Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Archív: Projekty z eurofondov

Bevlava -Spojme kultúrne dedičstvá na Slovensku a v Čechách pohodlne na bicykli

24júl2019

Hlavný prijímateľ : Obec Horné Srnie Hlavný cezhraničný partner: Obec Ústí Požadovaná výška NFP:  1 414 134,58 € Predložený projekt je výsledkom vzájomnej spolupráce Obce Horné Srnie a Obce Ústí. Hlavným cieľom projektu je zlepšenie prepojenia a dostupnosti k prírodným a kultúrnym … Pokračovať v čítaní

Projekt EU: Spojme prírodné a kultúrne dedičstvo

07feb2019

Spojme prírodné a kultúrne dedičstvo Prostredníctvom projektu bude zatraktívnené prírodné a kultúrne dedičstvo Bielych Karpát u priamo susediacich partnerov – Obce Horné Srnie (SK) a Mesta Brumov-Bylnice (CZ). Cieľom projektu je zlepšiť využitie prírodného a kultúrneho dedičstva pohraničia a jeho zatraktívnením … Pokračovať v čítaní

OPERAČNÝ PROGRAM KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

07jan2019

Vážení občania, oznamujeme Vám, že naša obec dňa 29. 12. 2018 zahájila realizáciu projektu s názvom Kompostéry pre obec Horné Srnie ktorého realizáciu finančne podporil: Operačný program kvalita životného prostredia Nositeľ projektu: Obec Horné Srnie Celková výška oprávnených výdavkov projektu:          106 783,20 … Pokračovať v čítaní

Triedime komunálny odpad

28mar2018

Vážení občania, vďaka dotácii z Operačného programu Kvalita životného prostredia sa nám podarilo úspešne zrealizovať projekt zameraný na intenzifikáciu triedeného zberu komunálneho odpadu. V roku 2017 každý občan našej obce vyprodukoval v priemere takmer 293 kg odpadu a z tohto … Pokračovať v čítaní

Intenzifikácia triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Horné Srnie

01mar2017

Názov projektu: Intenzifikácia triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Horné Srnie Cieľ projektu: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov Kód projektu: 310011B068 Zmluvná výška NFP: 374 611,70 … Pokračovať v čítaní

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia – aktualizácia

05dec2016

Súťažné podklady – CYKLOTRASA BEČVA – VLÁRA – VÁH, ÚSEK HORNÉ SRNIE

30aug2016

    Názov zákazky: CYKLOTRASA BEČVA – VLÁRA – VÁH, ÚSEK HORNÉ SRNIE. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov): Komunikácia pre cyklistov je navrhnutá v dĺžke 1 362,95m, o celkovej ploche 3 495,10m 2. Cyklotrasa je navrhnutá na rastlom nespevnenom … Pokračovať v čítaní

Regenerácia centrálnej zóny obce Horné Srnie

18máj2016

Regenerácia centrálnej zóny obce Horné Srnie   V roku 2012 sa uskutočnila realizácia projektu Regenerácia centrálnej zóny obce Horné Srnie. Stavba pozostávala z nasledovných objektov: SO 01.1 Úprava verejných priestranstiev a verejnej zelene pri obecnom úrade – sadové úpravy SO 01.2 Úprava … Pokračovať v čítaní

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Horné Srnie

11jan2016

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Horné Srnie

05nov2015

  miesto realizácie projektu: Obec Horné Srnie názov a stručný opis projektu: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Horné Srnie ciele projektu: Cieľom projektu je obnova verejného osvetlenia v obci, aby sa zabezpečilo zníženie energetickej náročnosti sústavy verejného osvetlenia, znížili náklady na … Pokračovať v čítaní

?