Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Archív: Školstvo

Oznámenie termínu zápisu do 1. ročníka ZŠ

18jan2021

Oznámenie termínu na podávanie žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

18jan2021

Oznámenie zmeny termínu a spôsobu zápisu do I. ročníka ZŠ

01apr2020

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Václava Mitúcha, Školská 368/2, Horné Srnie v súlade s Rozhodnutím MŠVVaŠ SR z 26. marca 2020 Číslo: 2020/10610:1-A1030 oznamuje, že zápis do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční dňa 20. apríla 2020 v budove základnej školy v čase od … Pokračovať v čítaní

Prerušenie vyučovanie v ZŠ a MŠ

13mar2020

Vedenie ZŠ s MŠ Václava Mitúcha, Školská 368/2, Horné Srnie oznamuje, že prerušuje vyučovanie v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane. Základná škola, materská škola aj školská jedáleň budú uzamknuté. Zrušené sú všetky krúžky, školské podujatia a … Pokračovať v čítaní

Oznámenie termínu zápisu do I. ročníka ZŠ

23jan2020

Oznámenie termínu na podávanie žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

23jan2020

Oznámenie termínu zápisu do I. ročníka

25feb2019

Výberové konanie na obsadenie funkcie: RIADITEĽA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU

03apr2018

    Obec Horné Srnie zastúpená starostom obce v súlade s § 4 ods. 1 zákona Č. 596/2003Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisova § 5 zákona … Pokračovať v čítaní

Oznámenie termínu zápisu do I. ročníka

26mar2018

Celé znenie vo formáte *.PDF

Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

25aug2017

  Vážení rodičia, milí žiaci! Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Václava Mitúcha oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka bude dňa 4. sept. 2017 o 8. 10 hod pred budovou školy. Po slávnostnom otvorení žiaci pôjdu do budovy školy, preto je potrebné … Pokračovať v čítaní

?