Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Archív: Rozpočet obce

Upozornenie na schvaľovanie rozpočtu

24nov2021

Vážení občania,dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 10.12.2021 bude Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom neplánovanom zasadnutí schvaľovať Rozpočet obce Horné Srnie na roky 2022 – 2024. Podľa §9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v … Pokračovať v čítaní

Upozornenie na návrh rozpočtu

22okt2018

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 6. novembra 2018 bude Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schvaľovať • Návrh rozpočtu obce na roky 2019-2021–  Programový rozpočet obce Horné Srnie na roky 2019-2021-textová časť…Návrh…PDF–  Programový rozpočet … Pokračovať v čítaní

Upozornenie – na zasadanie OZ

13jún2016

Upozornenie!!! Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 28.6.2016 bude Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schvaľovať Záverečný účet obce za rok 2015 Podľa §6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších … Pokračovať v čítaní

Návrh na rozpočtové opatrenie

10feb2014

Upozorňujeme občanov, že na najbližšom zasadaní obecného zastupiteľstva sa bude schvaľovať uvedený návrh rozpočtového opatrenia. Návrh na rozpočtové opatrenie: STIAHNI….*.PDF

Rozpočtové opatrenie

31okt2013

  Návrh na rozpočtové opatrenie pred plánovaný zasadnutím OZ.   Rozpočtové opatrenie-návrh…STIAHNI TU

Návrh na rozpočtové opatrenie

06feb2013

Návrh na rozpočtové opatrenie 3/2012  

Návrh na rozpočtové opatrenie

08nov2011

Rozpočtové opatrenie č. 4………..stiahni excel súbor

?