faktúra od fy Slovanet a.s. Bratislava za prístup na internet a správu wifi sietepdf
12.4.2013Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
12.4.2013Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
12.4.2013Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
12.4.2013Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
12.4.2013Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
12.4.2013Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
12.4.2013Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
12.4.2013Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
12.4.2013Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
12.4.2013Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
12.4.2013Faktúra od fy Elexgas s.r.o. Dubnica nad Váhom za čerpadlopdf
10.4.2013Faktúra od fy Marius Pedersen a.s. Trenčín za vývoz KOpdf
10.4.2013Faktúra od fy TatraCom-Ferro s.r.o. Dubnica nad Váhom za elektroinštalačný materiálpdf
10.4.2013Faktúra od fy Slovak Telekom a.s. Bratislava za služby pevnej sietepdf
10.4.2013Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
9.4.2013Faktúra od fy Papera s.r.o. Banská Bystrica za kancelárske potrebypdf
9.4.2013Faktúra od p. Monika Mikolášikovej, Uhrovec za odborné prehliadky tlakových a plynových zariadenípdf
9.4.2013Faktúra od fy Datalan a.s. Bratislava za servisné službypdf
9.4.2013Faktúra od RVSVV s.r.o. Nemšová za stočnépdf
9.4.2013Faktúra od RVSVV s.r.o. Nemšová za stočnépdf
8.4.2013Faktúra od p. Michala Králika, Horné Srnie za stolárske práce v športovej halepdf
8.4.2013Faktúra od fy MAGNA E.A. Piešťany za dodávku el. energiepdf
8.4.2013Faktúra od Ing. Jaroslava Papiernika, Horné Srnie za služby admina k web stránkepdf
8.4.2013Faktúra od fy SPP a.s. Bratislava za dodávku plynupdf
8.4.2013Faktúra od fy SPP a.s. Bratislava za dodávku plynupdf
8.4.2013Faktúra od fy SPP a.s. Bratislava za dodávku plynupdf
8.4.2013Faktúra od fy SPP a.s. Bratislava za dodávku plynupdf
8.4.2013Faktúra od fy SH systém s.r.o. Trenčín za inštaláciu APVpdf
8.4.2013Faktúra od fy Datalan Bratislava za konverziu dát a školenie k softvérupdf
8.4.2013Faktúra od fy Connect Kráľov Brod za tlačivápdf
8.4.2013Faktúra od Jednoty bývalých urbárnikov obce Horné Srnie za nájomnépdf
8.4.2013Faktúra od p. Miroslava Ďuráčiho, Soblahov za služby bezpečnostného technikapdf
8.4.2013Faktúra od fy IVES Košice za softvérovú licenciupdf

 

Faktúry za  I.kvartál roku 2013

Dátum vystaveniaPopis faktúryPriložené súbory
26.3.2013Faktúra od fy JandB Unique s.r.o. Bratislava za darčeky ku Dňu učiteľovpdf
26.3.2013Faktúra od fy Telefónica Slovakia a.s. Bratislava za služby mobilnej sietepdf
26.3.2013Faktúra od fy Datalan a.s. Bratislava za konverziu dát a zaškoleniepdf
26.3.2013Faktúra od fy Slovanet a.s. Bratislava za prístup a údržbu wifi sietepdf
26.3.2013Faktúra od p. Tatiany Húserkovej, Horné Srnie za školské potrebypdf
26.3.2013Faktúra od p. Michala Martišku - Baška, Horné Srnie za opravu zametacieho zariadeniapdf
26.3.2013Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
26.3.2013Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
26.3.2013Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
26.3.2013Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
26.3.2013Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
26.3.2013Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
26.3.2013Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
26.3.2013Faktúra od fy STES s.r.o. Kameničany za kvapalinu do solárnych panelovpdf
26.3.2013Faktúra od fy Marius Pedersen a.s. Trenčín za vývoz KOpdf
08.03.2013Faktúra od fy Slovak Telekom a.s. Bratislava za služby pevnej sietepdf
08.03.2013Faktúra od fy RVSVV s.r.o. Nemšová za stočnépdf
08.03.2013Faktúra od fy RVSVV s.r.o. Nemšová za stočnépdf
08.03.2013Faktúra od fy RVSVV s.r.o. Nemšová za stočnépdf
08.03.2013Faktúra od p. Michala Králika, Horné Srnie za vyhotovenie polícpdf
06.03.2013Faktúra od fy TVS a.s. Trenčín za dodávku vodypdf
06.03.2013Faktúra od fy TVS a.s. Trenčín za dodávku vodypdf
06.03.2013Faktúra od fy TVS a.s. Trenčín za vodnépdf
06.03.2013Faktúra od fy TVS a.s. Trenčín za vodnépdf
06.03.2013Faktúra od p. Petra Šišku, Lukoveček za kolieska na zametacie zariadeniepdf
06.03.2013Faktúra od SPP a.s. Bratislava za dodávku plynupdf
06.03.2013Faktúra od SPP a.s. Bratislava za dodávku plynupdf
06.03.2013Faktúra od SPP a.s. Bratislava za dodávku plynupdf
06.03.2013Faktúra od SPP a.s. Bratislava za dodávku plynupdf
06.03.2013Faktúra od Úradu MV SR Bratislava za matričné tlačivápdf
06.03.2013Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
06.03.2013Faktúra od p. Pavla Šáleka, Prostějov za zametacie kefypdf
06.03.2013Faktúra od fy DATALAN a.s. Bratislava za licencie k APVpdf
06.03.2013Faktúra od fy DATALAN a.s. Bratislava za implementáciu softvérupdf
06.03.2013Faktúra od fy INWAY s.r.o. ŽIlina za tonery do tlačiarnípdf
06.03.2013Faktúra od fy Florian s.r.o. Martin za potreby pre hasičovpdf
06.03.2013Faktúra od OZ Mladík Horná Súča za dopravné náklady na koncertpdf
06.03.2013Faktúra od Telefónica Slovakia a.s. Bratislava za služby mobilnej sietepdf
20.02.2013Faktúra od fy ZEGA s.r.o. Trenčín za hádzanárske siete do ŠHpdf
20.02.2013Faktúra od fy RozmaTech s.r.o. Nemšová za inštalačný materiálpdf
19.02.2013Faktúra od fy Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o. Bratislava za šanónypdf
19.02.2013Faktúra od p. Miroslava Ďuráčiho, Soblahov za služby bezpečnostného technikapdf
19.02.2013Faktúra od fy Le Cheque Dejeuner Bratislava za stravné lístkypdf
19.02.2013Faktúra od fy Slovanet a.s. Bratislava za správu a údržbu wi-fi sietepdf
13.02.2013Faktúra od Ing. Vetráka, Trenčín za poradenstvo vo verejnom obstarávanípdf
13.02.2013Faktúra od fy Marius Pedersen a.s. Trenčín za vývoz KOpdf
13.02.2013Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
13.02.2013Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
13.02.2013Faktúra od fy ZSE ENergia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
13.02.2013Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
13.02.2013Faktúra od ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
13.02.2013Faktúra od fy Bricol s.r.o. Horné Srnie za vínopdf
13.02.2013Faktúra od ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
13.02.2013Faktúra od ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
13.02.2013Faktúra od ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
08.02.2013Faktúra od fy Slovak Telekom a.s. Bratislava za služby pevnej sietepdf
08.02.2013Faktúra od fy OK-Soft Ing. Kováč, Púchov za licencie na softvérpdf
08.02.2013Faktúra od SOZA Bratislava za licenciu na verejné použitie hudobných dielpdf
08.02.2013Faktúra od fy RVSVV s.r.o. Nemšová za stočnépdf
08.02.2013Faktúra od fy RVSVV s.r.o. Nemšová za stočnépdf
08.02.2013Faktúra od fy Elexgas s.r.o. Dubnica nad Váhom za opravu a servis kotlovpdf
08.02.2013Faktúra od Tlačiarne J+K Nemšová s.r.o. za osvedčovaciu knihupdf
08.02.2013Faktúra od fy Dokumenta a.s. Bratislava za licenciu softvérupdf
08.02.2013Faktúra od fy Asseco Solutions a.s., Bratislava za systémovú podporupdf
05.02.2013Faktúra od fy EKVIA s.r.o. Nitra za soľpdf
05.02.2013Faktúra od fy SPP a.s. Bratislava za dodávku plynupdf
05.02.2013Faktúra od fy SPP a.s. Bratislava za dodávku plynupdf
05.02.2013Faktúra od fy SPP a.s. Bratislava za dodávku plynupdf
05.02.2013Faktúra od fy SPP a.s. Bratislava za dodávky plynupdf
05.02.2013Faktúra od fy Vema s.r.o. Bratislava za inštaláciu softvéru, zaškoleniepdf
05.02.2013Faktúra od RT Com s.r.o. Holešov za opravu prijímačov rozhlasu a batériepdf
05.02.2013Faktúra od fy TOP Servis IT s.r.o. Trenčín za kopírovací strojpdf
05.02.2013Faktúra od fy Tatra-Com Ferro s.r.o. Dubnica nad Váhom za elektroinštalačný materiálpdf
05.02.2013Faktúra od fy tnTEL s.r.o. Trenčín za doménupdf
05.02.2013Faktúra od PD Bolešov za mäsopdf
30.01.2013Faktúra od VPS m.p.o. Nemšová za práce vysokozdvižnou plošinoupdf
30.01.2013Faktúra od fy SH Systém s.r.o. Trenčín za aktualizáciu softvérupdf
30.01.2013Faktúra od fy RVSVV s.r.o. Nemšová za stočnépdf
25.1.2013Faktúra od fy PD Bolešov za mäsopdf
25.1.2013Faktúra od fy PD Bolešov za bravčové črevápdf
25.1.2013Faktúra od p. Miroslava Ďuráčiho, Soblahov za služby bezpečnostného technikapdf
25.1.2013Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
25.1.2013Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
25.1.2013Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
25.1.2013Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
25.1.2013Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
25.1.2013Faktúra od fy ZSE Energia a.s., Bratislava za dodávku el. energiepdf
25.1.2013Faktúra od fy Železnice SR, Bratislava za prenájom pozemkupdf
22.1.2013Faktúra od fy Telefónica Slovakia s.r.o. Bratislava za služby mobilnej sietepdf
22.1.2013Faktúra od fy SPP a.s. Bratislava za dodávku plynupdf
22.1.2013
Faktúra od fy SPP a.s. Bratislava za dodávku plynupdf
22.1.2013Faktúra od fy SPP a.s. Bratislava za dodávku plynupdf
22.1.2013Faktúra od fy SPP a.s. Bratislava za dodávku plynupdf
22.1.2013Faktúra od fy J+K Nemšová za tlač plagátov, vstupeniekpdf
22.1.2013Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
22.1.2013Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
22.1.2013Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
22.1.2013Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
22.1.2013Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
22.1.2013Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
22.1.2013Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
22.1.2013Faktúra od fy VEMA s.r.o. Bratislava za úvodné nastavenie softvérupdf
22.1.2013Faktúra od fy TVS a.s. Trenčín za dodávku vodypdf
17.01.2013Faktúra od p. Ľuboša Švorca, Nemšová za občerstveniepdf
17.01.2013Faktúra od fy TVS a.s. Trenčín za dodávku vodypdf
17.01.2013Faktúra od fy TVS a.s. Trenčín za dodávku vodypdf
17.01.2013Faktúra od fy TVS a.s. Trenčín za dodávku vodypdf
17.01.2013Faktúra od fy Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina za predplatné odbornej publikáciepdf
17.01.2013Faktúra od ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
17.01.2013Faktúra od ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
17.01.2013Faktúra od ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
17.01.2013Faktúra od Ing. Papiernika, Horné Srnie za správu web stránky obcepdf
15.01.2013Faktúra od fy Slovanet a.s. Bratislava za správu a údržbu wi-fi sietepdf
15.01.2013Faktúra od fy SimSoft, Ing. Ľubomír Šimák, Nová Dubnicapdf
15.01.2013Faktúra od fy Alfa Print s.r.o. Martin za daňové tlačivápdf
15.01.2013Faktúra od p. Mariána Šupu, Veľké Kostolany za náhradné diely pre malotraktorpdf
14.01.2013Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
14.01.2013Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
14.01.2013FAktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
14.01.2013Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
14.01.2013Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
14.01.2013Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
14.01.2013Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
14.01.2013Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
14.01.2013Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
14.01.2013Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
14.01.2013Faktúra od fy PD Vlára Nemšová za vývoz fekáliípdf
14.01.2013Faktúra od fy Marius Pedersen a.s., Trenčínza vývoz KOpdf
09.01.2013Faktúra od fy RVSVV s.r.o. Nemšová za stočnépdf
09.01.2013Faktúra od fy Slovak Telekom a.s. Bratislava za služby pevnej sietepdf
07.01.2013Faktúra od fy YEGON s.r.o. Bratislava za registráciu doménypdf
07.01.2013
Faktúra od fy SPP a.s. Bratislava za dodávku plynupdf
07.01.2013Faktúra od fy SPP a.s. Bratislava za dodávku plynupdf
07.01.2013Faktúra od fy SPP a.s. Bratislava za dodávku plynupdf
07.01.2013Faktúra od fy SPP a.s. Bratislava za dodávku plynupdf
07.01.2013Faktúra od fy RVSVV s.r.o. Nemšová za stočnépdf
07.01.2013Faktúra od fy INPROST s.r.o. Bratislava za predplatné Obecných novínpdf
07.01.2013Faktúra od fy AJFA+AVIS s.r.o. Žilina za publikáciupdf

