Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Archív: Oznamy

UPOZORNENIE!!!

11jan2021

Vážení občania,dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 26. januára 2021 bude Obecnézastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schvaľovať Podľa §6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zneníneskorších predpisov musí návrh VZN, rozpočtu … Pokračovať v čítaní

Obmedzenie prevádzky na obecnom úrade

04jan2021

Oznamujeme občanom, že  z dôvodu núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID 19 bude obecný úrad od pondelka 4. januára 2021 do odvolania otvorený pre neodkladné záležitosti nasledovne:  Pondelok, utorok, štvrtok a piatok  od 8.00 do 12.00 hodv stredu od 8.00 do 16.00 hod Zároveň … Pokračovať v čítaní

Betlehemské Svetlo

23dec2020

. . Z dôvodu protiepidemiologických opatrení a zákazu vychádzania sa nebude svetlo roznášať do domácností , ale bude počas stredy a štvrtku v predsieni kostola.

Oznam o zatvorení úradu počas Vianoc

23dec2020

Úradné hodiny počas vianočných a novoročných sviatkov na Obecnom úrade v Hornom Srní: 23.12.2020 (streda) – zatvorené   28. – 29. 12. 2020 (pondelok-utorok) – z dôvodu epidemiologickej situácie a zákazu vychádzania len po telefonickom dohovore vybavíme v čase od 8.00 do 12.00 hod.    … Pokračovať v čítaní

Šťastné a veselé Vianoce

22dec2020

Nech posolstvo tajomnej vianočnej noci, pokoja a lásky naplní váš život nielen cez vianočné sviatky, ale i vo všetkych dňoch nového roka. …praje kolektív obecného úradu.

Zatvorenie obecného úradu

21dec2020

Oznamujeme občanom, že budúci týždeň od pondelka 21.12.2020  do stredy 23.12. 2020 bude obecný úrad zatvorený. V prípade matričnej udalosti (pohrebu) kontaktujte p. Martu Papiernikovú na tel. čísle 0904 050 006 alebo starostu obce na tel. čísle: 0911 313 887

Vyhláška RUVZ vydaná 18.12.2020

18dec2020

VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre zdravia pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava

Zápisnica zo zasadnutia OZ

16dec2020

Z Á P I S N I C Anapísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 11.12.2020 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. P r í t o m n í :Jozef HÚSERKA – starosta obcePoslanci: Mgr. … Pokračovať v čítaní

Upozornenie na schválené VZN

15dec2020

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 11.12.2020 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo:             Podľa §6 ods. 8 a 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  sa nariadenie musí vyhlásiť. Vyhlásenie … Pokračovať v čítaní

VYHLÁŠKA RUVZ v Trenčíne, č. 3/2020 zo dňa 8. decembra 2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava.

11dec2020

. . . Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne (ďalej len „RÚVZ so sídlom v Trenčíne“) ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm.e), § 48 ods. 4 písm. d), e), … Pokračovať v čítaní

?