Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Archív: Nezaradené

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

12feb2021

  SČÍTANIE OBYVATEĽOV od 15. februára 2021 do 31. marca 2021  Štatistický úrad Slovenskej republiky oznamuje, že aj napriek mimoriadnej situácii spôsobenej pandémiou ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky sa elektronické samosčítanie obyvateľov realizuje od 15.  2.  2021 do 31.  3.  2021. Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci … Pokračovať v čítaní

Upozornenie na schválené VZN

28jan2021

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 26.1.2021 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo:             Podľa §6 ods. 8 a 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  sa nariadenie musí vyhlásiť. Vyhlásenie … Pokračovať v čítaní

Platné opatrenia UVZSR

16jan2021

Presmerovanie na Úrad verejného zdravotníctva SR COVID-19 Platné opatrenia, rozhodnutia, usmernenia

Šťastné a veselé Vianoce

22dec2020

Nech posolstvo tajomnej vianočnej noci, pokoja a lásky naplní váš život nielen cez vianočné sviatky, ale i vo všetkych dňoch nového roka. …praje kolektív obecného úradu.

VYHLÁŠKA RUVZ v Trenčíne, č. 3/2020 zo dňa 8. decembra 2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Myjava.

11dec2020

. . . Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne (ďalej len „RÚVZ so sídlom v Trenčíne“) ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm.e), § 48 ods. 4 písm. d), e), … Pokračovať v čítaní

Základné informácie ku vráteniu, zníženiu a odpusteniu poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad pre zdaňovacie obdobie 2021

11dec2020

. . Poplatník, ktorý si chce požiadať o zníženie alebo o odpustenie poplatku za KO a DSO pre zdaňovacie obdobie pre kalendárny rok 2021 je povinný do 31.marca 2021 doručiť na Obecný úrad Horné Srnie (osobne alebo poštou ) v písomnej forme … Pokračovať v čítaní

Zasadanie obecného zastupiteľstva

03dec2020

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍoznamuje konanie plánovaného zasadnutiaOBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HORNOM SRNÍ,ktoré sa uskutoční dňa 11. decembra 2020 (piatok) o 18.00 hod.v zasadačke obecného úradu. Program: Kontrola uznesení zo zasadnutí OZ dňa 29.9.2020 Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 Návrh VZN č. … Pokračovať v čítaní

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov.

11nov2020

Prerušenie distribúcie elektriny

11nov2020

Informácie k celoplošnému testovaniu na ochorenie COVID-19 – 2. kolo

06nov2020

Testovanie bude prebiehať  v dňoch 7. a 8. novembra 2020 (sobota a nedeľa). V našej obci budú opäť zriadené dve odberné miesta vo veľkej sále  kultúrneho domu. Z dôvodu zabezpečenia plynulého priebehu testovania a zabránenie vzniku dlhých čakacích dôb Vás prosíme o rešpektovanie nasledovného rozpisu testovania podľa … Pokračovať v čítaní

?