Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Zmluvy

Povinne zverejňované objednávky tovarov a služieb podľa § 5b, ods. 1 zákona NR SR číslo 211/2000 Z.z. o slobode informácií v aktuálnom znení .

Od júla 2013  nájdete Faktúry, zmluvy a objednávky zverejnené v systéme Digitálne mesto na adrese:

DIGITÁLNE MESTO – HORNÉ SRNIE

alebo klikni na obrázok nižšie

logo_digitalne_mesto

 

Zmluvy za rok 2013 – do konca júla

Dátum Názov
Formát
17.6.2013Zmluva s p. Ľubomírom Nitschneiderom, Horné Srnie o nájme hrobového miesta pdf
17.6.2013Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve s MUDr. Hatiarom pdf
12.6.2013Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti s ÚPSVR Trenčínpdf
12.6.2013Zmluva o poskytnutí NFP s PPA Bratislava - Značenie cyklotrasy pdf
3.6.2013Zmluva o nájme hrobového miesta s p. Máriou Šeligovou, Horné Srnie pdf
28.5.2013Zmluva so Slovenským zväzom telesne postihnutých, Horné Srnie o poskytnutí dotácie pdf
06.05.2013Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania so Strednou priemyselnou školou Dubnica nad Váhom pdf
03.05.2013Zmluva o nájme nebytových priestorov s fy Slovenská reklamná spoločnosť s.r.o., Bratislava pdf
03.05.2013Zmluva so Svojpomocným klubom stomikov ILCO, Trenčín o poskytnutí dotácie pdf
19.4.2013Dodatok k zmluve o nájme bytu s p. Emíliou Lackovou pdf
17.4.2013Dodatok k obchodnej zmluve č. 2523/25 s Trenčianskou vodohospodárskou spoločnosťoupdf
17.4.2013Dodatok č. 10 (inflačný dodatok so spoločnosťou Slovak Telekompdf
10.4.2013Zmluva o prevádzkovaní pohrebísk obce Horné Srnie s p. Jánom Bračíkom, Nemšová pdf
9.4.2013Zmluva o dodávke plynu s fy Slovenský plynárenský priemysel a.s., Bratislava pdf
9.4.2013Dodatok k zmluve o nájme bytu s p. Emíliou Lackovou pdf
9.4.2013Dodatok k nájomnej zmluve s Jednotou bývalých urbárnikov obce Horné Srnie pdf
8.4.2013Zmluva o nájme hrobového miesta s p. Katarínou Jančovičovou, Horné Srniepdf
04.04.2013Zmluva o poskytovaní služieb s fy Datalan a.s. Bratislava - webový portálpdf
28.3.2013Inflačný dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov s p. Ľubošom Švorcom, Horné Srnie pdf
28.3.2013Inflačný dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov s p. Miroslavom Žofčínom, Horné Srnie pdf
28.3.2013Inflačný dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov s fy LIPT s.r.o. Horné Srnie pdf
28.3.2013Inflačný dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov s p. Tatianou Húserkovou, Horné Srniepdf
28.3.2013Inflačný dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov s MUDr. Karolom Hatiarom, Trenčínpdf
28.3.2013Inflačný dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov s p. Petrom Černičkom, Horné Srniepdf
