Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Archív: Oznamy

Lipovec apríl/2021

09apr2021

Prerušenie distribúcie elektriny 26.04.2021

09apr2021

Informácia o prieskume spokojnosti obyvateľov

09apr2021

V súčasnej dobe agentúra Kantar v spolupráci s Obecným úradom v Hornom Srní realizuje výskum zameraný na zistenie spokojnosti obyvateľov obce Horné Srnie. Otázky sa budú týkať hlavne života Vás obyvateľov obce s cieľom zistiť, čo sa Vám na živote … Pokračovať v čítaní

Národný projekt : „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“

15mar2021

___________________________________________________________

Výber respirátora, manipulácia a údržba

09mar2021

Od pondelka 8. marca 2021 je povinné nosiť respirátory FFP2 v priestoroch obchodov a v hromadnej doprave. Od 15. marca sa povinnosť nosiť respirátor rozšíri na všetky interiéry (okrem vlastnej domácnosti). Na uvedenom linku https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4649:spravne-postupy-vyber-respiratora-manipulacia-a-udrba&catid=56:tlaove-spravy&Itemid=62 nájdete súhrn základných informácií o tom, ako si vybrať … Pokračovať v čítaní

Otvorenie zberného dvora

24feb2021

Od pondelka 1.3.2021 bude opäť otvorený zberný dvor pri kultúrnom dome podľa otváracích hodín uvedených nižšie. Prosíme všetkých, ktorí odpad budú privážať, aby dodržiavali protiepidemiologické opatrenia. Na zberný dvor je vstup povolený len s prekrytím nosa a úst rúškom resp. … Pokračovať v čítaní

Ekonomicky oprávnené náklady na opatrovateľskú službu za rok 2020

24feb2021

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov

18feb2021

V zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, žeúroveň vytriedenia komunálnych odpadovv obci Horné Srnie za rok 2020 je 50,00 … Pokračovať v čítaní

Informácie k antigénovému testovaniu na ochorenie COVID-19

17feb2021

Obec Horné Srnie nebude organizovať počas víkendov plošné testovanie na ochorenie COVID-19.  Zabezpečí testovanie iba pre organizácie vo svoje zriaďovateľskej pôsobnosti – zamestnanci obce, školy a škôlky a rodičov detí v MŠ a na 1. stupni ZŠ.             Ostatní, ktorí sa potrebujú preukázať platným … Pokračovať v čítaní

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

12feb2021

  SČÍTANIE OBYVATEĽOV od 15. februára 2021 do 31. marca 2021  Štatistický úrad Slovenskej republiky oznamuje, že aj napriek mimoriadnej situácii spôsobenej pandémiou ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky sa elektronické samosčítanie obyvateľov realizuje od 15.  2.  2021 do 31.  3.  2021. Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci … Pokračovať v čítaní

?