Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

CESTOU PŘÍRODNÍCH A KULTURNÍCH ZAJÍMAVOSTÍ

18sep2020

Předmětem projektu je atraktivní a kvalitní životní prostředí, zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele i návštěvníky příhraničních regionů.

Příjemcem dotace je Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko. Hlavním přeshraničním partnerem projektu je obec Horné Srnie.

Hlavní aktivitou projektu je zavádění služeb podporujících využívání potenciálu kulturního a přírodního dědictví, konkrétně pomocí vytvoření mobilního turistického průvodce. Neméně důležitou aktivitou projektu je vytvoření uceleného tematického produktu mapující nejvýznamnější a nejzajímavější kulturní a přírodní památky, a to v podobě tzv. tištěné propagační brožury s mapou a tipy na výlety a také vytvoření 2 videospotů. Cílem je zatraktivnit region pro návštěvníky, vzhledem i k budování cyklostezky BEČVA-VLÁRA-VÁH, která propojí oba regiony. Výsledkem by pak měl být nárůst počtu návštěvníků v obou regionech.

Projekt „Cestou přírodních a kulturních zajímavostí“, kód projektu CZ/FMP/6c/04/070,  byl podpořen z dotace programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, podpořeného ve výzvě č. 4/FMP/6c/I,N z Fondu malých projektů.

Realizace: 9/2020 – 9/2021

Celkové způsobilé výdaje: 20 745,00 EUR

Finanční příspěvky z EFRR: 17 633,25 EUR

Vlastní zdroje: 3 111,75 EUR

Poskytovatel/správce: Region Bílé Karpaty 

FOND MALÝCH PROJEKTŮ

?