 

 

Faktúry za  IV.kvartál roku 2012

Dátum vystaveniaPopis faktúryPriložené súbory
02.01.2013Faktúra od Prima banka Slovensko a.s. Žilina za vedenie účtu majiteľa cenných papierovpdf
02.01.2013Faktúra od InterStore Group s.r.o. Bratislava za náhradný diel do tlačiarnepdf
02.01.2013Faktúra od p. Michala Králika, Horné Srnie za práce na skautskej chatepdf
28.12.2012Faktúra od fy tnTEL s.r.o. Trenčín za servisné prácepdf
28.12.2012Faktúra od fy Tlačiareň J+K, Nemšová za tlač novín Lipovecpdf
28.12.2012Faktúra od fy UNIKOS Kameničany za výkon zimného posypu komunikáciípdf
28.12.2012Faktúra od fy Stes s.r.o. Kameničany za práce na plynoinštalácii v KDpdf
28.12.2012Faktúra od fy STes s.r.o. Kameničany za opravu plynoinštalácie a revíznu správupdf
28.12.2012Faktúra od fy Stes s.r.o. Kameničany za rekonštrukciu vykurovania v kultúrnom domepdf
28.12.2012Faktúra od Telefonica Slovakia Bratislava za služby mobilnej sietepdf
28.12.2012Faktúra od fy Buroprofi Kanex Slovakia, Bratislava za archívne krabicepdf
19.12.2012Faktúra od fy Papera s.r.o. Banská Bystrica za kancelárske potrebypdf
19.12.2012Faktúra od fy RVSVV s.r.o. Nemšová za stočnépdf
18.12.2012Faktúra od Michala Králika, Horné Srnie za vybudovanie bezbariérových vstupovpdf
18.12.2012Faktúra od fy Slovak Telekom a.s. Bratislava za SIM kartypdf
18.12.2012Faktúra od Ing. Gerliczyovej, Trenčín za služby audítorapdf
18.12.2012Faktúra od fy Vema s.r.o. Bratislava za softvérpdf
18.12.2012Faktúra od Prvého Trenčianskeho autoservisu s.r.o. Trenčín za servis automobilupdf
18.12.2012Faktúra od fy Slovanet a.s. za správu a údržbu wifi sietepdf
12.12.2012Faktúra od JOTUR - Jozef Turák, Horné Srnie za dopravupdf
12.12.2012Faktúra od fy Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava za jedálne kupónypdf
12.12.2012Faktúra od p. Ďuráčiho, Soblahov za služby bezpečnostného technikapdf
12.12.2012Faktúra od fy Marius Pedersen a.s. Trenčín za vývoz KO a DSOpdf
12.12.2012Faktúra od fy EKVIA Nitra za posypovú soľpdf
12.12.2012Faktúra od fy SimSoft - Ing. Šimák, Nová Dubnica za servis softvérupdf
12.12.2012Faktúra od fy Slovak Telekom a.s. Bratislava za služby pevnej sietepdf
12.12.2012Faktúra od fy RVSVV s.r.o. Nemšová za stočnépdf
12.12.2012Faktúra od fy RVSVV s.r.o. Nemšová za stočnépdf
12.12.2012Faktúra od fy RVSVV s.r.o. Nemšová za stočnépdf
12.12.2012Faktúra od fy RVSVV s.r.o. Nemšová za stočnépdf
12.12.2012Faktúra od fy RVSVV s.r.o. Nemšová za stočnépdf
12.12.2012Faktúry od fy PD Vlára Nemšová za stavebné práce na rekonštrukcii KDpdf
12.12.2012Faktúry od fy FALLBO s.r.o. Žilina za kryty na lampy v parkupdf
12.12.2012Faktúra od fy SPP a.s. Bratislava za dodávku plynupdf
12.12.2012Faktúra od fy SPP a.s. Bratislava za dodávku plynupdf
12.12.2012Faktúra od fy SPP a.s. Bratislava za dodávku plynupdf
12.12.2012Faktúra od fy SPP a.s. Bratislava za dodávku plynupdf
12.12.2012Faktúra od fy Vodocentrum s.r.o. Trenčín za elektroinštalačný materiálpdf
12.12.2012Faktúra od SVP š.p. Piešťany za zriadenie vecného bremenapdf
12.12.2012Faktúra od fy Ekotoalety s.r.o. Senec za čistenie mobilných toalietpdf
03.12.2012Faktúra od p. Ďuráčiho, Soblahov za služby bezpečnostného technikapdf
03.12.2012Faktúra od Petit Press a.s. Bratislava za predplatné Trenčianskych novínpdf
03.12.2012Faktúra od fy TatraCom Ferro s.r.o. Dubnica nad Váhom za elektroinštalačný materiálpdf
03.12.2012Faktúra od Slovenskej pošty a.s. Banská BYstrica za predplatné denníka Pravdapdf
03.12.2012Faktúra od fy Hydromeliorácie š.p. Bratislava za stanovisko ku konceptu územného plánupdf
03.12.2012Faktúra od fy Selecta s.r.o. Žilina za masku pre Mikulášapdf
03.12.2012Faktúra od Slovenskej národnej knižnice v Martine za ročnú licenciu na knižničný programpdf
03.12.2012Faktúra od fy Orgeco s.r.o. Nové Zámky za žiarovky na vianočný stromčekpdf
03.12.2012Faktúra od p. Pavlačku - EPA Nemšová za montáž rozvodov pre satelit na 16 b.j.pdf
03.12.2012Faktúra od fy TRX s.r.o. Trenčín za tonery do tlačiarnípdf
03.12.2012Faktúra od fy ESET s.r.o. Bratislava za licencie k programupdf
03.12.2012Faktúra od fy Telefónica Slovakia a.s. Bratislava za služby mobilnej sietepdf
03.12.2012Faktúra od fy Le Cheque Dejeuner za darčekové kupónypdf
03.12.2012Faktúra od fy TatraCom Ferro s.r.o. Dubnica nad Váhom za elektroinštalačný materiálpdf
03.12.2012Faktúra od fy Slovak Telekom a.s. za služby mobilnej sietepdf
03.12.2012Faktúra od Tlačiarne J+K Nemšová za tlač obecných novín Lipovecpdf
03.12.2012Faktúra od fy tnTEL s.r.o. Trenčín za opravu a údržbu infokioskovpdf
03.12.2012Faktúra od fy tnTEL s.r.o. Trenčín za ročný poplatok za doménupdf
03.12.2012Faktúra od fy Slovanet a.s. Bratislava za správu a údržbu wifi sietepdf
03.12.2012Faktúra od Kimall s.r.o. Bratislava za prekládku kotolne a práce na 16 b.j.pdf
03.12.2012Faktúra od Ing. Foltína, Myjava za výkon stavebného dozorupdf
03.12.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
03.12.2012FAktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
03.12.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
03.12.2012Faktúra od fy ZSE ENergia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
03.12.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
03.12.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
03.12.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
03.12.2012Faktúra od RVSVV s.r.o. Nemšová za stočnépdf
03.12.2012Faktúra od fy Marius Pedersen a.s. Trenčín za vývoz KOpdf
03.12.2012Faktúra od Slovak Telekom a.s. za služby pevnej sietepdf
03.12.2012Faktúra od TVS a.s. Trenčín za vodnépdf
03.12.2012Faktúra od TVS a.s. Trenčín za vodnépdf
03.12.2012Faktúra od TVS a.s. Trenčín za vodnépdf
03.12.2012Faktúra od TVS a.s. Trenčín za vodnépdf
