Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Archív: Zápisnice zo zasadnutí

Zápisnica z plánovaného zasadnutia OZ

27sep2018

ZÁPISNICAnapísaná z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 25.9.2018 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. Prítomní:Jozef HÚSERKA – starosta obcePoslanci: Mária HÚDEKOVÁ (prišla 18.15 hod.), Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Peter MIERNY, Ing. Jaroslav PAPIERNIK, JUDr. Michal … Pokračovať v čítaní

Zápisnica z plánovaného zasadnutie OZ

11júl2018

ZÁPISNICA napísaná z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 28.6.2018 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. Prítomní: Jozef HÚSERKA – starosta obce Poslanci: Michal DAŇO, Mária HÚDEKOVÁ, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Jaroslav PAPIERNIK, Jarmila PAVLAČKOVÁ, Bc. … Pokračovať v čítaní

Zápisnica z plánovaného zasadnutia OZ

02máj2018

ZÁPISNICA napísaná z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 24.4.2018 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. Prítomní: Jozef HÚSERKA – starosta obce Poslanci: Mária HÚDEKOVÁ, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Peter MIERNY, Ing. Jaroslav PAPIERNIK, Magdaléna PAPIERNIKOVÁ … Pokračovať v čítaní

Zápisnica z neplánovaného zasadnutia OZ

02máj2018

ZÁPISNICA napísaná z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 26.3.2018 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. Prítomní: Jozef HÚSERKA – starosta obce Poslanci: Ing. Michal DAŇO, Mgr. Mária HÚDEKOVÁ, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Peter MIERNY, Ing. … Pokračovať v čítaní

Zápisnica z plánovaného zasadnutia OZ

12feb2018

Z Á P I S N I C A napísaná z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 6.2.2018 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. P r í t o m n í : Jozef HÚSERKA – … Pokračovať v čítaní

Zápisnica z plánovaného zasadnutia OZ

15dec2017

Z Á P I S N I C A  napísaná z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 12.12.2017 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. P r í t o m n í : Jozef HÚSERKA – … Pokračovať v čítaní

Zápisnica z plánovaného zasadnutia OZ

27nov2017

Zápisnica napísaná z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 23.11.2017 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.   Prítomní: Jozef HÚSERKA – starosta obce Poslanci:  Mgr. Mária HÚDEKOVÁ, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Peter MIERNY, Ing. Jaroslav PAPIERNIK, Magdaléna PAPIERNIKOVÁ, Jarmila PAVLAČKOVÁ, … Pokračovať v čítaní

Zápisnica z neplánovaného zasadnutia OZ

07nov2017

Zápisnica napísaná z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 6.11.2017 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.   Prítomní: Jozef HÚSERKA – starosta obce Poslanci:  Ing. Michal DAŇO, Mária HÚDEKOVÁ, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Peter MIERNY, Ing. Jaroslav PAPIERNIK, Magdaléna PAPIERNIKOVÁ, … Pokračovať v čítaní

Zápisnica z plánovaného zasadnutia OZ

05okt2017

Z Á P I S N I C A napísaná z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 26.9.2017 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. P r í t o m n í : Jozef HÚSERKA – … Pokračovať v čítaní

Zápisnica z plánovaného zasadnutia OZ

02júl2017

Zápisnica napísaná z plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 27.6.2017 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.   Prítomní: Jozef HÚSERKA – starosta obce Poslanci:  Mária HÚDEKOVÁ, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Peter MIERNY, Ing. Jaroslav PAPIERNIK, Magdaléna PAPIERNIKOVÁ (prišla 18.05 hod.), … Pokračovať v čítaní

?