28.3.2013Inflačný dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov s MUDr. Jozefom Zavřelom, Trenčínpdf
28.3.2013Inflačný dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov s fy NITRAM s.r.o. Dubnica nad Váhompdf
28.3.2013Zmluva o nájme nebytových priestorov s fy Búšlak Oil s.r.o. Dunajská Streda pdf
26.3.2013Zmluva o nájme hrobového miesta s p. Milanom Rajcsinczom, Horné Srnie pdf
26.3.2013Zmluva o nájme bytu s p. Gabrielou Rajcsinczovou, Horné Srnie pdf
08.03.2013Zmluva o fy ASFA-KDK s.r.o. Dubnica nad Váhom na rekonštrukciu cesty pdf
05.03.2013Zmluva o dodávke elektriny s fy MAGNA E.A. s.r.o. Piešťany pdf
28.2.2013Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov s p. Miroslavom Žofčínom, Horné Srnie pdf
28.2.2013Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov s p. Húserkovou, Horné Srnie pdf
20.02.2013Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre TJ Cementár pdf
20.02.2013Nájomná zmluva na prenájom ekotoaliet s TJ Cementár pdf
15.02.2013Uznanie záväzku a dohoda o zaplatení pohľadávky s RVSVV s.r.o. Nemšová pdf
14.02.2013Dodatok k zmluve o dielo s PD Vlára Nemšová - Oprava kultúrneho domupdf
05.02.2013Zmluva o spolupráci s Kúpeľmi Trenčianske Teplice a.s. pdf
05.02.2013Nájomná zmluva s Organizačným výborom basketbalovej miniligy, Horné Srnie pdf
31.01.2013Zmluva o nájme nebytových priestorov so 117. zborom sv. Františka z Assisi, Horné Srnie pdf
30.01.2013Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy s fy HANTEX s.r.o. Horné Srniepdf
23.1.2013Zmluva o nájme hrobového miesta s p. Annou Kučminovou, Dubnica nad Váhompdf
18.1.2013Zmluva o nájme hrobového miesta s p. Máriou Kumančíkovou, Horné Srniepdf
18.1.2013Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov s fy LIPT s.r.o. Horné Srniepdf
9.1.2013Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb so Slovak Telekom a.s., Bratislavapdf
9.1.2013Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb so Slovak Telekom a.s., Bratislavapdf
9.1.2013Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb so Slovak Telekom a.s., Bratislavapdf
9.1.2013Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb so Slovak Telekom a.s., Bratislavapdf
7.1.2013Zmluva o nájme bytu s p. Tomášom Merkom, Nemšovápdf
7.1.2013Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr s fy Datalan a.s. Bratislavapdf
7.1.2013Zmluva o poskytovaní služieb s fy Datalan a.s. Bratislava, informačný systémpdf
7.1.2013Licenčná zmluva a zmluva o poskytovaní služieb s fy Datalan a.s. Bratislava - informačný systémpad
2.1.2013Zmluva o nájme hrobového miesta s p. Máriou Martonovou, Horné Srniepdf
2.1.2013Zmluva o nájme hrobového miesta s p. Jankou Fellnerovou, Horné Srniepdf

