Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Archív: Oznamy

Zatvorený zberný dvor

22okt2020

Oznamujeme občanom, že zberný dvor je zatvorený do odvolania, z dôvodu znemožnenia vývozu odpadu zo zberného dvora odberateľom. ODPAD NEMÁME KAM VYVIEZŤ !!!

Oznam – registrácia chovu ošípaných

13okt2020

Určené pre chovateľov ošípaných: Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín oznamuje občanom, ktorí nemajú zaregistovaný chov ošípaných pre vlastnú spotrebu, ze sú povinní zaregistrovať tento chov v zmysle zákona. Podrobné info a formuláre nájdete v prílohách:

Obchodná verejná súťaž

12okt2020

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže        Obec Horné Srnie vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž k odpredaju prebytočného majetku obce. Predmetom súťaže je odpredaj nehnuteľnosti – samostatná 2-izbová bytová jednotka o podlahovej ploche 51,71 m²,  nachádzajúca sa na prvom poschodí bytového domu súp. č. … Pokračovať v čítaní

Zápisnica z plánovaného zasadnutia OZ

05okt2020

Lipovec – október 2020

25sep2020

Plánované zasadanie OZ

23sep2020

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍoznamuje konanie plánovaného zasadnutiaOBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HORNOM SRNÍ,ktoré sa uskutoční dňa 29. septembra 2020 (utorok) o 18.00 hod.v zasadačke obecného úradu. Program: Kontrola uznesení zo zasadnutí OZ dňa 23.6.2020 a 18.8.2020 Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 Čerpanie … Pokračovať v čítaní

Zatvorenie obecného úradu

11sep2020

Oznamujeme občanom, že dňa 14.9.2020 bude obecný úrad ako aj zberný dvor zatvorený.

Prerušenie distribucie elektriny 7.9.2020

20aug2020

Zápisnica zo zasadnutia OZ

20aug2020

Z Á P I S N I C A napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 18.8.2020 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. P r í t o m n í :Jozef HÚSERKA – starosta obcePoslanci: … Pokračovať v čítaní

Verejná vyhláška, o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení

20aug2020

..Vážení občania,v prílohe nájdete verejnú vyhlášku RÚVZ so sídlom v Trenčíne, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení podľa § 48 ods. 2 písm. a) a ods. 4 písm. d), e) zákona č. 355/2007 … Pokračovať v čítaní

?