Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Zverejnenie adresy na doručenie elektronickej žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

18feb2019

.

Voľby prezidenta SR
dňa 16. marca 2019 a 30. marca 201
9

Zverejnenie adresy na doručenie elektronickej žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

elektronická adresa: marta.papiernikova@hornesrnie.sk

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

Žiadosť musí byť doručená najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb.

?