 

Zmluvy za rok 2012

Dátum
Názov
Formát
28.12.2012Zmluva o prenájme parkovacieho miesta s fy REJAS s.r.o. Košecké Podhradiepdf
28.12.2012Dodatok k zmluve o nájme bytu s p. Renátou Ondrišákovou, Horné Srnie pdf
28.12.2012Dodatok k zmluve o nájme bytu s p. Petrom Blaškom, Horné Srniepdf
28.12.2012Dodatok k zmluve o nájme bytu s Ing., Mgr. Ivetou Gabrišovou, Horné Srnie pdf
28.12.2012Dodatok k zmluve o nájme bytu s p. Elenou Vavrušovou, Horné Srniepdf
28.12.2012Dodatok k zmluve o nájme bytu s p. Martou Štefánkovou, Horné Srnie pdf
28.12.2012Dodatok k zmluve o nájme bytu s p. Vlastou Rajcsinczovou, Horné Srniepdf
28.12.2012Dodatok k zmluve o nájme bytu s p. Emíliou Lackovou, Horné Srnie pdf
28.12.2012Dodatok k zmluve o nájme bytu s p. Máriou Lackovou, Horné Srnie pdf
28.12.2012Dodatok k zmluve o nájme bytu s p. Zuzanou Farkašovskou, Horné Srnie pdf
28.12.2012Dodatok k zmluve o nájme bytu s p. Zuzanou Burkoňovou, Horné Srnie pdf
28.12.2012Dodatok k zmluve o nájme bytu s p. Štefanom Vlasatým, Horné Srnie pdf
28.12.2012Dodatok k zmluve o nájme bytu s p. Petrom Varčekom, Horné Srnie pdf
28.12.2012Dodatok k zmluve o nájme bytu s p. Petrom Černičkom, Horné Srnie pdf
28.12.2012Dodatok k zmluve o nájme bytu s p. Ondrejom Naňákom, Horné Srnie pdf
28.12.2012Dodatok k zmluve o nájme bytu s p. Oľgou Hlavovou, Borčice pdf
28.12.2012Dodatok k zmluve o nájme bytu s p. Michalom Daňom, Horné Srniepdf
28.12.2012Dodatok k zmluve o nájme bytu s p. Michalom Chrastinom, Horné Srniepdf
28.12.2012Dodatok k zmluve o nájme bytu s Mgr. Lenkou Špirkovou, Horné Srnie pdf
28.12.2012Dodatok k zmluve o nájme bytu s p. Janou Šenkeříkovou, Horné Srnie pdf
28.12.2012Dodatok k zmluve o nájme bytu s p. Ivanom Papiernikom, Horné Srniepdf
28.12.2012Dodatok k zmluve o nájme bytu s p. Evou Jurdákovou, Horné Srnie pdf
28.12.2012Dodatok k zmluve o nájme bytu s p. Dominikou Valaščinovou, Horné Srniepdf
28.12.2012Dodatok k zmluve o nájme bytu s p. Dagmar Ďurišovou, Horné Srniepdf
28.12.2012Dodatok k zmluve o nájme bytu s p. Erikou Biskurovajnou, Horné Srniepdf
28.12.2012Dodatok k zmluve o nájme bytu s p. Annou Polomovou, Horné Srniepdf
28.12.2012Dodatok k zmluve o nájme bytu s p. Andreou Kojdiakovou, Horné Srniepdf
28.12.2012Zmluva o nájme hrobového miesta s p. Annou Ďurišovou, Nemšová pdf
28.12.2012Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve s MUDr. Zavřelom, Trenčín pdf
28.12.2012Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu s p. Lukášom Hladíkom, Horné Srniepdf
28.12.2012Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu s p. Katarínou Slováčkovou, Horné Srniepdf
28.12.2012Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu s p. Katarínou Húserkovou, Horné Srniepdf
28.12.2012Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu s p. Jozefom Pisettom, Horné Srniepdf
28.12.2012Dodatok č. 3 k zmluve o nájme bytu s p. Antóniou Štecovou, Horné Srniepdf
28.12.2012Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu s p. Michalom Amrichom, Horné Srniepdf
28.12.2012Dodatok č. 6 k zmluve o nájme bytu s p. Annou Červenkovou, Horné Srniepdf
27.12.2012Záložná zmluva s Ministerstvom dopravy, výstavby a RR SR Bratislava na zabezpečenie pohľadávky pdf
27.12.2012Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP s PPA Bratislava - Rekonštrukcia kultúrneho domu pdf
21.12.2012Zmluva o nájme nebytových priestorov s p. Petrom Chlebanom, Horné Srniepdf
