Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Archív: Školstvo

Prerušenie vyučovanie v ZŠ a MŠ

13mar2020

Vedenie ZŠ s MŠ Václava Mitúcha, Školská 368/2, Horné Srnie oznamuje, že prerušuje vyučovanie v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane. Základná škola, materská škola aj školská jedáleň budú uzamknuté. Zrušené sú všetky krúžky, školské podujatia a … Pokračovať v čítaní

Oznámenie termínu zápisu do I. ročníka ZŠ

23jan2020

Oznámenie termínu na podávanie žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

23jan2020

Oznámenie termínu zápisu do I. ročníka

25feb2019

Výberové konanie na obsadenie funkcie: RIADITEĽA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU

03apr2018

    Obec Horné Srnie zastúpená starostom obce v súlade s § 4 ods. 1 zákona Č. 596/2003Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisova § 5 zákona … Pokračovať v čítaní

Oznámenie termínu zápisu do I. ročníka

26mar2018

Celé znenie vo formáte *.PDF

Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

25aug2017

  Vážení rodičia, milí žiaci! Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Václava Mitúcha oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka bude dňa 4. sept. 2017 o 8. 10 hod pred budovou školy. Po slávnostnom otvorení žiaci pôjdu do budovy školy, preto je potrebné … Pokračovať v čítaní

Oznam o zápise detí do I. ročníka

06feb2017

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou V. Mitúcha oznam uje, že zápis do 1. ročníka  pre školsky rok 2017/2018 sa uskutoční  dňa 3. apríla 2017 v budove  školy v čase od 12:00 do 17:00 hod. Na zápis  s dieťaťom  sa … Pokračovať v čítaní

Slávnostné otvorenie školského roka

25aug2015

Vážení rodičia, milí žiaci! Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Václava Mitúcha oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka bude dňa 2. sept. 2015 o 8. 10 hod pred budovou školy. Po slávnostnom otvorení žiaci pôjdu do budovy školy, preto je potrebné so … Pokračovať v čítaní

Zápis detí do I. ročníka

16jan2014

Základná škola s materskou školou Václava Mitúcha, Horné Srnie Riaditeľstvo školy srdečne pozýva všetkých predškolákov na zápis do prvého ročníka, ktorý sa uskutoční dňa 3. februára 2014 v čase od 11.  do 16.00 hod v areáli školy.  Zároveň žiadame, aby si zákonní zástupcovia … Pokračovať v čítaní

?