Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Zverejnenie počtu obyvateľov

13aug2018

ZVEREJNENIE POČTU OBYVATEĽOV
k voľbám do orgánov samosprávy obce dňa 10.11.2018
V zmysle § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č.180/2014 Z.z.
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
OBEC HORNÉ SRNIE

zverejňuje počet obyvateľov.
Obec Horné Srnie má 2742 obyvateľov.

 

Zverejnenie počtu obyvateľov…PDF

V Hornom Srní 10.08.2018

Jozef H ú s e r k a
starosta obce

?