Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Archív: Nezaradené

Monitorovanie ovzdušia

07feb2020

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA VO VECI VÝRUBU DREVÍN

06feb2020

1 KS BOROVICA LESNÁ A 1 KS TUJA ZÁPADNÁ NA POZEMKU REGISTRA C-KN PARC. Č. 1194/13 Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Obec Horné Srnie ako príslušný … Pokračovať v čítaní

Zápisnica zo zasadnutia OZ

15jan2020

ZÁPISNICAnapísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 14.1.2020 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. Prítomní:Jozef HÚSERKA – starosta obcePoslanci: Mgr. Mária HÚDEKOVÁ, Ing. Róbert JÁNSKY, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Peter MIERNY, Ing. Vladimír ONDREJIČKA PhD., Ing. … Pokračovať v čítaní

Pozvánka na zasadnutie OZ

06dec2019

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍoznamuje konanie plánovaného zasadnutiaOBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HORNOM SRNÍ,ktoré sa uskutoční dňa 13. decembra 2019 (piatok) o 17.00 hod.v zasadačke obecného úradu. Program: Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ dňa 19.11.2019 Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 o miestnych … Pokračovať v čítaní

Výzva na voľby zástupcov do rady školy

06dec2019

Upozornenie na schválené VZN

30sep2019

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 24.9.2019 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo:  Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 3/2019 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na … Pokračovať v čítaní

Otvorená diskusia s CEMMAC-om

02sep2019

Milí občania, V súvislosti s petičnou aktivitou občanov z 26.8.2019 si Vás cementáreň CEMMAC dovoľuje pozvať na otvorenú diskusiu ohľadom plánovaného zámeru cementárne v utorok 10.9.2019 o 16:00 do hlavnej sály DK Horné Srnie. Výrobný závod ako náš bezpochyby zasahuje … Pokračovať v čítaní

Letné Kino – „Teroristka“

21aug2019

OBSAH: Hlavní hrdinkou černé komedie Teroristka je Marie (Iva Janžurová), učitelka na penzi, která si jednou řekne, že už si nechce připadat jako kráva. Když jí proti arogantnímu strůjci lokálního zla (Martin Hofmann) nepomůže ani starostka (Tatiana Vilhelmová), sežene si zbraň a … Pokračovať v čítaní

„Zvýšenie kapacity energeticky zhodnocovaných nebezpečných odpadov“ pre Cemmac a.s.

19aug2019

Obec Horné Srnie v zmysle § 29 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že jej bolo doručené oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej … Pokračovať v čítaní

Kvapka krvi na TSK

16máj2019

Koncom mája sa v priestoroch župného úradu v Trenčíne uskutoční už v poradí 9. spoločný odber krvi zamestnancov Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) a jeho obyvateľov. Vzácnu tekutinu bude možné darovať aj v  troch župných nemocniciach. Od prvej župnej Kvapky krvi uplynulo už takmer 5 … Pokračovať v čítaní

?