Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Archív: Oznamy

Verejná vyhláška stavebné povolenie – prístrešok

12jan2022

Verejná vyhláška – stavebné povolenie – prístrešok, stavebník: Beáta Havettová

Verejná vyhláška – prístavba k MŠ + zateplenie spojovacej chodby

05jan2022

V prílohe nájdete stavebné povolenie k „prístavbe MŠ a zatepleniu spojovacej chodby“

Upozornenie na schvaľovanie VZN

04jan2022

Vážení občania,dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 25. januára 2022 bude Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schvaľovať Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 1/2022 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky … Pokračovať v čítaní

Zápisnica zo zasadnutia OZ

15dec2021

Z Á P I S N I C Anapísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konanéhodňa 10. decembra 2021 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu. P r í t o m n í :Jozef HÚSERKA – starosta obcePoslanci: … Pokračovať v čítaní

Schémy ako postupovať, keď si v kontakte s pozitívnym, alebo ak máš doma niekoho pozitívneho.

02dec2021

Oznam o plánovanom zasadnutí OZ

30nov2021

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍoznamuje konanie plánovaného zasadnutiaOBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HORNOM SRNÍ,ktoré sa uskutoční dňa 10. decembra 2021 (piatok) o 17.00 hod.v zasadačke obecného úradu. Program: Kontrola uznesení zo zasadnutí OZ dňa 21.9.2021, 28.10.2021 a 16.11.2021 Návrh na rozpočtové opatrenie … Pokračovať v čítaní

Upozornenie na schvaľovanie rozpočtu

24nov2021

Vážení občania,dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 10.12.2021 bude Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom neplánovanom zasadnutí schvaľovať Rozpočet obce Horné Srnie na roky 2022 – 2024. Podľa §9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v … Pokračovať v čítaní

Informácia o možnosti liečby monoklonálnymi protilátkami

22nov2021

Ministerstvo zdravotníctva SR Vás chce poprosiť o spoluprácu pri šírení informácií o možnosti liečby monoklonálnymi protilátkami. Tieto lieky sú dostupné v zdravotníckych zaradeniach a pri včasnom podaní dokážu zabrániť ťažkému priebehu ochorenia, hospitalizácii a ohrozeniu života. Aplikujú sa pacientom s … Pokračovať v čítaní

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce

19nov2021

Pozastavený zber bio odpadu

19nov2021

Z dôvodu zatvorenia partnerskej kompostárne platí ZÁKAZ dovozu biologicky rozložiteľného odpadu na zberný dvor od 15.11.2021 do 31.3.2022 !!! Na tento odpad využívajte kompostéry, ktoré Vám boli do domácností pridelené.

?