Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 
12aug2020

Letné kino 14.8 – piatok

Názov filmu: 100 vecí Obsah Komediálny príbeh o tom najdôležitejšom v súčasnom materiálnom svete. Najlepší priatelia Toni a Paul sa na 100 dní vzdajú vďaka stávke všetkého, čo vlastnia. Každý deň dostanú jednu zo svojich vecí späť. Počas tejto výzvy … Pokračovať v čítaní

Aktuality

24jún2020

Upozornenie na schválené VZN

Vážení občania,dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 23.6.2020 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo:  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Horné Srnie č. 3/2020 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej … Pokračovať v čítaní

24jún2020

Zápisnica zo zasadnutia OZ

P r í t o m n í :Jozef HÚSERKA – starosta obcePoslanci: Mgr. Mária HÚDEKOVÁ, Ing. Róbert JÁNSKY, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Peter MIERNY, Ing. Vladimír ONDREJIČKA PhD., Ing. Jaroslav PAPIERNIK (prišiel 18.10 hod.), Ing. Jakub TRŠKA, Bc. Jozef … Pokračovať v čítaní

18jún2020

Očkovanie psov

Súkromný veterinárny lekár MVDr. Dušan Bútora oznamuje, že dňa 19.06.2020, t.j. v piatok sa uskutoční očkovanie psov proti besnote na obvyklom mieste t.j. pod cestným mostom v čase 16:00-18:00 a po skončení očkovania bude veterinárny lekár  pokračovať  na bývalej colnici v čase 18:15-18:45. … Pokračovať v čítaní

17jún2020

Pozvánka na zasadnutie OZ

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍoznamuje konanie plánovaného zasadnutiaOBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HORNOM SRNÍ,ktoré sa uskutoční dňa 23. júna 2020 (utorok) o 18.00 hod.v zasadačke obecného úradu. Program: Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ dňa 19.5.2020 Návrh VZN č. 3/2020 o mieste a … Pokračovať v čítaní

08jún2020

UPOZORNENIE!!!

Vážení občania,dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 23. júna 2020 bude Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schvaľovať:  Záverečný účet obce za rok 2019…PDF  Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 3/2020 o mieste a … Pokračovať v čítaní

28máj2020

Kompostéry

Žiadame občanov, ktorí ešte majú záujem o pridelenie kompostéra, aby prišli do 15. júna na obecný úrad podpísať zmluvu a preberací protokol, kompostér im bude následne privezený domov. Kompostér je možné prideliť rodinnému domu, ktorý je trvalo obývaný. Je možné prideliť kompostér … Pokračovať v čítaní

28máj2020

Úradné hodiny

Od pondelka 1.6.2020 obecný úrad bude fungovať v riadnom režime v riadnych úradných hodinách. Návštevy na obecnom úrade za budú naďalej uskutočňovať za dodržania protiepidemiologických opatrení – povinnosť mať zakryté ústa a nos, použiť dezinfekciu na ruky po vstupe do budovy. Je zakázané … Pokračovať v čítaní

26máj2020

Zápisnica z plánovaného zasadnutia OZ

Z Á P I S N I C A napísaná zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 19.5.2020 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. P r í t o m n í : Jozef HÚSERKA – starosta … Pokračovať v čítaní

22máj2020

Upozornenie na schválené VZN

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 19.5.2020 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní na svojom plánovanom zasadnutí schválilo:  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Horné Srnie č. 2/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na … Pokračovať v čítaní

?