Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Zvýšenie energetickej efektivity vykurovacieho systému v športovej hale

02nov2015

nadacia SPP

Obec Horné Srnie v mesiaci október požiadala o finančný grant od Nadačného fondu Municipality pri Nadácii SPP vo výške 7 000,- eur na zvýšenie energetickej efektivity vykurovacieho systému športovej haly v Hornom Srní.

V rámci tohto projektu bude vybudovaná nová kotolňa, osadená dvoma kusmi kotlov o celkovom príkone cca 90 kW, ktorá bude slúžiť na vykurovanie športovej haly, čím sa podstatne zvýši energetická efektivita vykurovania.

Vzhľadom na lepšiu tepelnú pohodu bude možné športovú halu využívať celoročne na športové a spoločenské aktivity.

Investícia bude zrealizovaná najneskôr do konca novembra 2015.

Celková výška investície je takmer 30 000,- eur, z tohto 7 000,- eur obec získala z Nadácie SPP.

Tento projekt sa uskutoční vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a SPP Distribúcia.

 

?