Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Archív: Voľby do samosprávy obce 2018

Informácie o spracúvaní OÚ pri voľbách

09nov2018

Informačná povinnosť obce v súvislosti s voľbami do samosprávy obce. Informácia pre:

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní

17sep2018

Menovanie zaisovateľky do Miestnej volebnej komisie

28aug2018

           V zmysle § 169 ods. 6 zákona NR SR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva v znení neskorších predpisov  bola za zapisovateľku Miestnej volebnej komisie v Hornom Srní pre voľby do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 10.11.2018 menovaná … Pokračovať v čítaní

Zverejnenie počtu obyvateľov

13aug2018

ZVEREJNENIE POČTU OBYVATEĽOV k voľbám do orgánov samosprávy obce dňa 10.11.2018 V zmysle § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších … Pokračovať v čítaní

OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí

13aug2018

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní v zmysle § 166 ods. 3 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a bodu 2 rozhodnutia Predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č.203 … Pokračovať v čítaní

?