19.12.2012Dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov s p. Monikou Prosňanskou, Horné Srnie pdf
19.12.2012Dodatok k nájomnej zmluve s fy NITRAM s.r.o. Dubnica nad Váhom pdf
19.12.2012Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov s p. Antonom Galkom, Horné Srniepdf
19.12.2012Zmluva s p. Švorcom, Nemšová o nájme nebytových priestorov pdf
18.12.2012Dodatok k zmluve so Slovak Telekom a.s. o poskytovaní verejnej služby pdf
18.12.2012Zmluva so Slovak Telekom a.s. o poskytovaní verejných služieb pdf
12.12.2012Dodatok č. 2 k Zmluve o termínovanom úvere č. 04/058/09pdf
12.12.2012Dodatok č. 2 k Zmluve o Dexia Komunál eurofondy úvere č. 04/038/09 pdf
06.12.2012Zmluva o dielo s fy Monad Ing. Anton Melišík, Horovce na výstavbu tržnicepdf
05.12.2012Kúpna zmluva so ZO IOZ Cemmac a.s. na kúpu nehnuteľností pdf
29.11.2012Nájomná zmluva s TJ Cementár na prenájom športovej haly - miniliga pdf
29.11.2012Zmluva s p. Máriou Hrabčákovou, Nové Mesto nad Váhom o nájme hrobového miesta pdf
26.11.2012Dodatok k zmluve o kontokorentnom úvere s Prima banka Slovensko a.s. pdf
08.11.2012Dodatok č. 2012/0161-1 k Zmluve o poskytnutí FP s Trenčianskym samosprávnym krajom pdf
08.11.2012Zmluva o združenej dodávke elektriny s ZSE Energia a.s. Bratislavapdf
08.11.2012Rámcová zmluva o poskytnutí osobitných podmienok pri poskytovaní elektronických komunikačných služieb s Telefónica Slovakia Bratislava pdf
08.11.2012Zmluva o poskytovaní verejných služieb s Telefónica Slovakia Bratislavapdf
08.11.2012Zmluva o poskytovaní verejných služieb s Telefónica Slovakia Bratislava pdf
08.11.2012Zmluva o poskytovaní verejných služieb s Telefónica Slovakia Bratislavapdf
08.11.2012Zmluva o poskytovaní verejných služieb s Telefónica Slovakia pdf
08.11.2012Zmluva o poskytovaní verejných služieb s Telefónica Slovakia Bratislavapdf
08.11.2012Zmluva o poskytovaní verejných služieb s Telefónica Slovakia Bratislava pdf
08.11.2012Zmluva o poskytovaní verejných služieb s Telefónica Slovakia Bratislava pdf
08.11.2012Zmluva o zriadení vecného bremena so Slovenským vodohospodárskym podnikom š.p. Banská Štiavnicapdf
6.11.2012Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce s Vodáckym oddielom Delfín, Horné Srnie pdf
6.11.2012Záložná zmluva so ŠFRB o zriadení záložného práva k bytovému domu č. 959 a pozemkupdf
3.10.2012Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu s SPP a.s. Bratislava pdf
3.10.2012Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu s SPP a.s. Bratislava pdf
3.10.2012Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu pre SPP a.s. Bratislava pdf
3.10.2012Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu s SPP a.s. Bratislavapdf
28.09.2012Zmluva o nájme nebytových priestorov s fy LIPT s.r.o. Horné Srnie pdf
26.09.2012Zmluva s VÚB o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu pdf
26.09.2012Zmluva s VÚB a.s. Bratislava o revolvingovom úvere + dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke pdf
26.09.2012Zmluva s VÚB a.s. Bratislava o termínovanom úvere + dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke pdf
26.09.2012Zmluva s VÚB a.s. Bratislava o termínovanom úvere + Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenkepdf
24.09.2012Zmluva o dielo s PD Vlára Nemšová na značenie cyklotrasypdf
24.09.2012Dohoda so Strednou odbornou školou podnikania Trenčín o zabezpečení odbornej praxe pdf
