Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 
12feb2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

  SČÍTANIE OBYVATEĽOV od 15. februára 2021 do 31. marca 2021  Štatistický úrad Slovenskej republiky oznamuje, že aj napriek mimoriadnej situácii spôsobenej pandémiou ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky sa elektronické samosčítanie obyvateľov realizuje od 15.  2.  2021 do 31.  3.  2021. Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci … Pokračovať v čítaní

Aktuality

24feb2021

Otvorenie zberného dvora

Od pondelka 1.3.2021 bude opäť otvorený zberný dvor pri kultúrnom dome podľa otváracích hodín uvedených nižšie. Prosíme všetkých, ktorí odpad budú privážať, aby dodržiavali protiepidemiologické opatrenia. Na zberný dvor je vstup povolený len s prekrytím nosa a úst rúškom resp. … Pokračovať v čítaní

18feb2021

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov

V zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, žeúroveň vytriedenia komunálnych odpadovv obci Horné Srnie za rok 2020 je 50,00 … Pokračovať v čítaní

17feb2021

Informácie k antigénovému testovaniu na ochorenie COVID-19

Obec Horné Srnie nebude organizovať počas víkendov plošné testovanie na ochorenie COVID-19.  Zabezpečí testovanie iba pre organizácie vo svoje zriaďovateľskej pôsobnosti – zamestnanci obce, školy a škôlky a rodičov detí v MŠ a na 1. stupni ZŠ.             Ostatní, ktorí sa potrebujú preukázať platným … Pokračovať v čítaní

08feb2021

Rozdávanie respirátorov pre seniorov

Oznamujeme seniorom nad 65 rokov, že v priebehu týchto dní im budú do schránok distribuované 2ks jednorazových respirátorov s označením filtračnej účinnosti FFP2, ktoré majú lepšie ochranné vlastnosti ako textilné rúško. Použite pri návšteve lekára, nemocnice alebo v hromadnej doprave.

03feb2021

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavby

Účelom stavby je vybudovanie kioskovej transformačnej stanice VN prípojky s napojením na existujúce vzdušné vedenie, napojenie na existujúce NN vzdušné vedenie a rekonštrukcia NN vzdušného vedenia.

03feb2021

Oznam o zatvorenej knižnici

Knižnica je z dôvodu protiepidemiologických opatrení  stále až do odvolania zavretá. O opätovnom otvorení budeme informovať na webovej stránke a prostredníctvom obecného rozhlasu.

28jan2021

Zápisnica zo zasadnutia OZ

ZÁPISNICAnapísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 26.1.2021 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. Prítomní:Jozef HÚSERKA – starosta obcePoslanci: Mgr. Mária HÚDEKOVÁ, Ing. Róbert JÁNSKY, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Vladimír ONDREJIČKA PhD., Ing. Jaroslav PAPIERNIK, Jarmila … Pokračovať v čítaní

28jan2021

Vyhlásenie Voľby hlavného kontrolóra obce

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na základe § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe svojho uznesenia 129 z 26.1.2021 vyhlasujeVOĽBU HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCENA DEŇ 23. MARCA 2021. Požiadavky, ktoré musí spĺňať … Pokračovať v čítaní

28jan2021

Upozornenie na schválené VZN

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 26.1.2021 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo:             Podľa §6 ods. 8 a 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  sa nariadenie musí vyhlásiť. Vyhlásenie … Pokračovať v čítaní

?