Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 
10nov2020

Poďakovanie

Radi by sme sa touto cestou opätovne chceli poďakovať všetkým členom dvoch odberných tímov, ktorí cez víkend obetovali svoj voľný čas a pomohli s II. testovaním našich obyvateľov. Veľká vďaka patrí zdravotníkom, administratívnym pracovníčkam, dobrovoľníkom, vojakom a policajtom, ktorí vytvorili dva skvelé … Pokračovať v čítaní

Aktuality

03dec2020

Zasadanie obecného zastupiteľstva

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍoznamuje konanie plánovaného zasadnutiaOBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HORNOM SRNÍ,ktoré sa uskutoční dňa 11. decembra 2020 (piatok) o 18.00 hod.v zasadačke obecného úradu. Program: Kontrola uznesení zo zasadnutí OZ dňa 29.9.2020 Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 Návrh VZN č. … Pokračovať v čítaní

25nov2020

Návrh VZN a rozpočtu

UPOZORNENIE!!!Vážení občania,dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 11. decembra 2020 bude Obecnézastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schvaľovať Rozpočet obce na roky 2021-2023 Podľa §6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zneníneskorších … Pokračovať v čítaní

16nov2020

„Zvýšenie kapacity energeticky zhodnocovaných nebezpečných odpadov“

ROZSAH HODNOTENIA určený podľa § 30 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) pre hodnotenie vplyvov zmeny navrhovanej činnosti „Zvýšenie kapacity energeticky … Pokračovať v čítaní

16nov2020

Informácia z Fakultnej nemocnice v Trenčíne o zriadení mobilného odberového miesta pre účely testovania antigénovými testami

. Fakultná nemocnica Trenčín ako subjekt hospodárskej mobilizácie zriadila Mobilné odberové miesto vyhradené pre občanov, ale i pacientov Fakultnej nemocnice Trenčín, ktorí majú záujem o vyšetrenie antigénovými testami na ochorenie COVID-19. Odberové miesto je situované pri vstupnej bráne do FN Trenčín … Pokračovať v čítaní

13nov2020

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí nepožiadali o navrátenie užívacích práv.

– Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, prostredníctvom miestne príslušného odštepného závodu podľa § 34e ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vyzývajú vlastníkov lesných … Pokračovať v čítaní

10nov2020

Výsledky z druhého testovania

V dňoch 7.11. – 8.11.2020 bolo v našej obci v rámci  II. kola celoplošného testovania pretestovaných na Covid-19 antigénovými testami spolu 1776 ľudí z toho 12 s pozitívnym výsledkom (0,68%) Vyzývame preto všetkých občanov, ktorí mali pozitívny výsledok testu, aby dodržiavali nariadenú karanténu, nepoľavovali v opatrnosti a chránili … Pokračovať v čítaní

06nov2020

Informácie k celoplošnému testovaniu na ochorenie COVID-19 – 2. kolo

Testovanie bude prebiehať  v dňoch 7. a 8. novembra 2020 (sobota a nedeľa). V našej obci budú opäť zriadené dve odberné miesta vo veľkej sále  kultúrneho domu. Z dôvodu zabezpečenia plynulého priebehu testovania a zabránenie vzniku dlhých čakacích dôb Vás prosíme o rešpektovanie nasledovného rozpisu testovania podľa … Pokračovať v čítaní

05nov2020

Obmedzenie prevádzky na obecnom úrade

            Oznamujeme občanom, že  z dôvodu núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID 19 bude obecný úrad od pondelka 9. novembra 2020 otvorený pre neodkladné záležitosti nasledovne:  Pondelok, utorok, štvrtok a piatok  od 8.00 do 12.00 hod v stredu od 8.00 do 16.00 hod             … Pokračovať v čítaní

?