Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Archív: MAS Vršatec

Miestna akčná skupina Vršatec vyhlasuje výzvu na podporu PODNIKATEĽOV

21apr2020

Forma financovania: nenávratný grant Minimálna výška príspevku: 5 000 € Maximálna výška príspevku: 100 000 € Spolufinancovanie žiadateľa: minimálne 45% Oprávnený žiadateľ : mikro a malé podniky /do 49 zamestnancov/  osoby zapísané v obchodnom registri,  osoby, kt. nie … Pokračovať v čítaní

Prerušenie distribúcie elektriny 21.3.2019

01mar2019

„MAS Vršatec v objektíve“.

31jan2017

Miestna akčná skupina Vršatec vyhlasuje 4. ročník fotografickej súťaže „MAS Vršatec v objektíve“. Fotografická súťaž je určená všetkým, ktorí sa zaujímajú o fotografiu a jej realizáciu. Do súťaže „MAS Vršatec v objektíve“ sa môžu zapojiť všetci občania Slovenskej republiky. Podmienkou je, aby fotografie pochádzali … Pokračovať v čítaní

Obecné noviny LIPOVEC

13okt2016

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Pod Vršatcem,…

13apr2016

  Obec Horné Srnie v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie oznamuje, že jej bolo doručené od Okresného úradu v Trenčíne, odboru starostlivosti o ŽP Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Pod … Pokračovať v čítaní

Hlasovanie za NAJ aktivitu z dielne MAS Vršatec

16sep2015

MAS Vršatec spustila hlasovanie o svojich NAJ projektoch, NAJ propagačnom materiály a NAJ aktivite. Ak chcete hlasovať kliknite SEM a budete presmerovaní na hlasovanie…

Najlepšia pálenka regiónu 2015

09sep2015

Obec Bohunice vyhlasuje 3. ročník súťaže o najlepšiu domácu pálenku regiónu Vršatec. Do súťaže sa môžu prihlásiť občania z regiónu MAS Vršatec, vyplnením prihlášky na miestnom obecnom (mestskom) úrade (prihláška môže byť doručená i elektronicky) a doručením vzorky súťažnej pálenky do stredy 7.októbra … Pokračovať v čítaní

Vynášanie Moreny, Horné Srnie 2015 – video

08apr2015

Akreditované vzdelávanie – MAS Vršatec

23mar2015

Milí členovia MAS Vršatec, srdečne Vás všetkých pozývame na – Akreditované vzdelávanie – „Regionálna značka ako  nástroj  podpory rozvoja vidieka“ 17 – 18.4.2015 – od 9.00 do 16:00- NTS Nemšová  je to jedinečná príležitosť získať zadarmo dôležité informácie o regionálnom … Pokračovať v čítaní

Pozvánka na AKREDITOVANÉ VZDELÁVANIE

18feb2015

    Dátum: 12. – 14. marec 2015 (štvrtok, piatok, sobota) Miesto: Nemšová Čas: 09.00 – 16.00 Lektori: Ing. Andrej Milo a Ing. Milan Michalička Témy prednášok: Vidiecky cestovný ruch a agroturistika – Vidiecky cestovný ruch a agroturistika – Vidiecky cestovný ruch na Slovensku … Pokračovať v čítaní

?