Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 
02dec2019

Stretnutie s Mikulášom – rozsvietenie Vianočného stromčeka – Vianočný trh

Aktuality

28nov2019

Upozornenie na schvaľovanie VZN

Vážení občania,dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 13. decembra 2019 bude Obecnézastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schvaľovať: Podľa §6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zneníneskorších predpisov musí návrh VZN, rozpočtu … Pokračovať v čítaní

25nov2019

Zápisnica z plánovaného zasadnutia OZ

ZÁPISNICA napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 19.11.2019 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. Prítomní: Jozef HÚSERKA – starosta obce Poslanci: Mgr. Mária HÚDEKOVÁ, Ing. Róbert JÁNSKY, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Peter MIERNY, Ing. Vladimír … Pokračovať v čítaní

13nov2019

Pozvánka na zasadnie OZ

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍ oznamuje konanie plánovaného zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HORNOM SRNÍ, ktoré sa uskutoční dňa 19. novembra 2019 (utorok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. PROGRAM: Kontrola uznesení zo zasadnutí OZ dňa 24.9.2019 Správa o výsledkoch … Pokračovať v čítaní

30sep2019

Upozornenie na schválené VZN

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 24.9.2019 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo:  Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 3/2019 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na … Pokračovať v čítaní

16sep2019

Oznam o plánovanom zasadnutí OZ

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍ oznamuje konanie plánovaného zasadnutia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HORNOM SRNÍ, ktoré sa uskutoční dňa 24. septembra 2019 (utorok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. Program: Kontrola uznesení zo zasadnutí OZ dňa 25.6.2019 a 1.7.2019 Návrh … Pokračovať v čítaní

?