Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 
02dec2021

Schémy ako postupovať, keď si v kontakte s pozitívnym, alebo ak máš doma niekoho pozitívneho.

Aktuality

30nov2021

Oznam o plánovanom zasadnutí OZ

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍoznamuje konanie plánovaného zasadnutiaOBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HORNOM SRNÍ,ktoré sa uskutoční dňa 10. decembra 2021 (piatok) o 17.00 hod.v zasadačke obecného úradu. Program: Kontrola uznesení zo zasadnutí OZ dňa 21.9.2021, 28.10.2021 a 16.11.2021 Návrh na rozpočtové opatrenie … Pokračovať v čítaní

24nov2021

Upozornenie na schvaľovanie rozpočtu

Vážení občania,dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 10.12.2021 bude Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom neplánovanom zasadnutí schvaľovať Rozpočet obce Horné Srnie na roky 2022 – 2024. Podľa §9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v … Pokračovať v čítaní

24nov2021

Zatvorenie zberného dvora

„V období od  1.12.2021 do 28.02.2022 bude zberný dvor zatvorený.“

22nov2021

Informácia o možnosti liečby monoklonálnymi protilátkami

Ministerstvo zdravotníctva SR Vás chce poprosiť o spoluprácu pri šírení informácií o možnosti liečby monoklonálnymi protilátkami. Tieto lieky sú dostupné v zdravotníckych zaradeniach a pri včasnom podaní dokážu zabrániť ťažkému priebehu ochorenia, hospitalizácii a ohrozeniu života. Aplikujú sa pacientom s … Pokračovať v čítaní

19nov2021

Pozastavený zber bio odpadu

Z dôvodu zatvorenia partnerskej kompostárne platí ZÁKAZ dovozu biologicky rozložiteľného odpadu na zberný dvor od 15.11.2021 do 31.3.2022 !!! Na tento odpad využívajte kompostéry, ktoré Vám boli do domácností pridelené.

18nov2021

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia OZ

ZÁPISNICAnapísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konanéhodňa 16. novembra 2021 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu. Prítomní:Jozef HÚSERKA – starosta obcePoslanci: Mgr. Mária HÚDEKOVÁ, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Peter MIERNY, , Ing. Vladimír ONDREJIČKA, PhD., Ing. Jaroslav … Pokračovať v čítaní

12nov2021

Neplánované zasadnutie OZ

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍoznamuje konanie neplánovaného zasadnutiaOBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HORNOM SRNÍ,ktoré sa uskutoční dňa 16.11.2021 (utorok) o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu. Program: Schválenie účasti na projekte Vnútorné vybavenie kultúrneho domu v obci Horné Srnie Záver Zasadnutia OZ … Pokračovať v čítaní

12nov2021

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín –3 ks Smrek obyčajný, 3 ks borovica lesná, 2 ks jaseň štíhly na pozemku registra E-KN parc. č. 3584/11 Žiadateľka: Dana Mičková      Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 … Pokračovať v čítaní

12nov2021

Výzva Západoslovenskej distribučnej, a.s.

Výzva Západoslovenskej distribučnej, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení

?