03.12.2012Faktúra od Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina za predplatné odbornej publikáciepdf
03.12.2012Faktúra od Poradca s.r.o. Žilina za predplatné mesačníkapdf
08.11.2012Faktúra od RVSVV s.r.o. Nemšová za stočnépdf
6.11.2012Faktúra od SPP a.s. Bratislava za dodávku plynupdf
6.11.2012Faktúra od SPP a.s. Bratislava za dodávku plynupdf
6.11.2012Faktúra od SPP a.s. Bratislava za dodávku plynupdf
6.11.2012Faktúra od SPP a.s. Bratislava za dodávku plynupdf
6.11.2012Faktúra od fy ENEX trade s.r.o. Trenčín za vypracovanie správy o hodnotení ÚPD-opdf
6.11.2012Faktúra od SPP a.s. Bratislava za dodávku plynupdf
6.11.2012Faktúra od SPP a.s. Bratislava za dodávku plynupdf
6.11.2012Faktúra od SPP a.s. Bratislava za dodávku plynupdf
6.11.2012Faktúra od SPP a.s. Bratislava za dodávku plynupdf
6.11.2012Faktúra od p. Švorca, Nemšová za občerstveniepdf
6.11.2012Faktúra od fy Vital s.r.o. Horné Srnie za cementpdf
6.11.2012Faktúra od fy Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava za jedálne kupónypdf
6.11.2012Faktúra od fy Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina za prístup na špecializovanú stránkupdf
6.11.2012Faktúra od Slovak Telekom a.s. Bratislava za služby mobilnej sietepdf
6.11.2012Faktúra od PD Vlára Nemšová za stavebné práce na rekonštrukcii KDpdf
16.10.2012Faktúra od p. Šimáka, Tr. Teplá za nášivky a nálepky k projektupdf
16.10.2012Faktúra od fy Slovanet a.s. Bratislava za správu a údržbu wifi sietepdf
16.10.2012Faktúra od fy Dokumenta a.s. Bratislava za štvrťročnú licenciu programupdf
16.10.2012Faktúra od p. Húserkovej, HOrné Srnie za školské potrebypdf
16.10.2012Faktúra od fy Slovak Telekom a.s. Bratislava za služby pevnej sietepdf
16.10.2012Faktúra od fy Ekotoalety s.r.o. Senec za servis mobilných WCpdf
16.10.2012Faktúra od fy Ekotoalety s.r.o. Senec za prenájom a servis mobilných WCpdf
16.10.2012Faktúra od fy Papera s.r.o. Banská Bystrica za kancelárske potrebypdf
16.10.2012Faktúra od fy Marius Pedersen a.s. Trenčín za vývoz KOpdf
16.10.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
09.10.2012Faktúra od p. Anny Servickej, Prešov za vystúpeniepdf
09.10.2012Faktúra od PD Vlára Nemšová za vývoz fekáliípdf
09.10.2012Faktúra od RVSVV s.r.o. Nemšová za stočnépdf
09.10.2012Faktúra od Ing. Jána Straku - STAVOSLUŽBA, Trenčín, za výkon autorského dozorupdf
09.10.2012Faktúra od Ing. Tomáša Straku - PROSTAV, Trenčín za projektovú dokumentáciupdf
09.10.2012Faktúra od fy PYROSERVIS a.s. Melčice-Lieskové za hasiaci prístroj + príslušenstvopdf
09.10.2012Faktúra od p. Miroslava Ďuráčiho, Soblahov za služby bezpečnostného technikapdf
09.10.2012Faktúra od fy IURA EDITION s.r.o. Bratislava za predplatné mesačníkapdf
09.10.2012Faktúra od PD Vlára Nemšová za výmenu okien na zdravotnom strediskupdf
09.10.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
09.10.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
09.10.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
09.10.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
09.10.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. za dodávku el. energiepdf
09.10.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
09.10.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
09.10.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
09.10.2012Faktúra od ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energie
pdf
09.10.2012Faktúra od ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
09.10.2012Faktúra od Ľuboša Švorca, Nemšová za občerstveniepdf
03.10.2012Faktúra od PD Vlára Nemšová za práce mechanizmami a dopravupdf
03.10.2012Faktúra od fy J+K Tlačiareň, Nemšová za tlač plagátov a tabúľpdf
03.10.2012Faktúra od p. Jozefa Sabu, Nemšová za prepravu autobusompdf
03.10.2012Faktúra od p. Jozefa Sabu, Nemšová za prepravu autobusompdf
03.10.2012Faktúra od p. Jaroslava Papiernika, Horné Srnie za správu stránkypdf
03.10.2012Faktúra od p. Ľuboša Švorca, Nemšová za občerstvenie na pracovnom stretnutípdf
03.10.2012Faktúra od p. Ľuboša Švorca, Nemšová za zabezpečenie stravy pre skautský táborpdf
03.10.2012Faktúra od p. Ľuboša Švorca za občerstvenie na pracovných stretnutiachpdf
03.10.2012Faktúra od p. Ľuboša Švorca, Nemšová za potraviny na skautský táborpdf
03.10.2012Faktúra od fy Petit Press s.r.o. Bratislava za inzerciu v Trenčianskych novináchpdf
03.10.2012Faktúra od fy Petit Press s.r.o. Trenčín za inzerciu v Trenčianskych novináchpdf
03.10.2012Faktúra od fy DaSKO s.r.o. Horné Srnie za zemné prácepdf
03.10.2012Faktúra od fy PD Vlára Nemšová za betón a dopravupdf
03.10.2012Faktúra od fy PD Bolešov za ubytovanie a stranupdf
03.10.2012Faktúra od Zuzany Karasovej, Trenčín za zapísanie záložného právapdf
03.10.2012Faktúra od fy Support and Consulting s.r.o. Trenčín za implementáciu projektupdf
03.10.2012Faktúra od Arch. štúdia Atrium Košice za koncept územného plánupdf
03.10.2012Faktúra od fy PD Vlára Nemšová za dopravupdfpdf
03.10.2012Faktúra od fy Ekotoalety s.r.o. Senec za čistenie mobilných WCpdf
03.10.2012Faktúra od ZO IOZ Cemmac a.s. za prepravu autobusompdf
03.10.2012Faktúra od p. Húserkovej, Horné Srnie za potreby pre skautskú tvorivú činnosťpdf
03.10.2012Faktúra od p. Chlebanu, Horné Srnie za vybavenie skautského centrapdf
03.10.2012Faktúra od fy TatraCom Ferro s.r.o. Dubnica nad Váhom za elektroinštalačný materiálpdf
03.10.2012Faktúra od Regionálneho úradu ver. zdravotníctva Trenčín za rozbor vzorky vodypdf
03.10.2012Faktúra od fy Poradca s.r.o. Žilina za publikáciepdf
03.10.2012Faktúra od fy Slovanet a.s. Bratislava za prístup a údržbu wifi sietepdf
03.10.2012Faktúra od fy Slovak Telekom a.s. Bratislava za služby mobilnej sietepdf
03.10.2012Faktúra od fy Kimall s.r.o. Bratislava za stavebné práce na bytovom domepdf