24.09.2012Zamestnanecká dohoda medzi obecným úradom a zamestnaneckým dôverníkom - vykonávanie práce vo verejnom záujmepdf
17.09.2012Zmluva o nájme bytu s p. Dominikou Valaščinovou, Horné Srniepdf
17.09.2012Zmluva o nájme bytu s p. Petrom Varčekom pdf
17.09.2012Zmluva o nájme bytu s p. Ondrejom Naňákom pdf
17.09.2012Zmluva o nájme bytu s p. Katarínou Gondekovou pdf
17.09.2012Zmluva o nájme bytu s p. Lukášom Hladíkom pdf
17.09.2012Zmluva o nájme bytu s p. Katarínou Húserkovou pdf
17.09.2012Zmluva o nájme bytu s p. Katarínou Slováčkovou pdf
17.09.2012Zmluva o nájme bytu s p. Zuzanou Farkašovskou pdf
17.09.2012Zmluva o nájme bytu s p. Michalom Amrichom pdf
17.09.2012Zmluva o nájme bytu s p. Annou Polomovou pdf
17.09.2012Zmluva o nájme bytu s p. Michalom Daňom pdf
17.09.2012Zmluva o nájme bytu s p. Dominikou Valaščinovou pdf
17.09.2012Zmluva o nájme bytu s p. Petrom Černičkompdf
17.09.2012Zmluva o nájme bytu s p. Zuzanou Burkoňovoupdf
17.09.2012Zmluva o nájme bytu s p. Oľgou Hlavovou pdf
17.09.2012Zmluva o nájme bytu s p. Ivanom Papiernikompdf
17.09.2012Zmluva o nájme bytu s p. Michalom Chrastinompdf
17.09.2012Zmluva o nájme bytu s p. Jozefom Pisettom pdf
11.09.2012Zmluva o spolupráci s Komunálnou poisťovňou a.s. pdf
04.09.2012Zmluva o poskytnutí služby s p. Strnkom, Brumov - animátor pdf
31.08.2012Zmluva o poskytnutí služby s p. Janečkom, Horné Srnie - ozvučenie podujatí pdf
31.08.2012Zmluva o nájme nebytových priestorov s p. Petrom Černičkom, Horné Srnie pdf
28.08.2012Zmluva o nájme hrobového miesta s p. Margitou Bahnovou, Horné Srniepdf
28.08.2012Zmluva o nájme hrobového miesta s p. Margitou Papiernikovou, Horné Srniepdf
27.08.2012Zmluva o poskytnutí služby s p. Naňákom, Brumov - animátor pdf
21.08.2012Zmluva o nájme hrobového miesta s p. Papiernikompdf
16.08.2012Zmluva s Trenčianskym samosprávnym krajom na poskytnutie NFPpdf
31.07.2012Dodatok k zmluve o nájme bytu s p. Jozefom Brindzompdf
30.07.2012Zmluva o poskytnutí služby s p. Strnadom, Brumov - koordinátor projektu v ČRpdf
27.07.2012Zmluva o nájme hrobového miesta s p. Karcolovoupdf
25.07.2012Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve s MUDr. Hatiarompdf
24.07.2012Zmluva č. 3/2012 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce pre Slovenský zväz telesne postihnutýchpdf
23.07.2012Dohoda - súhlas s podnájmom nebytových priestorov tretej osobe uzavretá s p. Silviou Papiernikovou a Jankou Jánošíkovoupdf
23.07.2012Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva s p. Kucharíkom, Žilinapdf
16.07.2012Zmluva o nájme hrobového miesta s p. Zdenkom Tupým, Horné Srnie pdf
16.07.2012Zmluva o nájme hrobového miesta s p. Miroslavom Tupým, Horné Srniepdf
16.07.2012Zmluva o nájme hrobového miesta s p. Františkom Tvrdoňompdf
16.07.2012Zmluva o nájme hrobového miesta s p. Annou Vaskou, Horné Srniepdf
12.07.2012Dodatok č. 1 ku Komisionárskej zmluve s fy Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislavapdf
12.07.2012Komisionárska zmluva s fy Le Cheque Dejeuner s.r.o. Bratislava na dodávku kupónovpdf
12.07.2012Zmluva o nájme hrobového miesta s p. Nitschneiderovoupdf
29.06.2012Dodatok k zmluve o nájme bytu s p. Ivanou Lackovoupdf
29.06.2012Dodatok k zmluve o nájme bytu s p. Máriou Lackovoupdf
29.06.2012Dodatok k zmluve o nájme bytu s p. Emíliou Lackovou pdf
29.06.2012Dodatok k zmluve o nájme bytu s p. Jozefom Brindzompdf
25.06.2012Dodatok č. 5 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov s fy Daltex s.r.o. Trenčínpdf
