Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 
24mar2020

Bezplatná donášková služba pre seniorov

Oznamujeme seniorom nad 65 rokov, ktorí sú imobilní, osamote žijúci alebo im nemá kto zabezpečiť nákup potravín, aby kontaktovali obecný úrad na tel. čísle 6588 281 v pracovných dňoch od 8.00 do 14.00 hod, donášková služba im bude bezplatne zabezpečená.

Aktuality

19mar2020

Dôležité informácie pre občanov a podnikateľov platné od pondelka 16.3.2020

Všeobecne Úradné hodiny klientskych centier sa skracujú na čas od 8:00 h do 11:00 h každý pracovný deň. Do budovy klientskeho centra, okresného úradu, Policajného zboru, kde sú poskytované služby evidencie vozidiel alebo dokladov, bude umožnený vstup len osobám s dohodnutým … Pokračovať v čítaní

16mar2020

Opatrenie UVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok

Úrad verejného zdravotníctva z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR nariaďuje tieto opatrenia:

13mar2020

Dôležité informácie pre občanov a podnikateľov

platné od pondelka 16.3.2020 Všeobecne Úradné hodiny klientskych centier sa skracujú na čas od 8:00 h do 11:00 h každý pracovný deň. Do budovy klientskeho centra, okresného úradu, Policajného zboru, kde sú poskytované služby evidencie vozidiel alebo dokladov, bude umožnený … Pokračovať v čítaní

13mar2020

Prerušenie vyučovanie v ZŠ a MŠ

Vedenie ZŠ s MŠ Václava Mitúcha, Školská 368/2, Horné Srnie oznamuje, že prerušuje vyučovanie v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane. Základná škola, materská škola aj školská jedáleň budú uzamknuté. Zrušené sú všetky krúžky, školské podujatia a … Pokračovať v čítaní

13mar2020

Oznámenie okresného riaditeľstva PZ

OZNAM      Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne Vám oznamuje, že v súvislosti so šíriacou sa nákazou vírusu COVID 19 a vzhľadom na vládou SR vyhlásenú Mimoriadnu situáciu boli prijaté opatrenia v súvislosti s prijímaním ústnych podaní občanov len na naliehavé a nevyhnutné prípady a prípady, ktoré … Pokračovať v čítaní

13mar2020

UPOZORNENIE PRE CESTUJÚCICH

Na základe mimoriadnej situácie a vyhlásenia Ústredného krízového štábu SR  zo dňa 12.3.2020 o uzatvorení školských zariadení  v termíne od 13.3.2020 do platnosti rozhodnutia o uzavretí školských zariadení  budú autobusové spoje premávať v prázdninovom režime t.j. nebudú premávať spoje s označením: SAD Trenčín: x10 Navyše … Pokračovať v čítaní

11mar2020

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe.

Osoba, ktorej bola nariadená domáca izolácia, alebo izolácia v zdravotníckom zariadení je povinná počas celej doby karantény (14 dní): a) sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov … Pokračovať v čítaní

10mar2020

Upozornenie obce v súvislosti s opatreniami na zabránenie šírenia koronavírusu

V súvislosti s opatreniami na zabránenie šírenia koronavírusu Obecný úrad v Hornom Srní pozastavuje vyberanie miestnych daní a poplatkov v hotovosti na obecnom úrade do odvolania. Žiadame občanov, aby na zaplatenie daní využili bezhotovostné bankové prevody alebo platby poštovými poukážkami. Ďalej žiadame, aby vybavovanie a tým … Pokračovať v čítaní

10mar2020

Vyhlásenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre situáciu s koronavírusom

Na Slovensku sa v súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 zakazujú v termíne od 10.03.2020 do 23.03.2020 všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej … Pokračovať v čítaní

?