Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Archív: Základné záväzné normy obce

Upozornenie na schválené VZN

24jún2020

Vážení občania,dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 23.6.2020 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo:  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Horné Srnie č. 3/2020 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej … Pokračovať v čítaní

Upozornenie na schválené VZN

30sep2019

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 24.9.2019 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo:  Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 3/2019 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na … Pokračovať v čítaní

Upozornenie na schválené VZN

30jan2019

UPOZORNENIE!!! Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 29.1.2019 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo: ? Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej … Pokračovať v čítaní

Upozornenie na schálené VZN č. 2/2018

03júl2018

Vážení občania,   dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 28.6.2018 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo:     Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 2/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a … Pokračovať v čítaní

Upozornenie o schválenom VZN

08feb2018

Upozornenie!!! Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 6.2.2018 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo:   VZN obce Horné Srnie č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských … Pokračovať v čítaní

Upozornenie na schválené VZN

13dec2017

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 12.12.2017 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo:     Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 9/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb v podmienkach obce Horné Srnie…PDF Všeobecne … Pokračovať v čítaní

Oznam o schválených VZN

15dec2016

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 13.12.2016 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo:     Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Horné Srnie…*.PDF … Pokračovať v čítaní

Upozornenie na schválené VZN

19feb2016

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 16.2.2016 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo: Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 1/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských … Pokračovať v čítaní

Upozornenie na schválené VZN

16dec2015

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 15.12.2015 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo:   Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 8/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady … Pokračovať v čítaní

Schválené VZN o o umiestňovaní volebných plagátov…

25nov2015

  Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 24.11.2015 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo: Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 7/2015 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby … Pokračovať v čítaní

?