 

 

Faktúry za  III.kvartál roku 2012

Dátum vystaveniaPopis faktúryPriložené súbory
13.09.2012Faktúra od ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energi epdf
13.09.2012Faktúra od Marius Pedersen a.s., Trenčín za vývoz KOpdf
13.09.2012Faktúra od Ille-Papier-Service SK, s.r.o. Tr. Teplá na hygienické potrebypdf
13.09.2012Faktúra od Tatiany Húserkovej, Horné SRnie za tovar na výzdobu akciípdf
13.09.2012Faktúra od Tatiany Húserkovej, Horné SRnie za kancelárske potrebypdf
13.09.2012Faktúra od Ing. Jaroslava Foltína, Myjava za výkon stavebného dozorupdf
13.09.2012Faktúra od Miroslava Žofčína za spotrebu el. energiepdf
13.09.2012Faktúra od Totem s.r.o. Bratislava za odmeny pre súťažiacichpdf
11.09.2012Faktúra od Slovak Telekom a.s. za služby pevnej sietepdf
11.09.2012Faktúra od fy Vltava-Labe-Press a.s. České Budějovice za uverejnenie článku v Zlínskych novináchpdf
06.09.2012Faktúra od p. Šimáka, Trenčianska Teplá za reklamné tričkápdf
06.09.2012Faktúra od p. Švorca, Nemšová za občerstvenie na stretnutie skautovpdf
06.09.2012Faktúra od fy TRX s.r.o. Trenčín za tonery do tlačiarnípdf
06.09.2012Faktúra od fy RVSVV s.r.o. Nemšová za stočnépdf
06.09.2012Faktúra od fy RVSVV s.r.o. Nemšová za stočnépdf
06.09.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. za dodávku el. energiepdf
06.09.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. za dodávku el. energiepdf
06.09.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. za dodávku el. energiepdf
06.09.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. za dodávku el. energiepdf
06.09.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s Bratislava za dodávku el. energiepdf
06.09.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
06.09.2012Faktúra od ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
06.09.2012Faktúra od p. Ďuráčiho, Soblahov za služby bezpečnostného technikapdf
06.09.2012Faktúra od fy NECO s.r.o. Trenčín za stmievače k verejnému osvetleniupdf
06.09.2012Faktúra od SPP a.s. Bratislava za dodávku plynupdf
06.09.2012Faktúra od SPP a.s. Bratislava za dodávku plynupdf
06.09.2012Faktúra od SPP a.s. Bratislava za dodávku plynupdf
06.09.2012Faktúra od SPP a.s. Bratislava za dodávku plynupdf
06.09.2012Faktúra od PD Vlára Nemšová za stavebné práce a materiál na bytovkupdf
06.09.2012Faktúra od fy PD Vlára Nemšová za práce JCB a dopravupdf
06.09.2012Faktúra od fy PD Vlára Nemšová za stavebné práce na kultúrnom domepdf
06.09.2012Faktúra od fy Kimall s.r.o. Bratislava za stavebné prácepdf
06.09.2012Faktúra od fy Kimall s.r.o. Bratislava za stavebné práce na bytovkepdf
06.09.2012Faktúra od fy SPN Mladé letá Bratislava za knihy pre prvákovpdf
28.08.2012Faktúra od fy Magic Box Bratislava za prenájom filmu na premietaniepdf
28.08.2012Faktúra od p. Miroslava Ďuráčiho, Soblahov za služby bezpečnostného technikapdf
28.08.2012Faktúra od fy PD Vlára Nemšová za dodávku okien v základnej školepdf
28.08.2012Faktúra od fy Petit Press a.s. za inzerciu v Trenčianskych novináchpdf
21.08.2012Faktúra od fy TRX s.r.o. Trenčín za toner do tlačiarnepdf
21.08.2012Faktúra od fy ILLE s.r.o. Trenačianska Teplá za hygienické potrebypdf
21.08.2012Faktúra od fy ILLE s.r.o. Trenčianska Teplá za hygienické potrebypdf
21.08.2012Faktúra od fy ILLE s.r.o. Trenčianska Teplá za hygienické potrebypdf
21.08.2012Faktúra od fy NECO s.r.o. Trenčín za čidlá k verejnému osvetleniupdf
21.08.2012Faktúra od Petit Press a.s. Nitra za uverejnenie článku v Trenčianskych novináchText odkazu
16.08.2012Faktúra od p. Švorca Nemšová za občerstveniepdf
16.08.2012Faktúra od Ing. Kováča - OK Soft Púchov za licenciu na softwarepdf
16.08.2012Faktúra od Slovak Telekom a.s. Bratislava za služby mobilnej sietepdf
15.08.2012Faktúra od PD Vlára Nemšová za stavebné práce na KDpdf
13.08.2012Faktúra od fy Slovanet a.s. Bratislava za správu a údržbu wifi sietepdf
10.08.2012Faktúra od fy Marius Pedersen a.s. Trenčín za vývoz KOpdf
10.08.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s za dodávku el. energiepdf
10.08.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
10.08.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
10.08.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
10.08.2012Faktúra od fy ZSE ENergia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
10.08.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
10.08.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
10.08.2012Faktúra od Slovak Telekom a.s. Bratislava za služby pevnej sietepdf
10.08.2012Faktúra od fy Kimall s.r.o. Bratislava za stavebné práce na bytovkepdf
10.08.2012Faktúra od fy Kimall s.r.o. Bratislava za stavebné práce na bytovkepdf
06.08.2012Faktúra od RVSVV s.r.o. Nemšová za stočnépdf
06.08.2012Faktúra od SPP a.s. Bratislava za odber zemného plynupdf
06.08.2012Faktúra od SPP a.s. Bratislava za odber zemného plynupdf
06.08.2012Faktúra od SPP a.s. Bratislava za odber zemného plynupdf
06.08.2012Faktúra od SPP a.s. Bratislava za odber zemného plynupdf
06.08.2012Faktúra od PD Vlára Nemšová za vývoz fekáliípdf
3.8.2012Faktúra od fy Rekston s.r.o. za uskladnenie betónovej sutepdf
01.08.2012Faktúra od PD Vlára Nemšová za vývoz fekáliípdf
01.08.2012Faktúra od Ing. Sedláčka za spracovanie PDpdf
01.08.2012FAktúra od Ing. Sedláčka, Trenčín za spracovanie PDpdf
01.08.2012Faktúra od fy TRIM s.r.o. Dubnica nad Váhom za stavebné prácepdf
01.08.2012Faktúra od PD Vlára Nemšová za betónovú zmes a dopravupdf
01.08.2012Faktúra od p. Ďuráčiho, Soblahov za služby autorizovaného bezpečnostného technikapdf
01.08.2012Faktúra od Ing. Papiernika za správu webstránkypdf
01.08.2012Faktúra od Ing. Papiernika za správu webstránkypdf
01.08.2012Faktúra od fy DaSKO s.r.o. Horné Srnie za prepravu betónovej zmesipdf
01.08.2012Faktúra od fy SH Systém s.r.o. Trenčín za aktualizáciu softvérupdf
23.07.2012Faktúra od fy Le cheque dejeuner s.r.o. Bratislava za stravné lístkypdf
23.07.2012Faktúra od fy PD Vlára Nemšová za stavebné práce - kultúrny dompdf
23.07.2012Faktúra od fy PD Vlára Nemšová za stavebné práce - zrubpdf
18.07.2012Faktúra od fy Slovak Telekom a.s. za služby mobilnej sietepdf
18.07.2012Faktúra od fy Kimall s.r.o. za stavebné práce na bytovom domepdf
18.07.2012Faktúra od fy Kimall s.r.o. Bratislava za stavebné práce na bytovom domepdf
18.07.2012Faktúra od Ing. Foltína, Myjava za výkon stavebného dozoru na bytovom domepdf
18.07.2012Faktúra od fy Dokumenta a.s. Bratislava za štvrťročnú licenciupdf
18.07.2012Faktúra od fy Slovanet a.s. za správu a údržbu wifi sietepdf
18.07.2012Faktúra od fy Papera s.r.o. B. Bystrica za pero - odmeny pre žiakovpdf
12.07.2012Faktúra od fy Marius Pedersen a.s. Trenčín za vývoz odpadupdf
12.07.2012Faktúra od PD Vlára Nemšová za vývoz fekáliípdf
12.07.2012Faktúra od fy Slovak Telekom a.s. Bratislava za služby pevnej sietepdf
12.07.2012Faktúra od p. Mačinu, Horné Srnie za maliarske a natieračské prácepdf
12.07.2012Faktúra od fy Západoslovenská energetika a.s. Bratislava za vytýčenie káblov nn vedeniapdf
12.07.2012Faktúra od TVS a.s. Trenčín za montáž vodovodnej prípojkypdf
12.07.2012Faktúra od Ing. Foltína, Myjava za výkon stavebného dozoru pri výstavbe bytového domupdf
12.07.2012Faktúra od fy RVSVV s.r.o. Nemšová za stočnépdf
12.07.2012Faktúra od fy TVS a.s. Trenčín za dodávku vodypdf
12.07.2012Faktúra od fy TVS a.s. Trenčín za dodávku vodypdf
12.07.2012Faktúra od fy TVS a.s. Trenčín za dodávku vodypdf
12.07.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
12.07.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
12.07.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. za dodávku el. energiepdf
12.07.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
12.07.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
12.07.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. za dodávku el. energiepdf
12.07.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
12.07.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
12.07.2012Faktúra od p. Miroslava Papiernika, Horné Srnie za výrobu a montáž kapoty hasičského autapdf
12.07.2012Faktúra od fy SPP a.s. za dodávku plynupdf
12.07.2012Faktúra od fy SPP a.s. za dodávku plynupdf
12.07.2012Faktúra od fy SPP a.s. za dodávku plynupdf
12.07.2012Faktúra od fy SPP a.s. Bratislava za dodávku plynupdf
12.07.2012Faktúra od fy Vodocentrum s.r.o. Trenčín za vodoinštalačný materiálpdf
12.07.2012Faktúra od fy Berendsen s.r.o. Drietoma za výmenu rohožípdf
02.07.2012Faktúra od Ing. Šimáka - SimSoft Nová Dubnica za údržbu softvérupdf
02.07.2012Faktúra od PD Vlára Nemšová za dopravu IVECO-mpdf
02.07.2012Faktúra od fy TatraCom-Ferro s.r.o. Dubnica nad Váhom za elektroinštalačný materiálpdf
02.07.2012Faktúra od fy Ille-Papier-Service SK s.r.o. Skalica za hygienické potrebypdf
02.07.2012Faktúra od fy Ille-Papier-Service SK s.r.o. Skalica za hygienické potrebypdf
02.07.2012Faktúra od fy Ille-Papier-Service SK s.r.o. Skalica za hygienické potrebypdf
02.07.2012Faktúra od fy PD Vlára Nemšová za vývoz fekáliípdf
02.07.2012Faktúra od Geodetickej súkromnej kancelárie Tr. Stankovce za vyhotovenie geometrických plánovpdf
02.07.2012Faktúra od fy Progeo Trenčín s.r.o. za hydrogeologické prácepdf
02.07.2012Faktúra od fy Papera s.r.o. Banská Bystrica za sady pier pre žiakovpdf
02.07.2012Faktúra od Ing. Foltína za výkon stavebného dozorupdf
02.07.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. za dodávku el. energiepdf
02.07.2012Faktúra od p. Ďuráčiho, Soblahov za výkon práce bezpečnostného technikapdf
02.07.2012Faktúra od fy J+K Nemšová za výrobu trvalo vysvetľujúcej tabulepdf
02.07.2012Faktúra z Domu slovenských učiteľov Tr. Teplice za ubytovaniepdf
02.07.2012Faktúra z Domu slovenských učiteľov Tr. Teplice za ubytovaniepdf
02.07.2012Faktúra od fy Kimall s.r.o. Bratislava za stavebné práce na bytovom domepdf
02.07.2012Faktúra od fy Slovanet a.s. za správu a údržbu wifi sietepdf
02.07.2012Faktúra od fy Toppol s.r.o. Topoľčany za postrekovačpdf
02.07.2012Faktúra od fy Slovak Telekom a.s. za služby mobilnej sietepdf
02.07.2012Faktúra od ŽSR a.s. Bratislava za prenájom pozemkupdf
02.07.2012Faktúra od ŽSR a.s. Bratislava za prenájom pozemkupdf
02.07.2012Faktúra od p. Sabu, Nemšová za prepravu osôbpdf
02.07.2012Faktúra od OZ Srňan za vystúpenie na otváracom podujatípdf
02.07.2012Faktúra od fy Slovak Parcel Service s.r.o. Ivanka pri Dunaji za prepravupdf
02.07.2012Faktúra od fy Marius Pedersen s.r.o. za vývoz KOpdf
02.07.2012Faktúra od Slovenskej pošty a.s. za predplatné denníkapdf
02.07.2012Faktúra od fy H+S IPOS s.r.o. za prečistenie kanalizácie v zdrav. strediskupdf
02.07.2012Faktúra od Ing. Sedláčka za výkon stavebného dozorupdf
02.07.2012Faktúra od Kimall s.r.o. Bratislava za stavebné práce na bytovom domepdf
02.07.2012Faktúra od p. Pavla Kunerta - KURT Dubnica nad Váhom za asfaltérske prácepdf
02.07.2012Faktúra od fy Slovak Telekom a.s. za služby pevnej sietepdf
02.07.2012Faktúra od fy PD Vlára Nemšová za pletivopdf
02.07.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. za dodávku el. energiepdf
02.07.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. za dodávku el. energiepdf
02.07.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. za dodávku el. energiepdf
02.07.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. za dodávku el. energiepdf
02.07.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. za dodávku el. energiepdf
02.07.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. za dodávku el. energiepdf
02.07.2012FAktúra od fy ZSE Energia a.s. za dodávku el. energiepdf
02.07.2012Faktúra od fy Ekotoalety s.r.o. Senec za čistenie mobilných WCpdf
02.07.2012Faktúra od fy TatraCom-Ferro s.r.o. Dubnica n.V. za elektroinštalačný materiálpdf
02.07.2012Faktúra od PD Vlára Nemšová za prácu vysokozdvižným vozíkompdf
02.07.2012Faktúra od RVSVV s.r.o. za stočnépdf
02.07.2012Faktúra od p. Králika za opravu hracích prvkov a altánapdf

 

