Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Archív: Oznamy

Trojkráľové spievanie

02jan2020

V nedeľu 5. januára 2020 o 16,00 hod. sa v našomkostole bude konať tradičné „trojkráľové spievanie“.V programe vystúpi ženský spevácky zbor Srňan, mládežnícky spevácky zbor Kekus Chorusa súbor Trávnica z Brumova. Budú znieť predovšetkým krásnevianočné skladby a koledy. Všetkých srdečne … Pokračovať v čítaní

Vítanie nového roka

27dec2019

Srdečne pozývame všetkých občanovna vítanie nového roka „2020“ s občerstvením a dychovkou.31.decembra 2019 od 23:30 pri stromčeku v parku Obecný ohňostroj nebude.Finančé prostriedky na ohňostroj budú venované obyvateľom zničenej bytovky v Prešove

Upozornenie

20dec2019

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 14. januára 2020 bude Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schvaľovať Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej … Pokračovať v čítaní

Zápisnica zo zasadnutia OZ konaného dňa 13.12.2019

17dec2019

P r í t o m n í : Jozef HÚSERKA – starosta obce Poslanci: Mgr. Mária HÚDEKOVÁ, Ing. Róbert JÁNSKY, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Peter MIERNY, Ing. Vladimír Ondrejička PhD., Ing. Jaroslav PAPIERNIK, Jarmila PAVLAČKOVÁ, Ing. Jakub TRŠKA Elena … Pokračovať v čítaní

Upozornenie na schválené VZN

17dec2019

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 13.12.2019 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo:   Všeobecne záväzné nariadenie Obce Horné Srnie č. 5/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce … Pokračovať v čítaní

Úradné hodiny počas vianočných a novoročných sviatkov

12dec2019

Úradné hodiny počas vianočných a novoročných sviatkov na Obecnom úrade v Hornom Srní: 23.12.2019 – 27.12.2019 (pondelok – piatok) – zatvorené   30.12.2019 (pondelok) – riadne otvorené   31.12.2019 (utorok) – zatvorené 2. 1. 2020 (štvrtok) – riadne otvorené V súrnych prípadoch (napr. … Pokračovať v čítaní

Upozornenia krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru

12dec2019

JE TU ČAS VIANOČNÝ Aby adventné vence a svietniky zdobili naše príbytky bezpečne…• uistite sa, že sviečky sú umiestnené v dostatočnej vzdialenosti odrýchlo horiacich materiálov, ako sú napr. záclony či tapety• položte adventný veniec na pevný podklad a sviečky na … Pokračovať v čítaní

Pozvánka na zasadnutie OZ

06dec2019

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍoznamuje konanie plánovaného zasadnutiaOBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HORNOM SRNÍ,ktoré sa uskutoční dňa 13. decembra 2019 (piatok) o 17.00 hod.v zasadačke obecného úradu. Program: Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ dňa 19.11.2019 Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 o miestnych … Pokračovať v čítaní

Výzva na voľby zástupcov do rady školy

06dec2019

Rady a tipy na ekoVianoce!

06dec2019

Hoci sú Vianoce časom hojnosti a dostatku, neplytvajte zbytočne.Prinášame vám rady a tipy, ako sa správat na Vianoce ekologickejšie. (ENVIPAK)

?