Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Archív: Školstvo

Oznam o zápise detí do I. ročníka

06feb2017

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou V. Mitúcha oznam uje, že zápis do 1. ročníka  pre školsky rok 2017/2018 sa uskutoční  dňa 3. apríla 2017 v budove  školy v čase od 12:00 do 17:00 hod. Na zápis  s dieťaťom  sa … Pokračovať v čítaní

Slávnostné otvorenie školského roka

25aug2015

Vážení rodičia, milí žiaci! Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Václava Mitúcha oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka bude dňa 2. sept. 2015 o 8. 10 hod pred budovou školy. Po slávnostnom otvorení žiaci pôjdu do budovy školy, preto je potrebné so … Pokračovať v čítaní

Zápis detí do I. ročníka

16jan2014

Základná škola s materskou školou Václava Mitúcha, Horné Srnie Riaditeľstvo školy srdečne pozýva všetkých predškolákov na zápis do prvého ročníka, ktorý sa uskutoční dňa 3. februára 2014 v čase od 11.  do 16.00 hod v areáli školy.  Zároveň žiadame, aby si zákonní zástupcovia … Pokračovať v čítaní

Výberové konanie na obsadenie funkcie: RIADITEĽA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU

02apr2013

. Obec Horné Srnie zastúpená starostom obce v súlade s § 4 ods. 1 zákona c. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zakona … Pokračovať v čítaní

Upozornenie na neplánované zasadnutie OZ

04jan2013

Upozornenie!!!  Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 18.1.2013 bude Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom neplánovanom zasadnutí schvaľovať:    Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2011 o mieste a čase zápisu dieťaťa … Pokračovať v čítaní

Informácia o prerušení vyučovania

21nov2012

Vedenie školy upozorňuje, že dňa 26. novembra 2012 sa prerušuje vyučovanie z dôvodu zákonného štrajku na dobu neobmedzenú. V prípade ukončenia štrajku budeme informovať‘ zákonných zástupcov o začiatku vyučovania prostredníctvom webovej stránky školy, obecného rozhlasu a oznamu na dverách školy. Materská škola … Pokračovať v čítaní

Najúspešnejší žiaci v školskom roku 2010/2011

29jún2011

  Dňa 27.6.2011 starosta obce Horné Srnie s pani riaditeľkou Základnej školy Václava Mitúcha v obradnej sieni ocenilinajúspešnejších žiakov základnej školy. Žiaci boli ocenení za úspešné umiestnenia na krajských a okresných súťažiach vedomostných, kultúrnych i športových, za reprezentovanie školy počas celého školského roka, za … Pokračovať v čítaní

Úloha z fyziky mala podobu ponorky či vodováhy

13jún2011

  Žiaci zo základnej školy v Hornom Srní vytvárali astronomické a meteorologické projekty. O najlepšej práci rozhodovali ich spolužiaci. Zadanie dostali žiaci na hodinách fyziky. Ako prezradila zástupkyňa riaditeľa školy Helena Mačinová, témou bola astronómia a meteorológia. „Išlo o domáce … Pokračovať v čítaní

Deviataci učia starých rodičov pracovať s počítačmi

03jún2011

. V základnej škole v Hornom Srní vyučujú žiaci svojich starých rodičov. HORNÉ SRNIE. Počítačový kurz pre seniorov vymysleli žiaci najmä preto, aby aj ich starí rodičia dokázali bez problémov pracovať s počítačom a nájsť si na internete, čo potrebujú … Pokračovať v čítaní

?