Faktúry za  II.kvartál roku 2012

Dátum vystaveniaPopis faktúryPriložené súbory
08.06.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. za pripojenie odberného miestapdf
08.06.2012Faktúra od fy SPP a.s. za dodávku plynupdf
08.06.2012Faktúra od fy SPP a.s. za dodávku plynupdf
08.06.2012Faktúra od fy SPP a.s. za dodávku plynupdf
08.06.2012Faktúra od fy SPP a.s. Bratislava za dodávku plynupdf
08.06.2012Faktúra od fy Yegon s.r.o. Bratislava za poplatok za webovú stránku obcepdf
08.06.2012Faktúra od RVSVV s.r.o.za vodné a stočnépdf
08.06.2012Faktúra od fy Pyroservis a.s. Melčice-Lieskové za kontrolu hasiacich prístrojov a hydrantovpdf
08.06.2012Faktúra od fy H+S IPOS s.r.o. za čistenie kanalizáciepdf
08.06.2012Faktúra od fy Berendsen s.r.o. za čistenie rohožípdf
08.06.2012Faktúra od fy Papera s.r.o. Banská BYstrica za kancelárske potrebypdf
08.06.2012Faktúra od fy TRX s.r.o. Trenčín za toner do tlačiarnepdf
08.06.2012Faktúra od fy Le Cheque de Jeuner za stravné lístkypdf
08.06.2012Faktúra od Ing. Foltína, Myjava za výkon stavebného dozorupdf
08.06.2012Faktúra od fy Poradca s.r.o. Žilina za publikáciepdf
08.06.2012Faktúra od fy KIMALL s.r.o. za stavebné práce na bytovom domepdf
08.06.2012Faktúra od fy INREZ Trenčín za posudok k verejnému osvetleniupdf
08.06.2012Faktúra od ZSE Energia a.s. za dodávku el. energiepdf
08.06.2012Faktúra od ZSE Energia a.s. za dodávku el. energiepdf
08.06.2012Faktúra od ZSE Energia a.s. za dodávku el. energiepdf
08.06.2012Faktúra od ZSE Energia a.s. za dodávku el. energiepdf
08.06.2012Faktúra od ZSE Energia a.s. za dodávku el. energiepdf
08.06.2012Faktúra od Jednoty bývalých urbárnikov Horné Srnie za nájomné na pozemokpdf
08.06.2012Faktúra od PD Vlára Nemšová za piesok a dopravupdf
08.06.2012Faktúra od Petit Press Bratislava za inzerát v Trenčianskych novináchpdf
08.06.2012Faktúra od PD Vlára Nemšová za pracovné odevy pre hasičovpdf
08.06.2012Faktúra od JUDr. Kršiaka, Nitra za publikáciupdf
24.05.2012Faktúra od p. Švorca za občerstveniepdf
23.05.2012Faktúra od Tlačiarne J+K Nemšová za tlač plagátovpdf
23.05.2012Faktúra od fy TEstia Nemšová za záclony do kultúrneho domupdf
23.05.2012Faktúra od fy Kimall s.r.o. Bratislava za stavebné práce na bytovkepdf
23.05.2012Faktúra od PD Vlára Nemšová za inštalačný materiálpdf
23.05.2012Faktúra z rekreačného strediska Pohoda Brumov za ubytovanie speváckeho zborupdf
23.05.2012FAktúra od fy Eurocomm SR s.r.o. Bratislava za kávovarpdf
23.05.2012Faktúra od fy Alza cz s.r.o. Praha za batériu do mobilného telefónupdf
23.05.2012Faktúra od fy Slovak Telekom a.s. za služby mobilnej sietepdf
23.05.2012Faktúra od fy TatraCom-Ferro s.r.o. Dubnica nad Váhom za elektroinštalačný materiálpdf
23.05.2012Faktúra od fy Slovanet a.s. Bratislava za správu a údržbu wifi sietepdf
23.05.2012Faktúra od fy TatraCom Ferro s.r.o. Dubnica nad Váhom za elektroinštalačný materiálpdf
23.05.2012Faktúra od p. Ďuráčiho zo Soblahova za služby bezpečnostného technikapdf
23.05.2012Faktúra od fy Marius Pedersen a.s. Trenčín za vývoz komunálneho odpadupdf
23.05.2012Faktúra od fy TRIM s.r.o. Dubnica nad Váhom za terénne úpravy strojompdf
23.05.2012Faktúra od fy Papera s.r.o. Banská Bystrica za tonery do tlačiarnepdf
23.05.2012Faktúra od MUDr. Šebíka za odpisy zo zdravotnej dokumentáciepdf
23.05.2012Faktúra od fy DasKO s.r.o. Horné SRnie za odvoz sutepdf
23.05.2012Faktúra od PD Vlára Nemšová za dopravupdf
23.05.2012Faktúra od p. Ludvíka z Hornej Súče za dovoz májapdf
23.05.2012Faktúra od Slovak Telekom a.s. za služby pevnej sietepdf
11.05.2012Faktúra od PD Vlára za štrk, betónpdf
11.05.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. za dodávku elektrinypdf
11.05.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. za dodávku elektrinypdf
11.05.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. za dodávku elektrinypdf
11.05.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. za dodávku elektrinypdf
11.05.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. za dodávku elektrinypdf
11.05.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. za dodávku elektrinypdf
11.05.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. za dodávku elektrinypdf
11.05.2012Faktúra od fy Poradca a.s. Žilina za publikáciepdf
11.05.2012Faktúra od fy tnTEL s.r.o. za webovú doménupdf
11.05.2012Faktúra od fy tnTEL s.r.o. Trenčín za webhostingpdf
11.05.2012Faktúra od fy AGI s.r.o. za krovinorez, kosačku a príslušenstvopdf
11.05.2012Faktúra od fy Berendsen s.r.o. za čistenie rohožípdf
11.05.2012Faktúra od fy TRX s.r.o. Trenčín za toner do tlačiarnepdf
11.05.2012Faktúra od fy SPP Distribúcia a.s. za dodávku plynupdf
11.05.2012Faktúra od fy SPP Distribúcia a.s. za dodávku plynupdf
11.05.2012Faktúra od fy SPP Distribúcia a.s. za dodávku plynupdf
11.05.2012Faktúra od SPP Distribúcia a.s. za dodávku plynupdf
11.05.2012Faktúra od fy Lesy SR š.p. za májpdf
11.05.2012Faktúra od fy Lesy SR š.p. za vršiak na májpdf
11.05.2012Faktúra od fy Ille s.r.o. za hygienické potrebypdf
11.05.2012Faktúry od fy Ille s.r.o. za hygienické potrebypdf
11.05.2012Faktúry od fy Ille s.r.o. za hygienické potrebypdf
11.05.2012FAktúra od p. Králika Horné Srnie za výmenu dosiek na krytoch radiátorov v ŠHpdf
02.05.2012Faktúra od fy SH systém s.r.o. Trenčín za aktualizáciu softvéruText odkazu
02.05.2012Faktúra od Tlačiareň J+K Nemšová za tlač obecných novínpdf
02.05.2012Faktúra od fy DaSKO s.r.o. Horné SRnie za výkopové prácepdf
02.05.2012Faktúra od fy NITRAM s.r.o. MUDr. Šebík za za poskytnutie dokumentácie - posúdenie odkázanosti na soc. službupdf
02.05.2012Faktúra od fy Centrál Plus s.r.o. Košťany nad Turcom za dodávku zásten pre WC v MŠpdf
02.05.2012Faktúra od Ing. Foltína za výkon stavebného dozorupdf
02.05.2012Faktúra od p. Ďuráčiho za vykonávanie služieb bezpečnostného technikapdf
02.05.2012Faktúra od PD Vlára Nemšová za prácu strojmi a dopravupdf
02.05.2012Faktúra od fy Cheque Dejeuner s.r.o. za stravné lístkypdf
02.05.2012Faktúra od Slovgram Bratislava za odmeny podľa autorského zákonapdf
02.05.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. za dodávku el. energiepdf
02.05.2012Faktúra od fy NITRAM s.r.o. MUDr. Šebík za poskytnutie dokumentácie - posúdenie odkázanosti na soc. službupdf
02.05.2012FAktúra od fy FALLBO s.r.o. za stavebné prácepdf
02.05.2012Faktúra od PD Vlára Nemšová za štrk, betón, dopravu a prácu žeriavompdf
02.05.2012Faktúra od fy Euro Com s.r.o.za vypracovanie monitorovacej správypdf
02.05.2012Faktúra od fy Euro Com s.r.o. za vypracovanie žiadosti o platbupdf
02.05.2012Faktúra od fy Euro Com s.r.o. Žilina za vypracovanie a podanie záverečnej monitorovacej správypdf
02.05.2012Faktúra od fy Euro Com s.r.o. Žilina za vypracovanie žiadosti o platbupdf
02.05.2012FAktúra od fy Privatex-Pyro s.r.o. Dubnica nad Váhom za ohňostrojpdf
02.05.2012Faktúra od fy Slovak TElekom a.s. za služby mobilnej sietepdf
02.05.2012Faktúra od fy Slovanet a.s. za správu a údržbu wifi sietepdf
02.05.2012Faktúra od fy Ekotoalety s.r.o. Senec za čistenie mobilných WCpdf
02.05.2012Faktúry od fy Dokumenta a.s. Bratislava za licenciu softvérupdf
02.05.2012Faktúra od PD Vlára Nemšová za vývoz fekáliípdf
02.05.2012Faktúra od fy RVSVV s.r.o. za stočnépdf
11.04.2012Faktúra od fy SEZAKO Trnava a.s. za čistenie kanalizáciepdf
11.04.2012Faktúra od Regionálneho združenia Vlára-Váh za členský príspevokpdf
11.04.2012Faktúra od p. Švorca Nemšová za občerstvenie na zasadnutípdf
11.04.2012Faktúra od ZSE Energia a.s. za dodávku el. energiepdf
11.04.2012Faktúra od ZSE Energia a.s. za dodávku el. energiepdf
11.04.2012Faktúra od ZSE Energia a.s. za dodávku el. energiepdf
11.04.2012Faktúra od ZSE Energia a.s. za dodávku el. energiepdf
11.04.2012Faktúra od ZSE Energia a.s. za dodávku el. energiepdf
11.04.2012Faktúra od ZSE Energia a.s. za dodávku el. energiepdf
11.04.2012Faktúra od ZSE Energia a.s. za dodávku el. energiepdf
11.04.2012Faktúra od ZSE Energia a.s. za dodávku el. energiepdf
11.04.2012Faktúra od ZSE Energia a.s. za dodávku el. energiepdf
10.04.2012Faktúra od fy Tlačiareň J+K Nemšová za tlač letákovpdf
10.04.2012Faktúra od fy SPP a.s. za dodávku plynupdf
10.04.2012Faktúra od fy SPP a.s. za dodávku plynupdf
10.04.2012Faktúra od fy SPP a.s. za dodávku plynupdf
10.04.2012Faktúra od fy SPP a.s. za dodávku plynupdf
10.04.2012Faktúra od fy Berendsen Drietoma za čistenie a výmenu rohožípdf
10.04.2012Faktúra od VPS Mesta Nemšová za práce plošinoupdf
10.04.2012Faktúra od p. Špalka z Mestečka za knihy do knižnicepdf
10.04.2012Faktúra od PD Vlára Nemšová za práce žeriavom a dopravupdf
02.04.2012Faktúra od fy Sanstav Construction s.r.o. Bojná za vyubudované vodozádržné opatreniapdf
02.04.2012Faktúra od RZMOSP Trenčín za publikáciupdf
02.04.2012Faktúra od fy T-Print+ s.r.o. za správu internetovej sietepdf
02.04.2012Faktúra od fy T-Print+ s.r.o.za správu internetovej sietepdf
02.04.2012Faktúra od p. Mikolášika za odbornú prípravu pracovníkov pre obsluhu kotlovpdf
02.04.2012Faktúra od p. Václava za opravu kotlapdf
02.04.2012Faktúra od fy SH Systém s.r.o. za aktualizáciu softvérupdf
02.04.2012Faktúra od fy TOP SERVIS IT a.s. za servisné práce na kopírkepdf
02.04.2012Faktúra od MVDr. Smatanu za známky pre psovpdf
02.04.2012Faktúra od fy Slovak Telekom a.s. za služby mobilnej sietepdf

 

