Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Archív: Zápisnice zo zasadnutí

Zápisnica z plánovaného zasadnutia OZ

26máj2020

Z Á P I S N I C A napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 19.5.2020 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. P r í t o m n í : Jozef HÚSERKA – starosta … Pokračovať v čítaní

Zápisnica zo zasadnutia OZ

02mar2020

Zápisnica napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 25.2.2020 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. P r í t o m n í :Jozef HÚSERKA – starosta obcePoslanci: Mgr. Mária HÚDEKOVÁ, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Peter … Pokračovať v čítaní

Zápisnica zo zasadnutia OZ

15jan2020

ZÁPISNICAnapísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 14.1.2020 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. Prítomní:Jozef HÚSERKA – starosta obcePoslanci: Mgr. Mária HÚDEKOVÁ, Ing. Róbert JÁNSKY, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Peter MIERNY, Ing. Vladimír ONDREJIČKA PhD., Ing. … Pokračovať v čítaní

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 13.12.2019

17dec2019

P r í t o m n í : Jozef HÚSERKA – starosta obce Poslanci: Mgr. Mária HÚDEKOVÁ, Ing. Róbert JÁNSKY, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Peter MIERNY, Ing. Vladimír Ondrejička PhD., Ing. Jaroslav PAPIERNIK, Jarmila PAVLAČKOVÁ, Ing. Jakub TRŠKA Elena … Pokračovať v čítaní

Zápisnica z plánovaného zasadnutia OZ

25nov2019

ZÁPISNICA napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 19.11.2019 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. Prítomní: Jozef HÚSERKA – starosta obce Poslanci: Mgr. Mária HÚDEKOVÁ, Ing. Róbert JÁNSKY, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Peter MIERNY, Ing. Vladimír … Pokračovať v čítaní

Zápisnica z plánovaného zasadnutia OZ

30sep2019

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia OZ konaného dňa 1.7.2019

02júl2019

P r í t o m n í : Jozef HÚSERKA – starosta obce Poslanci: Mgr. Mária HÚDEKOVÁ, Ing. Róbert JÁNSKY, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Peter MIERNY, Ing. Vladimír ONDREJIČKA PhD., Ing. Jaroslav PAPIERNIK, Jarmila PAVLAČKOVÁ, Ing. Jakub TRŠKA, Bc. … Pokračovať v čítaní

Zápisnica zo zasadnutia OZ, konaného dňa 25.6.2019 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu

28jún2019

P r í t o m n í : Jozef HÚSERKA – starosta obce Poslanci: Mgr. Mária HÚDEKOVÁ, Ing. Róbert JÁNSKY, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Jaroslav PAPIERNIK, Jarmila PAVLAČKOVÁ, Ing. Jakub TRŠKA, Bc. Jozef TURÁK, Elena HÚSERKOVÁ – hlavná kontrolórka … Pokračovať v čítaní

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia OZ

14jún2019

P r í t o m n í : Jozef HÚSERKA – starosta obce Poslanci: Mgr. Mária HÚDEKOVÁ, Ing. Róbert JÁNSKY, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Peter MIERNY, Ing. Vladimír ONDREJIČKA PhD., Ing. Jaroslav PAPIERNIK, Jarmila PAVLAČKOVÁ, Ing. Jakub TRŠKA, Bc. … Pokračovať v čítaní

Zápisnica z plánovaného zasadnutia OZ

13apr2019

Z Á P I S N I C A napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 9.4.2019 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. P r í t o m n í : Jozef HÚSERKA – starosta … Pokračovať v čítaní

?