Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 
25sep2020

Lipovec – október 2020

Aktuality

23sep2020

Plánované zasadanie OZ

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍoznamuje konanie plánovaného zasadnutiaOBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HORNOM SRNÍ,ktoré sa uskutoční dňa 29. septembra 2020 (utorok) o 18.00 hod.v zasadačke obecného úradu. Program: Kontrola uznesení zo zasadnutí OZ dňa 23.6.2020 a 18.8.2020 Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 Čerpanie … Pokračovať v čítaní

11sep2020

Zatvorenie obecného úradu

Oznamujeme občanom, že dňa 14.9.2020 bude obecný úrad ako aj zberný dvor zatvorený.

30aug2020

Nedeľný koncert Hornosrnianskej Dychovky

Srdečne Vás pozývame na koncert Hornosrnianskej dychovky v parku v Hornom Srní.

20aug2020

Zápisnica zo zasadnutia OZ

Z Á P I S N I C A napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 18.8.2020 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. P r í t o m n í :Jozef HÚSERKA – starosta obcePoslanci: … Pokračovať v čítaní

14aug2020

Oznam o konaní zasadania OZ

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍ oznamuje konanie neplánovaného zasadnutiaOBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HORNOM SRNÍ,ktoré sa uskutoční dňa 18. augusta 2020 (utorok) o 18.00 hod.v zasadačke obecného úradu. Program: Schválenie účasti na projekte Na kole po rozhlednách česko-slovenského pohraničí Záver Zasadnutia OZ … Pokračovať v čítaní

24jún2020

Upozornenie na schválené VZN

Vážení občania,dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 23.6.2020 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo:  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Horné Srnie č. 3/2020 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej … Pokračovať v čítaní

?