Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 
12apr2022

Lipovec apríl 2022

Aktuality

23máj2022

Postoje z mimoriadneho snemu ZMOS

Senec – 18. mája 2022 – Mimoriadny snem Združenia miest a obcí Slovenska schválil zásadné postoje, ktoré reagujú na vývoj a cenné skúsenosti z aplikačnej praxe samospráv. V tejto súvislosti dávame do pozornosti faktúru, ktorá ukazuje nárast výdavkov samospráv a … Pokračovať v čítaní

17máj2022

Zatvorenie obecného úradu

Informujeme občanov, že obecný úrad bude zatvorený 23.5. – 25.5 (pondelok až streda) z dôvodu účasti na školení .

10máj2022

Očkovanie psov proti besnote

Súkromný veterinárny lekár MVDr. Dušan Bútora oznamuje, že dňa 11.05.2022, t.j. v stredu sa uskutoční očkovanie psov proti besnote na obvyklom mieste t.j. pod cestným mostom v čase 15:30-17:00 a po skončení očkovania bude veterinárny lekár  pokračovať  na bývalej colnici v čase 17:15-17:45. … Pokračovať v čítaní

03máj2022

Koncert pre mamičky

Základná škola s materskou školou Václava Mitúcha, Horné Srnie, Kultúrna komisia OÚ a SRŇANSKÍ SPEVÁCI A HUDOBNÍCIVás pozývajú na Koncert pre mamičky pri príležitosti Dňa matiek 8.mája 2022 o 15.00 hod. vo veľkej sále KD Účinkujú: Ženský spevácky zbor SRŇANDeti z materskej školySpeváci zo … Pokračovať v čítaní

27apr2022

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania – chata, stavebníci: Marek Novomeský a manž. Darina Novomeská

27apr2022

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania – rekreačná chata, stavebník: Rudolf Obdržal

26apr2022

Oslavy oslobodenia obce

Obec Horné Srnie Vás  pozýva  na pietnu spomienku pri príležitosti 77. výročiaukončenia 2. svetovej vojny a oslobodenia obce. Po uložení vencov k pamätníkom padlých bude koncertovanie dychovej hudby a diskotéka pre deti

22apr2022

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v TrenčíneODVOLÁVAČas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarovna lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresom Trenčín a Ilavaod 22.apríla 2022 Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného … Pokračovať v čítaní

20apr2022

Zápisnica zo zasadnutia OZ

Zápisnica napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konanéhodňa 12. apríla 2022 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. P r í t o m n í :Jozef HÚSERKA – starosta obcePoslanci: Mgr. Mária HÚDEKOVÁ, Ing. Róbert JÁNSKY, Mgr. … Pokračovať v čítaní

12apr2022

Zmena termínu vývozu komunálneho odpadu

Oznamujeme občanom, že budúci týždeň sa vývoz zmesového komunálneho odpadu uskutoční dňa 20.4.2022. Dôvodom je sviatok  18.4.2022.

?