Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Archív: Oznamy

Zápisnica zo zasadnutia OZ

24sep2021

ZÁPISNICAnapísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konanéhodňa 21. septembra 2021 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. Prítomní:Jozef HÚSERKA – starosta obcePoslanci: Mgr. Mária HÚDEKOVÁ, Ing. Róbert JÁNSKY, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Peter MIERNY, Ing. Vladimír ONDREJIČKA PhD., … Pokračovať v čítaní

Zber Tetrapakov

13sep2021

Dňa 16.09.2021 v čase od 07:00 hodiny sa uskutoční zber tetrapakových obalov (od mlieka, džúsov, vína a iných nápojov). Obaly treba rozrezať, umyť , zviazať do balíčkov  a vyložiť na chodník pred dom v oranžových vreciach. Vrecia si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade v kancelárii č.1 … Pokračovať v čítaní

Aktualizovaný program – Pozvánka na Zasadnutie OZ

13sep2021

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍoznamuje konanie plánovaného zasadnutiaOBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HORNOM SRNÍ,ktoré sa uskutoční dňa 21. septembra 2021 (utorok) o 18.00 hod.v zasadačke obecného úradu. Program: Kontrola uznesení zo zasadnutí OZ dňa 22.6.2021 a 29.7.2021 Čerpanie rozpočtu obce k 30.6.2021 … Pokračovať v čítaní

Verejná vyhláška – stavebné povolenie – SO 01 Preložka NNV

13sep2021

navrhovateľ: Ing. Martin Bahno

Verejná vyhláška – stavebné povolenie –

13sep2021

Rodinný dom – novostavba – stavebník: Ing. Matej Lipták

Verejná vyhláška – stavebné povolenie –

13sep2021

Rodinný dom novostavba – Stavebník: Ing. Matej Porazík

Bezplatné školenie s názvom Počítač pre každého

08sep2021

Dávame Vám do povedomia bezplatné školenie s názvom Počítač pre každého, ktorého cieľom je pomôcť obyvateľom aj našej obce nadobudnúť základné počítačové zručnosti a zvýšiť si kvalifikáciu v oblasti IKT. Viac informácií o tomto projekte nádete na stránke https://pocitacprekazdeho.sk/skolenia.html Tento projekt sa … Pokračovať v čítaní

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

03sep2021

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania – rodinný dom

23aug2021

Stavebník: Ing. Matej Porazík

Informácie a vzory pre prevádzky a organizátorov hromadných podujatí, vzory označenia prevádzok v súvislosti s novým Covid automatom.

23aug2021

. . Covid automat – grafiky pre Hromadné podujatia, fitnes centrá a pod…platné od 16.8.2021 Podklady pre majiteľov prevádzok a organizátorov hromadných podujatí. Tí sú povinní označiť svoju prevádzku/podujatie a režim, pre ktorý sa rozhodli. Dávame do pozornosti aplikáciu www.automat.gov.sk, vďaka ktorej … Pokračovať v čítaní

?