Faktúry za  I.kvartál roku 2012

Dátum vystaveniaPopis faktúryPriložené súbory
16.03.2012Faktúra od PD Vlára Nemšová za zámočnícky materiálpdf
16.03.2012Faktúra od JUDr. Lackovej za poskytnuté právne službypdf
14.03.2012Faktúra od fy Slovanet a.s. za správu internetupdf
14.03.2012Faktúra od p. Matejičku za práce na prietokovom ohrievačipdf
12.03.2012Faktúra od fy Slovak Telekom a.s. za služby pevnej sietepdf
12.03.2012Faktúra od fy Papera s.r.o. za kancelárske potrebypdf
12.03.2012Faktúra od fy Marius Pedersen a.s. za vývoz KOpdf
12.03.2012Faktúra od fy RVSVV s.r.o. za stočnépdf
12.03.2012Faktúra od fy RVSVV s.r.o. za stočnépdf
12.03.2012Faktúra od fy TVS a.s. za dodávku vodypdf
12.03.2012Faktúra od p. Ďuráčiho za služby bezpečnostného technikapdf
12.03.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. za dodávku el. energiepdf
12.03.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. za dodávku el. energiepdf
12.03.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. za dodávku el. energiepdf
12.03.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. za dodávku el. energiepdf
12.03.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. za dodávku el. energiepdf
12.03.2012Faktúra od fy TVS a.s. za dodávku vodypdf
12.03.2012Faktúra od fy TVS a.s. za dodávku vodypdf
12.03.2012Faktúra od fy Ille-Papier-Service SK za hygienické potrebypdf
12.03.2012Faktúra od fy Ille-Papier-Service SK za hygienické potrebypdf
12.03.2012Faktúra od fy Ille-Papier-Service SK za hygienické potrebypdf
12.03.2012Faktúra od fy TatraCom Ferro Dubnica za elektroinštalačný materiálpdf
12.03.2012Faktúra od fy PD Vlára Nemšová za búracie prácepdf
12.03.2012Faktúra od p. Mačinu za maliarske prácepdf
08.03.2012Faktúra od fy SPP a.s. za dodávku plynupdf
08.03.2012Faktúra od fy SPP a.s. za dodávku plynupdf
08.03.2012Faktúra od fy SPP a.s.za dodávku plynupdf
08.03.2012Faktúra od fy SPP a.s. za dodávku plynupdf
08.03.2012Faktúra od fy Berendsen za výmenu a čistenie rohožípdf
08.03.2012Faktúra od p. Chlebanu za čistenie a tepovanie automobilovpdf
08.03.2012Faktúra od JUDr. Zajaca za poskytovanie právnych služiebpdf
27.02.2012Faktúra od fy Le Cheque Dejeuner za stravné lístkypdf
27.02.2012Faktúra od p. Húserkovej za školské potrebypdf
27.02.2012Faktúra od tnTEL s.r.o. Trenčín za servisné prácepdf
27.02.2012Faktúra od TRRA Trenčín za vypracovanie žiadosti o FPpdf
21.02.2012Faktúra od JUDr. Zajaca za právne službypdf
21.02.2012Faktúra od PD Vlára Nemšová za dopravu a prácu strojompdf
21.02.2012Faktúra od Ing. Tomíka za vykonanie verejného obstarávaniapdf
21.02.2012Faktúra od fy JUMA Trenčín s.r.o. za kurz pilčíkapdf
21.02.2012Faktúra od MAS Vršatec za členský poplatok na rok 2012pdf
21.02.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. za dodávku el. energiepdf
21.02.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s.za dodávku el. energiepdf
21.02.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. za dodávku el. energiepdf
21.02.2012Faktúra od fy TatraCom-Ferro za elektroinštalačný materiálpdf
21.02.2012Faktúra od fy Slovak Telekom a.s.za služby mobilnej sietepdf
21.02.2012Faktúra od fy HS-Stav s.r.o. za opravu opláštenia budovypdf
21.02.2012Faktúra od fy HS-STAV s.r.o. Nová Dubnica za opravu potrubiapdf
21.02.2012Faktúra od fy Slovanet a.s. za wifi sieťpdf
21.02.2012Faktúra od fy ALFA DM s.r.o. Nemšová za prenájom stanu a vykurovaniapdf
21.02.2012Faktúra od fy AGI s.r.o. Trenčín za nahrievaciu pištoľpdf
21.02.2012Faktúra od p. Matejičku v Nemšovej za elektroinštalačné prácepdf
21.02.2012Faktúra od p. Ďuráčiho za služby bezpečnostného technikapdf
21.02.2012Faktúra od fy Marius Pedersen a.s. za vývoz KOpdf
21.02.2012Faktúra od fy Slovak Telekom a.s. za telekomunikačné službypdf
21.02.2012Faktúra od fy PD Vlára Nemšová za inštalačný materiálpdf
21.02.2012Faktúra od fy IVES Košice za aktualizáciu softvérupdf
21.02.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. za dodávku el. energiepdf
21.02.2012Faktúra od fy ZSE ENergia a.s. za dodávku el. energiepdf
21.02.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. za dodávku el. energiepdf
21.02.2012Faktúra od fy Enex trade s.r.o. Trenčín za vypracovanie správy k hodnoteniu ÚPDpdf
21.02.2012Faktúra od fy Berendsen Drietoma za výmenu rohožípdf
21.02.2012Faktúra od SOZA - licencia za používanie hudobných dielpdf
21.02.2012Faktúra od fy RVSVV s.r.o. za stočnépdf
21.02.2012Faktúra od Mesta Dubnica nad Váhom za divadelné predstaveniepdf
21.02.2012Faktúra od fy SPP a.s. za dodávku plynupdf
21.02.2012Faktúra od fy SPP a.s. za dodávku plynupdf
21.02.2012Faktúra od fy SPP a.s. za dodávku plynupdf
21.02.2012Faktúra od fy SPP a.s. za dodávku plynupdf
21.02.2012Faktúra od fy OK Soft Púchov za licenciu softvérupdf
21.02.2012Faktúra od fy ARDOS AZ s.r.o. za dopravné zrkadlopdf
21.02.2012Faktúra od fy TZB Technológie s.r.o. za projekčné prácepdf
21.02.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. za dodávku el. energiepdf
21.02.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s.za dodávku el. energiepdf
21.02.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. za dodávku el. energiepdf
21.02.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. za dodávku el. energiepdf
21.02.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. za dodávku el. energiepdf
21.02.2012Faktúra od fy TatraCom-Ferro s.r.o. za elektroinštalačný materiálpdf
21.02.2012Faktúra od PD Vlára Nemšová za rekonštrukciu priestorov v KDpdf
21.02.2012Faktúra od fy Toplimo Východ s.r.o. Košice za dodávku miner. vodypdf
21.02.2012Faktúra od ŠOP SR CHKO Biele Karpaty za vypracovanie vyjadrenia k projektupdf
21.02.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. za dodávku el. energiepdf
21.02.2012Faktúra od fy ZSE Energia za dodávku el. energiepdf
21.02.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. za dodávku el. energiepdf
21.02.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. za dodávku el. energiepdf
21.02.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. za dodávku el. energiepdf
21.02.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. za dodávku el. energiepdf
21.02.2012Faktúra od Mgr. art. MIkulčíka za reklamné a marketingové službypdf
21.02.2012Faktúra od Ing. Papiernika za správu webovej stránkypdf
21.02.2012Faktúra od Ing. Papiernika za správu webovej stránkypdf
21.02.2012Faktúra od fy SH Systém s.r.o. Trenčín za aktualizáciu softvérupdf
21.02.2012Faktúra od fy Godur s.r.o. Lednické Rovne za brity na radlicupdf
21.02.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. za dodávku el. energiepdf
21.02.2012Faktúra od fy TVS a.s. za dodávku vodypdf
21.02.2012Faktúra od fy Slovanet a.s. za wifi sieťpdfpdf
21.02.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. za dodávku el. energiepdf
21.02.2012Faktúra od fy Poradca podnikateľa s.r.o. za publikáciupdf
21.02.2012Faktúra od Mgr. Cvacha za vypracovnie žiadosti o NFPpdf
21.02.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. za dodávku el. energiepdf
21.02.2012Faktúra od fy Dokumenta a.s. Bratislava za licenciu softvérupdf
21.02.2012Faktúra od fy Kredit SK - Regalsistem s.r.o. za nakladanie potravinovej pomocipdf
21.02.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. za dodávku el. energiepdf
21.02.2012Faktúra od fy Slovak Telekom a.s. za telekomunikačné službypdf
21.02.2012Faktúra od fy TRX s.r.o. Trenčín za tonery do tlačiarnípdf
21.02.2012Faktúra od p. Ďuráčiho za služby bezpečnostného technikapdf
21.02.2012Faktúra od fy TVS a.s. za dodávku vodypdf
21.02.2012Faktúra od TVS a.s. za dodávku vodypdf
21.02.2012Faktúra od fy Marius Pedersen a.s. za vývoz KOpdf
21.02.2012Faktúra od TRRA Trenčín za prípravu žiadosti o NFPpdf
21.02.2012Faktúra od p. Mačinu za maľovanie zdravotného strediskapdf
21.02.2012Faktúra od fy Dalitrans s.r.o. Veľké Bierovce za prepravupdf
21.02.2012Faktúra od fy PD Vlára Nemšová za vývoz fekáliípdf
21.02.2012Faktúra od fy PD Vlára Nemšová za štrkpdf
21.02.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. za dodávku el. energiepdf
21.02.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. za dodávku el. energiepdf
21.02.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. za dodávku el. energiepdf
21.02.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. za dodávku el.energiepdf
21.02.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. za dodávku el. energiepdf
21.02.2012Faktúra od fy ZSE Energia a.s. za dodávku el. energiepdf
21.02.2012Faktúra od fy RVSVV s.r.o.za vodné a stočnépdf
21.02.2012Faktúra od fy RVSVV s.r.o. za vodné a stočnépdf
21.02.2012Faktúra od fy RVSVV s.r.o. za stočnépdf
21.02.2012Faktúra od fy RVSVV s.r.o. za vodné a stočnépdf
21.02.2012Faktúra od fy RVSVV s.r.o. za vodné a stočnépdf
21.02.2012Faktúra od fy ILLE-Papier-Service s.r.o za hygienické potrebypdf
21.02.2012Faktúra od fy ILLE-Papier-Service s.r.o, Skalica za hygienické potrebypdf
21.02.2012Faktúra od fy ILLE-Papier-Service s.r.o. Skalica za hygienické potrebypdf
21.02.2012Faktúra od Ing. Foltína za výkon stavebného dozorupdf
21.02.2012Faktúra od fy Slovak Telekom a.s. za telekomunikačné službypdf
21.02.2012Faktúra od fy Yegon s.r.o. za registráciu doménypdf
21.02.2012Faktúra od Prvého Trenčianskeho autoservisu za servis autapdf
21.02.2012Faktúra od Prvej Európskej konzultačnej s.r.o. za externý manažmentpdf
21.02.2012Faktúra od fy TPrint+ s.r.o. Nemšová za údržbu internetovej sietepdf
21.02.2012Faktúra od fy SimSoft za inováciu programovpdf
21.02.2012Faktúra od fy Berendsen Drietoma za prenájom rohožípdf
21.02.2012Faktúra od fy SPP a.s. za dodávku plynupdf
21.02.2012Faktúra od fy SPP a.s. za dodávku plynupdf
21.02.2012Faktúra od fy SPP a.s. za dodávku plynupdf
21.02.2012Faktúra od fy SPP a.s. za dodávku plynupdf
21.02.2012Faktúra od fy AJFA+AVIS s.r.o. Žilina za publikáciupdf
21.02.2012Faktúra od fy RVSVV s.r.o. za stočnépdf
21.02.2012Faktúra od JUDr. Zajaca za právne službypdf
21.02.2012Faktúra od Města Valašké Klobouky za časť nákladov na PDpdf

 

