Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Archív: Oznamy

OZNÁMENIE o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v obci

19feb2020

OZNÁMENIE V zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, … Pokračovať v čítaní

Informácia pre organizátorov hromadných podujatí

19feb2020

Pozvánka na zasadnutie OZ

18feb2020

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍoznamuje konanie plánovaného zasadnutiaOBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HORNOM SRNÍ,ktoré sa uskutoční dňa 25. februára 2020 (utorok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. Program: 1. Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ dňa 13.12.2019 a 14.1.2020 2. Protest prokurátora … Pokračovať v čítaní

Zverejnenie tlačiva: Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára.“

10feb2020

Upozornenie Prezídia Hasičského a záchranného zboru

27jan2020

Upozornenie Prezídia Hasičského a záchranného zboru na dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch

Prerušenie distribúcie elektriny

27jan2020

Oznámenie termínu zápisu do I. ročníka ZŠ

23jan2020

Oznámenie termínu na podávanie žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

23jan2020

Upozornenie

15jan2020

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 14.1.2020 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo:  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Horné Srnie č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy … Pokračovať v čítaní

Lipovec – december 2019

03jan2020
?