Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Zverejnenie zámeru na odpredaj nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

22okt2018

Zverejnenie zámeru na odpredaj nehnuteľného…pdf

?