Faktúry za  rok 2011
 

Dátum vystaveniaPopis faktúryPriložené súbory
22.12.2011FAktúra od fy FALLBO s.r.o. za stavebné prácepdf
22.12.2011Faktúra od fy PD Vlára Nemšová za výmenu okien v ŠJpdf
22.12.2011Faktúra od fy Le Cheque Dejeuner za stravné lístkypdf
22.12.2011Faktúra od fy Marius Pedersen a.s. za vývoz KOpdf
22.12.2011Faktúra od fy Sanstav s.r.o. za vybudovanie vodozádržných opatrenípdf
22.12.2011Faktúra od Ing. Sedláčka za výkon stavebného dozorupdf
22.12.2011Faktúra od fy Doprastav a.s. za stavebné prácepdf
22.12.2011Faktúra od fy Hydrotechnológia a.s. Bratislava za proj. dokumentáciupdf
22.12.2011Faktúra od fy ZSE a.s. za dodávku el. energiepdf
22.12.2011Faktúra od fy Sezako za čistenie dažďovej kanalizáciepdf
22.12.2011Faktúra od fy SEZAKO Trnava za čistenie kanalizáciepdf
22.12.2011Faktúra od fy PD Vlára Nemšová za čistenie potokapdf
22.12.2011Faktúra od fy Marius Pedersen a.s. za vývoz KOpdf
22.12.2011Faktúra od fy Doprastav a.s. za stavebné prácepdf
22.12.2011Faktúra od SPP a.s. za dodávku plynupdf
22.12.2011Faktúra od SPP a.s. za dodávku plynupdf
22.12.2011Faktúra od SPP a.s. za dodávku plynupdf
22.12.2011Faktúra od Mgr. Cvacha za externý manažmentpdf
20.10.2011Faktúra od fy ZSE Energia za dodávku el. energiepdf
20.10.2011Faktúra od fy Le Cheque Dejeuner za stravné lístkypdf
20.10.2011Faktúra od fy Kompletizácia technol. dodávok s.r.o. za realizáciu projektu Zefektívnenie vykurovacieho systémupdf
20.10.2011Faktúra od fy Marius Pedersen za vývoz KOpdf
20.10.2011Faktúra od Mgr. Cvacha za externý manažmentpdf
20.10.2011Faktúra od fy ELMIK za realizáciu projektu Protipovodňové opatrenia - II. etapapdf
20.10.2011Faktúra od fy ZSE Energia za dodávku el. energiepdf
20.10.2011Faktúra od PD Vlára Nemšová za rekonštrukciu soc. zariadení v MŠpdf
20.10.2011Faktúra od fy Marius Pedersen za vývoz KOpdf
20.10.2011Faktúra od Mgr. Cvacha za externý manažmentpdf
20.10.2011Faktúra od fy Doprastav a.s. za práce na projekte Dobudovanie dopr. infraštruktúrypdf
24.08.2011Faktúra od fy ZSE Energia za dodávku el. energiepdf
24.08.2011Faktúra od fy Marius Pedersen za vývoz KOpdf
24.08.2011Faktúra od fy Le Cheque Dejeuner za stravné lístkypdf
24.08.2011Faktúra od fy FALLBO s.r.o. Žilina za stavebné prácepdf
24.08.2011Faktúra od Mgr. Cvacha za externý manažment k projektupdf
24.08.2011Faktúra od fy TnTEL Trenčín za dodávku tovaru a služieb k projektupdf
24.08.2011Faktúra od fy Environmentálny inštitút za poskytovanie poradenstvapdf
24.08.2011Faktúra od fy Marius Pedersen za vývoz KOpdf
24.08.2011Faktúra od fy ZSE Energia za dodávku el. energiepdf
18.07.2011Faktúra od fy RVSVVpdf
08.07.2011Faktúra od Mgr. Cvacha za externý projektový management k projektupdf
08.07.2011Faktúra od fy Marius Pedersenpdf
08.07.2011Faktúra od fy ZSEpdf
13.06.2011Faktúra od p. Ranka, Trenčín za opravu izby ľudových tradíciípdf
13.06.2011Faktúra od Mgr. Cvacha za brožúry a DVD k projektupdf
13.06.2011Faktúra od Mgr. Cvacha za externý projektový manažmentpdf
13.06.2011Faktúra od fy Le Cheque Dejeuner a.s., Bratislava za stravné lístkypdf
13.06.2011Faktúra od fy ZSE Energia a.s. za dodávku el. energiepdf
13.06.2011Faktúra od fy Marius Pedersen a.s. za vývoz KOpdf
13.06.2011Faktúra od Ing. Blaška za projektové prácepdf
13.06.2011Faktúra od Mgr. Cvacha za externý proj. manažmentpdf
13.06.2011Faktúra od Arch. štúdia Atrium, Košice za spracovanie konceptu územného plánu obcepdf
24.05.2011Faktúra od fy RVSVV s.r.o. Nemšová za vodné a stočnépdf
24.05.2011Faktúra od fy Otto Office Bratislava za dodávku kancelárskych potriebpdf
24.05.2011Faktúra od fy Lesy SR Trenčín za dodávku májapdf
24.05.2011Faktúra od fy Lesy SR š.p. Trenčín za dodávku májapdf
24.05.2011Faktúra od fy Global Print Trenčín za tlač obecných novínpdf
24.05.2011Faktúra od p. Kurajdu, Trenčín za opravu semaforupdf
24.05.2011Faktúra od fy Privatex-Pyro Dubnica nad Váhom za dodávku pyrotechnikypdf
24.05.2011Faktúra od fy Dexia banka Slovakia za poskytnutie informácií pre audítorapdf
24.05.2011Faktúra od fy Ondrášovka Nemšová za dodávku stolovej vodypdf
24.05.2011Faktúra od fy Bartko - servis MPT Trenčín za príslušenstvo ku kosačkepdf
27.04.2011Faktúra od fy Slovak Telekom, Bratislava za služby mobilného operátorapdf
27.04.2011Faktúra od fy SH Systém, Trenčín za aktualizáciu softvérupdf
27.04.2011Faktúra od p. Chorváta, Trenčín za tvorbu web stránky obcepdf
27.04.2011Faktúra od fy EKORSS, Nová Dubnica za čistenie kanal. potrubiapdf
27.04.2011Faktúra od fy Marius Pedersen, Trenčín za vývoz odpadupdf
27.04.2011Faktúra od fy ZSE Energia, Bratislava za dodávku el. energiepdf
27.04.2011Faktúra od fy ZSE Energia, Bratislava za dodávku el. energiepdf
27.04.2011Faktúra od fy ZSE Energia za dodávku el. energiepdf
27.04.2011Faktúra od fy ZSE Energia, Bratislava za dodávku el. energiepdf
27.04.2011Faktúra od fy ZSE Energia, Bratislava za dodávku el. energiepdf
27.04.2011Faktúra od fy ZSE Energia, Bratislava za dodávku el. energiepdf
27.04.2011Faktúra od fy TPrint+, Nemšová za správu internetovej sietepdf
27.04.2011Faktúra od fy AGI, Trenčín za náradie a príslušenstvopdf
27.04.2011Faktúra od fy Slovanet Bratislava za prístup, servis a údržbu wifi sietepdf
27.04.2011Faktúra od fy Dokumenta, Bratislava za licenciu systému správy registratúrypdf
27.04.2011Faktúra od fy Aqua Defekt, Žilina za vytýčenie potrubiapdf
27.04.2011Faktúra od p. Ďuráčiho, Soblahov za služby bezpečnostného technikapdf
27.04.2011Faktúra od Mgr. Cvacha, Nová Dubnica za externý proj. manažmentpdf
27.04.2011Faktúra od fy Berendsen Drietoma za čistenie rohožípdf
27.04.2011Faktúra od fy Slovak Telekom a.s., Bratislava za telefónne linkypdf
27.04.2011Faktúra od fy PD Vlára Nemšová za dodávku vriec a baterkypdf
27.04.2011Faktúra od fy SPP a.s. za dodávku plynupdf
27.04.2011Faktúra od fy SPP a.s. za dodávku plynupdf
27.04.2011Faktúra od fy SPP a.s. za dodávku plynupdf
27.04.2011Faktúra od fy SPP a.s. za dodávku plynupdf
27.04.2011Faktúra od Ing. Blaška, Horné Srnie za vypracovanie proj. dokumentáciepdf
27.04.2011Faktúra od JUDr. Zajaca za poskytovanie právnych služiebpdf
27.04.2011Faktúra od fy TVS a.s. Trenčín za dodávku vodypdf
27.04.2011Faktúra od fy Jurošík, Nemšová za servis kotlovpdf
27.04.2011Faktúra od fy Slovak Telekom a.s., Bratislava za služby mobilného operátorapdf
27.04.2011Faktúra od fy TVS a.s. Trenčín za dodávku vodypdf
27.04.2011Faktúra od fy TatraCom-Ferro, Dubnica nad Váhom za elektroinštalačný materiálpdf
27.04.2011Faktúra od fy FALLBO, Žilina za stavebné práce - realizácia projektupdf
27.04.2011Faktúra od fy tnTEL, Trenčín za realizáciu projektupdf
04.04.2011Faktúra od fy Slovanet a.s. Bratislava za správu wifi sietepdf
04.04.2011Faktúra od fy Pixla, Trenčín za internetový systémpdf
04.04.2011Faktúra od Jednota bývalých urbárnikov Horné Srnie, nájomné za pozemokpdf
04.04.2011Faktúra od p. Ďuráčiho , Soblahov za činnosť bezpečnostného technikapdf
04.04.2011Faktúra od fy ZSE Energetika a.s. za dodávku el. energiepdf
04.04.2011Faktúra od fy ZSE energetika za dodávku elektrickej energiepdf
04.04.2011Faktúra od fy ZSE energetika za dodávku elektrickej energiepdf
04.04.2011Faktúra od fy ZSE energetika za dodávku elektrickej energiupdf
04.04.2011Faktúra od fy ZSE energetika za dodávku elektrickej energiepdf
04.04.2011Faktúra od fy ZSE energetika za dodávku elektrickej energiepdf
04.04.2011Faktúra od fy Zsl energetika za dodávku elektrickej energiepdfpdf
04.04.2011Faktúra od fy Zsl energetika za dodávku elektrickej energiepdf
04.04.2011Faktúra od fy TatraCom-Ferro Dubnica nad Váhom za elektroinštalačný materiálpdf
04.04.2011Faktúra od fy Marius Pedersen Trenčín za vývoz odpadupdf
04.04.2011Faktúra od fy IVES Košice za služby STP APVpdf
04.04.2011Faktúra od Tatiana Huserková Horné Srnie za školské potrebypdf
04.04.2011Faktúra od Jozef Špirka za prevedené práce pri výrube stromovpdf
04.04.2011Faktúra od fy Tprint+ Nemšová za správu internetovej sietepdf
04.04.2011Faktúra od fy T-Com za telefonické službypdf
04.04.2011Faktúra od fy T-Com za hlasové službypdf
04.04.2011Faktúra od fy Berendsen Drietoma za prenájom rohožípdf
04.04.2011Faktúra od fy SPP za dodávku plynupdf
08.03.2011Faktúra od fy SPP Bratislava za dodávku plynupdf
08.03.2011Faktúra od fy SPP Bratislava za dodávku plynupdf
08.03.2011Faktúra od fy SPP Bratislava za dodávku plynupdf
08.03.2011Faktúra od fy SPP Bratislava za dodávku plynupdf
08.03.2011Faktúra od fy SPP Bratislava za dodávku plynupdf
08.03.2011Faktúra od p. Kurajdu, Trenčín za opravu semaforovpdf
08.03.2011Faktúra od Region. združenia Vlára - Váh Nemšová za členský príspevok na rok 2011pdf
08.03.2011Faktúra od p. Králika Horné Srnie za opravu stoličiek v KDpdf
08.03.2011Faktúra od p. Králika Horné Srnie za výmenu dosiek na krytoch v šport. halepdf
