Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Archív: Nezaradené

Odporúčania hasičov počas vykurovacej sezóny

22okt2020

Prerušenie distribúcie elektrickej energie – 3.11.2020

19okt2020

z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 3.11.2020 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

Prerušenie distribúcie elektriny 17.9.2020

02sep2020

Nedeľný koncert Hornosrnianskej Dychovky

30aug2020

Srdečne Vás pozývame na koncert Hornosrnianskej dychovky v parku v Hornom Srní.

Oznámenie zmeny termínu a spôsobu zápisu do I. ročníka ZŠ

01apr2020

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Václava Mitúcha, Školská 368/2, Horné Srnie v súlade s Rozhodnutím MŠVVaŠ SR z 26. marca 2020 Číslo: 2020/10610:1-A1030 oznamuje, že zápis do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční dňa 20. apríla 2020 v budove základnej školy v čase od … Pokračovať v čítaní

Monitorovanie ovzdušia

07feb2020

OZNÁMENIE O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA VO VECI VÝRUBU DREVÍN

06feb2020

1 KS BOROVICA LESNÁ A 1 KS TUJA ZÁPADNÁ NA POZEMKU REGISTRA C-KN PARC. Č. 1194/13 Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Obec Horné Srnie ako príslušný … Pokračovať v čítaní

Pozvánka na zasadnutie OZ

06dec2019

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍoznamuje konanie plánovaného zasadnutiaOBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HORNOM SRNÍ,ktoré sa uskutoční dňa 13. decembra 2019 (piatok) o 17.00 hod.v zasadačke obecného úradu. Program: Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ dňa 19.11.2019 Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 o miestnych … Pokračovať v čítaní

Výzva na voľby zástupcov do rady školy

06dec2019

Upozornenie na schválené VZN

30sep2019

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 24.9.2019 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo:  Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 3/2019 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na … Pokračovať v čítaní

?