Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 
30dec2021

Lipovec december 2021

Aktuality

18jan2022

Pozvánka na plánované zasadnutie OZ

.. OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍoznamuje konanie plánovaného zasadnutiaOBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HORNOM SRNÍ,ktoré sa uskutoční dňa 25. januára 2022 (utorok) o 17.00 hod.v zasadačke obecného úradu. Program: Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ dňa 10.12.2021 Návrh VZN č. 1/2022 o mieste … Pokračovať v čítaní

12jan2022

Verejná vyhláška stavebné povolenie – prístrešok

Verejná vyhláška – stavebné povolenie – prístrešok, stavebník: Beáta Havettová

10jan2022

Oznámenie termínu na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2022/2023 v ZŠ s MŠ V. Mitúcha v Hornom Srní

.. Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Václava Mitúcha, Školská 368/2, Horné Srnie v súlade s § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z., ako aj v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. … Pokračovať v čítaní

05jan2022

Verejná vyhláška – prístavba k MŠ + zateplenie spojovacej chodby

V prílohe nájdete stavebné povolenie k „prístavbe MŠ a zatepleniu spojovacej chodby“

04jan2022

Upozornenie na schvaľovanie VZN

Vážení občania,dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 25. januára 2022 bude Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schvaľovať Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 1/2022 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky … Pokračovať v čítaní

03jan2022

Základné informácie ku vráteniu, zníženiu a odpusteniu poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad pre zdaňovacie obdobie 2022

___ Poplatník, ktorý si chce požiadať o zníženie alebo o odpustenie poplatku za KO a DSO pre zdaňovacie obdobie pre kalendárny rok 2022 je povinný do 31.marca 2022 doručiť na Obecný úrad Horné Srnie (osobne alebo poštou ) v písomnej forme nasledujúce … Pokračovať v čítaní

21dec2021

Poďakovanie

Ďakujeme tvorcom „adventnej výzdoby a betlehemu v parku“ za energiu a čas, ktoré každoročne vkladajú do ich prípravy. Tento rok znova vylepšený a okrášlený o svetlá a kulisy. Vďaka ich nadšeniu si môžu obyvatelia našej obce a najmä naše deti … Pokračovať v čítaní

21dec2021

Zmena umiestnenie kontajnera na šatstvo

Oznamujeme občanom, že bol premiestnený kontajner na šatstvo z ul. Čerňavská,  na ul. Cementársku.

21dec2021

ÚRADNÉ HODINY POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV

Úradné hodiny počas vianočných a novoročných sviatkov na Obecnom úrade v Hornom Srní: 23.12.2021 (štvrtok) – zatvorené   27. – 30. 12. 2021 (pondelok-štvrtok) otvorené      31. 12. 2021 (piatok) zatvorené 3. – 5. 1. 2022 (pondelok – streda) – otvorené 6.1.2022 … Pokračovať v čítaní

?