08.03.2011Faktúra od Mgr. Cvacha za externý projektový manažmentpdf
08.03.2011Faktúra od JUDr. Zajaca za poskytovanie právnych služiebpdf
08.03.2011Faktúra od fy Le Cheque Dejeuner za stravné lístkypdf
08.03.2011Faktúra od fy Projart Pov. Bystrica za realizačnú projektovú dokumentáciupdf
08.03.2011Faktúra od fy Prostav Trenčín za zameranie kultúrneho domupdf
08.03.2011Faktúra od fy Prostav Trenčín za sady realizačného projektupdf
08.03.2011Faktúra od SOZA Bratislava za autorskú odmenu verejná produkcia hudbypdf
08.03.2011Faktúra od fy Progeo Trenčín za hydrogeologický prieskumpdf
08.03.2011Faktúra od p. Ďuráčiho, Soblahov za činnosť bezpečnostného technikapdf
08.03.2011Faktúra od fy Toner Recycling Service Trenčín za tonerypdf
08.03.2011Faktúra od fy Ondrášovka Slovakia Nemšová za minerálnu vodupdf
08.03.2011Faktúra od fy PD Vlára Nemšová za vývoz fekáliípdf
08.03.2011Faktúra od fy EKORSS Nová Dubnica za čistenie kanalizáciepdf
08.03.2011Faktúra od fy T-Mobile Bratislava za služby mobilného operátorapdf
08.03.2011Faktúra od fy Slovanet Bratislava za správu wifi sietepdf
08.03.2011Faktúra od fy Le Cheque Dejeuner za stravné lístkypdf
20.02.2011Faktúra od fy ZSE Energetika a.s. za dodávku el. energiepdf
20.02.2011Faktúra od fy ZSE Energetika a.s. za dodávku el. energiepdf
20.02.2011Faktúra od fy ZSE Energetika a.s. za dodávku el. energiepdf
20.02.2011Faktúra od fy ZSE Energetika a.s. za dodávku el. energiepdf
20.02.2011Faktúra od fy ZSE Energetika a.s. za dodávku el. energiepdf
20.02.2011Faktúra od fy ZSE Energetika a.s. za dodávku el. energiepdf
20.02.2011Faktúra od fy TnTel Trenčín za správu systémupdf
20.02.2011Faktúra od fy Marius Pedersen Trenčín za vývoz odpadupdf
20.02.2011Faktúra od fy LS Promotion Bojnice za známky pre psovpdf
20.02.2011Faktúra od Slovak Telekom a.s. Bratislava za telefónypdf
20.02.2011Faktúra od fy OK-Soft Púchov za licenciu softvérupdf
20.02.2011Faktúra od fy Berendsen Drietoma za prenájom rohožípdf
20.02.2011Faktúra od fy SAMNET Zlaté Moravce za infoservispdf
20.02.2011Faktúra od fy Ille-Papier-Service SK Tr. Teplá za hygienické potrebypdf
20.02.2011Faktúra od fy Ille-Papier-Service SK Tr. Teplá za hygienické potrebypdf
20.02.2011Faktúra od fy Ille-Papier-Service SK Tr. Teplá za hygienické potrebypdf
20.02.2011Faktúra od fy Ille-Papier-Service SK Tr. Teplá za hygienické potrebypdf
20.02.2011Faktúra od fy Reolmax export-import Trenčín - refakturácia spotreby el. energiepdf
20.02.2011Faktúra od p. Švorca, Nemošová za občerstveniepdf
20.02.2011Faktúra od fy TPrint+ Nemšová za správu sietepdf
20.02.2011Faktúra od fy Otto Office Bratislava za kancelárske potrebypdf
20.02.2011Faktúra od Mgr. Cvacha, Nová Dubnica za externý projektový manažmentpdf
20.02.2011Faktúra od fy SPP a.s. Bratislava za dodávku plynupdf
20.02.2011Faktúra od fy SPP a.s. Bratislava za dodávku plynupdf
20.02.2011Faktúra od fy SPP a.s. Bratislava za dodávku plynupdf
20.02.2011Faktúra od fy SPP a.s. Bratislava za dodávku plynupdf
20.02.2011Faktúra od JUDr. Zajaca, Dubnica nad Váhom za právne službypdf
20.02.2011Faktúra od Tlačiarne MV SR Bratislava za dodávku tlačívpdf
20.02.2011Faktúra od T-Mobile Bratislava za služby mobilného operátorapdf
20.02.2011Faktúra od fy SH systém Trenčín za aktualizáciu softvérupdf
20.02.2011Faktúra od fy Ekorss Nová Dubnica za čistenie kanalizáciepdf
20.02.2011Faktúra od p. Ďuráčiho, Soblahov za činnosť bezpečnostného technikapdf
20.02.2011Faktúra od RZMOSP Trenčín za publikáciupdf
20.02.2011Faktúra od fy IGLU-CHLAD Trenčín za servis chladiacich zariadenípdf
20.02.2011Faktúra od fy KM Prestige Consulting Trenčín za vykonanie verejného obstarávaniapdf
20.02.2011Faktúra od VPS Nemšová za nákladnú dopravupdf
20.02.2011Faktúra od fy PD Vlára Nemšová za náradiepdf
20.02.2011Faktúra od fy Dokumenta Bratislava za licenciu softvérupdf
20.02.2011Faktúra od fy TVS a.s. Trenčín za dodávku vodypdf
20.02.2011Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
20.02.2011Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
20.02.2011Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
20.02.2011Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
20.02.2011Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
20.02.2011Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
20.02.2011Faktúra od fy Prostav Trenčín za realizačný projektpdf
20.02.2011Faktúra od fy Slovanet a.s. Bratislava za správu wifi sietepdf
20.02.2011Faktúra od fy Le Cheque Dejeuner Bratislava za stravné lístkypdf
20.02.2011Faktúra od fy T-Mobile za služby mobilného operátorapdf
20.02.2011Faktúra od fy TPrint+ Nemšová za správu sietepdf
20.02.2011Faktúra od fy TPrint+ Nemšová za správu sietepdf
20.02.2011Faktúra od fy Poradca podnikateľa, Žilina, za publikáciu Finančný spravodajcapdf
20.02.2011Faktúra od fy Jurošík Nemšová za servis kotlovpdf
20.02.2011Faktúra od fy Marius Pedersen, Trenčín za vývoz odpadupdf
20.02.2011Faktúra od OZ Hudobné aktivity za účinkovanie na festivalepdf
20.02.2011Faktúra od fy Slovenská pošta a.s. za prenájom poštového priečinkapdf
20.02.2011Faktúra od p. Švorca, Nemšová za občerstveniepdf
20.02.2011Faktúra od Ing. Gerliczyovej, Trenčín za vykonanie auditupdf
20.02.2011Faktúra od fy T-Com za telefónypdf
20.02.2011Faktúra od fy TVS a.s. Trenčín za dodávku vodypdf
20.02.2011Faktúra od fy Berendsen Drietoma za prenájom rohožípdf
20.02.2011Faktúra od fy RVSVV s.r.o. Nemšová za stočnépdf
20.02.2011Faktúra od fy Yegon Bratislava za registráciu doménypdf
20.02.2011Faktúra od fy SimSoft Nová Dubnica za aktualizáciu softvérupdf
20.02.2011Faktúra od fy ZSE Energetika a.s. za dodávku el. energiepdf
20.02.2011Faktúra od fy ZSE Energetika a.s. za dodávku el. energiepdf
20.02.2011Faktúra od fy ZSE Energetika a.s. za dodávku el. energiepdf
20.02.2011Faktúra od fy ZSE Energetika a.s. za dodávku el. energiepdf
20.02.2011Faktúra od fy ZSE Energetika a.s. za dodávku el. energiepdf
20.02.2011Faktúra od fy ZSE Energetika a.s. za dodávku el. energiepdf
20.02.2011Faktúra od fy ZSE Energetika a.s. za dodávku el. energiepdf
20.02.2011Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
20.02.2011Faktúra od fy ZSE Energia a.s. Bratislava za dodávku el. energiepdf
20.02.2011Faktúra od fy ZSE Energia a.s., Bratislava za dodávku el. energiepdf
20.02.2011Faktúra od JUDr. Zajaca, Dubnica n.V. za poskytovanie právnych služiebpdf
20.02.2011Faktúra od Mgr. Cvacha za externý projektový manažmentpdf
20.02.2011Faktúra od fy TVS a.s. Trenčín za dodávku vodypdf
20.02.2011Faktúra od fy SPP a.s. za dodávku plynupdf
20.02.2011Faktúra od fy SPP a.s. za dodávku plynupdf
20.02.2011Faktúra od fy SPP a.s. za dodávku plynupdf
20.02.2011Faktúra od fy SPP a.s. za dodávku plynupdf
20.02.2011Faktúra od fy Zsl. energetika za dodávku el. energiepdf
20.02.2011Faktúra od fy TVS a.s. Trenčín za dodávku vodypdf
20.02.2011Faktúra od fy AJFA+AVIS Žilina za publikáciupdf
20.02.2011Faktúra od fy T-Mobile za služby mobilného operátorapdf
20.02.2011Faktúra od fy TVS a.s. Trenčín za dodávku vodypdf
20.02.2011Faktúra od fy Olymp Santovka za kovové plaketypdf
20.02.2011Faktúra od fy ANZAP Nemšová za opravu múrikapdf
20.02.2011Zmluva od fy Prvá Európska Konzultačná s.r.o., Brezová pod Bradlom za vykonanie verejného obstarávaniapdf
20.02.2011Faktúra od fy VPS Nemšová za nákladnú dopravupdf
20.02.2011Faktúra od fy Dekorum Hlohovec za kovové plaketypdf
20.02.2011Faktúra od fy Em studio, Brezová pod Bradlom za reklamné a marketingové službypdf
20.02.2011Faktúra od p. Ďuráčiho za vykonávanie činnosti bezpečnostného technikapdf
20.02.2011Faktúra od p. Chlebanu za tepovanie kobercovpdf
20.02.2011Faktúra od fy Marius Pedersen Trenčín za vývoz odpadupdf
20.02.2011Faktúra od fy ILLE-Papier-Service SK Tr. Teplá za hygienické potrebypdf
20.02.2011Faktúra od fy ILLE-Papier_Service SK Tr. Teplá za hygienické potrebypdf
20.02.2011Faktúra od fy KURT Dubnica n.V. za asfaltérske prácepdf
20.02.2011Faktúra od p. Ranka za inštaláciu svietidielpdf
20.02.2011Faktúra od Ing. Papiernika za správu webstránkypdf
20.02.2011Faktúra od fy Orgeco Nové Zámky za vianočné svetlápdf
20.02.2011Faktúra od fy TatraCom-Ferro Dubnica n.V. za elektroinštalačný materiálpdf
20.02.2011Faktúra od Mgr. Cvacha za externý projektový manažmentpdf
20.02.2011Faktúra od JUDr. Zajaca za poskytovanie právnych služiebpdf
20.02.2011Faktúra od fy Berendsen za prenájom rohožípdf
20.02.2011Faktúra od PTA a.s. Trenčín za servis služobného automobilupdf
20.02.2011Faktúra od Mgr. Cvacha z Novej Dubnice za externý projektový manažmentpdf
20.02.2011Faktúra od fy Marius Pedersen Trenčín za vývoz odpadupdf
20.02.2011Faktúra od fy Petit Press Nitra za inzerciu v Trenčianskych novináchpdf
20.02.2011Faktúra od fy RZMOSP Trenčín za diáre samosprávypdf
20.02.2011Faktúra od fy KURT Dubnica nad Váhom za asfaltérske prácepdf

?