Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Archív: Nakladanie s odpadmi

OZNÁMENIE o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v obci

19feb2020

OZNÁMENIE V zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, … Pokračovať v čítaní

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov

28feb2019

V zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že … Pokračovať v čítaní

ZBER NEBEZPEČNÝCH ODPADOV

25apr2018

V sobotu 26. mája 2018 bude pri obecnom dvore pri kultúrnom dome pristavený eko kontajner na zber nebezpečného odpadu z domácností. Pracovníci zmluvného vývozcu Marius Pedersen Trenčín budú prijímať tieto druhy nebezpečných odpadov: mazacie priemyselné oleje, tlačiarenské tonery, predmety znečistené nebezpečnými látkami … Pokračovať v čítaní

Výzva na predloženie CPv oblasti odpadového hospodárstva

27feb2017

    Celé znenie výzvy stiahni vo formáte *PDF

Výkup papiera

29nov2016

Druhy odpadov

12apr2016

ZMESOVÝ   KOMUNÁLNY   ODPAD Zmesový komunálny odpad je odpad po dotriedení, resp. po vytriedení zhodnotiteľných zložiek odpadu, ktorý sa ukladá do zberných nádob (110, 120, 240, 1100-litrových) pre domácnosti. Zberné nádoby v pomere 1 nádoba pre 7 osôb vydáva obec fyzickým osobám … Pokračovať v čítaní

Triedený zber v obci Horné Srnie

12apr2016

Triedený zber v obci Horné Srnie      Triedený zber odpadu v obci prebieha celoročne na stojiskách triedeného zberu do 1100-litrových farebne odlišných veľkokapacitných kontajnerov (papier, plasty, sklo, kovový odpad), v zbernom dvore v čase prevádzkovej doby do veľkoobjemových kontajnerov o objeme 6,2 m3, 14 m3 … Pokračovať v čítaní

Prevádzková doba zberného dvora

19mar2014

PREVÁDZKOVÁ DOBA ZBERNÉHO DVORA HORNÉ SRNIE,  za Kultúrnym domom v období od 1. marca do 30. novembra: Pondelok 8.00 – 13.00 Utorok 8.00 – 13.00  15.00-17.00 Streda zatvorené Štvrtok zatvorené Piatok 8.00 – 13.00 Sobota 9.00 – 11.00 v období od  1.12 do … Pokračovať v čítaní

?