Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Archív: Zápisnice zo zasadnutí

Zápisnica zo zasadnutia OZ

20apr2022

Zápisnica napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konanéhodňa 12. apríla 2022 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. P r í t o m n í :Jozef HÚSERKA – starosta obcePoslanci: Mgr. Mária HÚDEKOVÁ, Ing. Róbert JÁNSKY, Mgr. … Pokračovať v čítaní

Zápisnica zo zasadnutia OZ

28jan2022

Zápisnica napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konanéhodňa 25. januára 2022 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu. P r í t o m n í :Jozef HÚSERKA – starosta obcePoslanci: Mgr. Mária HÚDEKOVÁ, Ing. Róbert JÁNSKY, Mgr. … Pokračovať v čítaní

Zápisnica zo zasadnutia OZ

15dec2021

Z Á P I S N I C Anapísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konanéhodňa 10. decembra 2021 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu. P r í t o m n í :Jozef HÚSERKA – starosta obcePoslanci: … Pokračovať v čítaní

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ

18nov2021

ZÁPISNICAnapísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konanéhodňa 16. novembra 2021 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu. Prítomní:Jozef HÚSERKA – starosta obcePoslanci: Mgr. Mária HÚDEKOVÁ, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Peter MIERNY, , Ing. Vladimír ONDREJIČKA, PhD., Ing. Jaroslav … Pokračovať v čítaní

Zápisnica z neplánovaného zasadnutia OZ

02nov2021

ZÁPISNICAnapísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konanéhodňa 28. októbra 2021 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu. Prítomní:Jozef HÚSERKA – starosta obcePoslanci: Mgr. Mária HÚDEKOVÁ, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Peter MIERNY, Ing. Jaroslav PAPIERNIK, Jarmila PAVLAČKOVÁ, Ing. Jakub … Pokračovať v čítaní

Zápisnica zo zasadnutia OZ

04aug2021

ZÁPISNICA napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 29.7.2021 o 15.00 hod. v zasadačke obecného úradu. Prítomní:Jozef HÚSERKA – starosta obcePoslanci: Mgr. Mária HÚDEKOVÁ, Ing. Róbert JÁNSKY, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Vladimír ONDREJIČKA PhD., Ing. Jaroslav PAPIERNIK, … Pokračovať v čítaní

Zápisnica zo zasadnutie OZ

29jún2021

Z Á P I S N I C A napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 22.6.2021o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. P r í t o m n í :Jozef HÚSERKA – starosta obcePoslanci: Ing. … Pokračovať v čítaní

Zápisnica zo zasadania OZ dňa 20.4.2021

26apr2021

Z Á P I S N I C Anapísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 20.4.2021o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu P r í t o m n í :Jozef HÚSERKA – starosta obcePoslanci: Mgr. Mária … Pokračovať v čítaní

Zápisnica zo zasadnutia OZ

28jan2021

ZÁPISNICAnapísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 26.1.2021 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. Prítomní:Jozef HÚSERKA – starosta obcePoslanci: Mgr. Mária HÚDEKOVÁ, Ing. Róbert JÁNSKY, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Vladimír ONDREJIČKA PhD., Ing. Jaroslav PAPIERNIK, Jarmila … Pokračovať v čítaní

Zápisnica zo zasadnutia OZ

16dec2020

Z Á P I S N I C Anapísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 11.12.2020 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. P r í t o m n í :Jozef HÚSERKA – starosta obcePoslanci: Mgr. … Pokračovať v čítaní

?