Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Archív: Základné záväzné normy obce

Upozornenie o schválenom VZN

02okt2015

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 1.10.2015 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo: Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 6/2015 o zásadách nakladania s finančnými prostriedkami obce Horné Srnie Podľa §6 ods. 8 a … Pokračovať v čítaní

Schválené VZN o Územnom pláne obce Horné Srnie.

10apr2015

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom zasadnutí dňa 9.4.2015 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015…STIAHNI TU vo formáte *.PDF ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Horné Srnie.

Upozornenie na schválené VZN

29jan2015

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 27.1.2015 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo:  Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských … Pokračovať v čítaní

Upozornenie o schválených VZN

18nov2014

  Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 11.11.2014 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo:  Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horné Srnie… STIAHNI TU vo formáte *.PDF … Pokračovať v čítaní

Oznam o plánovanom schvaľovaní VZN a rozpočtu na roky 2015 – 2017

27okt2014

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 11.11.2014 bude Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schvaľovať Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Horné Srnie…STIAHNI vo formáte *.doc Všeobecne záväzné … Pokračovať v čítaní

Upozornenie na schválene VZN č.2/2014

25sep2014

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 23.9.2014 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo: Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v … Pokračovať v čítaní

Upozornenie na schválené VZN č.1/2014 o bližších podmienkach držania psov

06máj2014

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 29.4.2014 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo:   Všeobecne záväzné nariadenie 1/2014 o bližších podmienkach držania psov v obci Horné Srnie…STIAHNI TU   Podľa §6 ods. 8 a 9 zákona č. … Pokračovať v čítaní

Upozornenie o schválených VZN

11sep2013

Upozornenie!!!   Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 10.9.2013 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo:   Všeobecne záväzné nariadenie 6/2013 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách a o zverejňovaní volebnej propagácie prostredníctvom iných médií … Pokračovať v čítaní

Upozornenie o schválených VZN

22dec2011

  Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 19.12.2011 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo: Návrh VZN č. 6/2011 – o obmedzení hazardných hier na území na obce Horné Srnie – STIAHNI Návrh VZN č. 7/2011 … Pokračovať v čítaní

Upozornenie!!!

16dec2011

  Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 15.12.2011 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo: VZN č. 5/2011 – o miestnych  daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na   území   obce Horné … Pokračovať v čítaní

?