Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Asistované sčítanie obyvateľov

07máj2021
V dňoch 3. mája 2021 až 13. júna 2021   prebieha asistované sčítanie obyvateľov, ktorí sa nemohli sami sčítať elektronicky.  

Sčítanie je možné uskutočniť na kontaktnom mieste v obci na adrese:  
Obecný úrad Horné Srnie Družstevná 430/1 914 42  Horné Srnie  
v pondelok, utorok a piatok v čase od 7,00 – 14,00 hod.
v stredu v čase od  8,00 – 17,00 hod.
vo štvrtok v čase od 10,00 – 12,00 hod.  
alebo využiť možnosť asistovaného sčítania na tel. čísle 032/6588290, popr. na tel. čísle call centra 02/20924919.  

Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na obecnom úrade alebo na www. scitanie.sk

?