Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Archív: Oznamy

Výzva od Západoslovenskej distribučnej

13nov2019

Pozvánka na zasadnie OZ

13nov2019

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍ oznamuje konanie plánovaného zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HORNOM SRNÍ, ktoré sa uskutoční dňa 19. novembra 2019 (utorok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. PROGRAM: Kontrola uznesení zo zasadnutí OZ dňa 24.9.2019 Správa o výsledkoch … Pokračovať v čítaní

Oznámenie o začatí správneho konania – výrub drevín

08nov2019

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky – Informácie pre voliča –

05nov2019

KÚPELE V REGIÓNE – zľavy

28okt2019

Obec Horné Srnie na základe Zmluvy o spolupráci s Kúpeľmi Trenčianske Teplice a.s. si Vám dovoľuje oznámiť, že v rámci realizácie projektu „Kúpele v regióne“ majú občania s trvalým pobytom v našej obci od 2. decembra 2019 do 29. februára … Pokračovať v čítaní

Upozornenie na schválené VZN

30sep2019

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 24.9.2019 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo:  Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 3/2019 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na … Pokračovať v čítaní

Zápisnica z plánovaného zasadnutia OZ

30sep2019

Najnovšie číslo obecných novín LIPOVEC

27sep2019

Zmena ordinačných hodín zubného lekára

27sep2019

Oznam o plánovanom zasadnutí OZ

16sep2019

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍ oznamuje konanie plánovaného zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HORNOM SRNÍ, ktoré sa uskutoční dňa 24. septembra 2019 (utorok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. Program: Kontrola uznesení zo zasadnutí OZ dňa 25.6.2019 a 1.7.2019 Návrh … Pokračovať v čítaní

?