Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce Horné Srnie z dôvodu hodného osobitného zreteľa

12jún2017

Navrh_zmluvy…*.PDF
Zverejnenie_zameru…*.PDF

?