25.06.2012Zmluva o nájme hrobového miesta s p. Jozefom Kebískom pdf
25.06.2012Dodatok č. 2 k Zmluve o termínovanom úvere s VÚB a.s. pdf
21.06.2012Zmluva o dielo s PD Vlára Nemšová na rekonštrukciu KD pdf
15.06.2012Zmluva so Svojpomocným klubom stomikov ILCO Trenčín o poskytnutí dotácie pdf
06.06.2012Zmluva s p. Martiškom na prenájom hrobového miesta pdf
06.06.2012Zmluva o spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou na potravinovú pomoc pdf
31.05.2012Zmluva o nájme bytu s p. Janou Šenkeříkovou pdf
30.05.2012Dodatok č. 2 k zmluve s MDVRR SR Bratislava - rekonštrukcia MŠ na 16 b.j. pdf
30.05.2012Dodatok č. 1 k zmluve o NFP - Riešenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky s MŽP SR Bratislava pdf
25.05.2012Zmluva o poskytnutí služieb s p. Janečkom - ozvučeniepdf
23.05.2012Zmluva s fy ZSE Distribúcia a.s. Bratislava na pripojenie odberného miesta pdf
23.05.2012Zmluva s p. Jánom Michálikom o nájme hrobového miesta pdf
23.05.2012Dohoda so Strednou školou podnikania v Trenčíne o zabezpečení odbornej praxepdf
23.05.2012Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo s fy GEO 3 s.r.o. Trenčín na dokumentáciu k verejnoprávnemu usporiadaniu pdf
11.05.2012Zmluva s fy LESY SR š.p. na kúpu dreva na máj pdf
30.4.2012Dodatok č. 4 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov s fy Daltex s.r.o. pdf
20.04.2012Zmluva o dielo na výkon autorského dozoru s Ing. Jánom Strakompdf
18.04.2012Inflačný dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov pre p. Žofčína pdf
16.04.2012Mandátna zmluva s fy Support and Consulting s.r.o. Trenčín na projektové aktivity pdf
13.04.2012Dodatok č. 2 k zmluve o termínovanom úvere č. 282/2011/UZ s VÚB a.s. pdf
11.04.2012Zmluva s Ministerstvom dopravy, výstavby a RR o poskytnutí dotácie pdf
10.04.2012Zmluva so ZSE Distribúcia a.s. na zaradenie el. zariadenia do distribučnej sústavy pdf
10.04.2012Zmluva so ZSE Distribúcia a.s. na zaradenie el. zariadenia do distribučnej sústavy pdf
10.04.2012Zmluva s p. Kubíčkovou na prenájom hrobového miesta pdf
30.03.2012Dodatok k zmluve o nájme bytu s p. Erikou Biskurovajnoupdf
29.03.2012Nájomná zmluva s MAS Vršatec na prenájom pozemku na umiestnenie tabule pdf
28.03.2012Inflačný dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov s p. Húserkovou pdf
28.03.2012Inflačný dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov s MUDr. Zavřelom pdf
28.03.2012Inflačný dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov s MUDr. Šebíkom pdf
28.03.2012Inflačný dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov so sl. Dobiášovou pdf
28.03.2012Inflačný dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov s MUDr. Hatiarom pdf
26.03.2012Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s PPA Bratislava pdf
21.03.2012Zmluva s fy ZSE Energia a.s. na združenú dodávku energie
pdf
21.03.2012Dodatok č. 3 k Zmluve o výpožičke hnuteľného majetku štátu pdf
13.03.2012Zmluva o dielo na výkon stavebného dozoru s Ing. Foltínom pdf
12.03.2012Zmluva s p. Húserkom o nájme hrobového miestapdf
07.03.2012Zmluva o nájme hrobového miesta s p. Červenkovou pdf
29.02.2012Zmluva o nájme nebytových priestorov s p. Prosňanskou pdf
28.02.2012Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní právnej pomoci s JUDr. Zajacom pdf
28.02.2012Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov s p. Žofčínompdf
24.02.2012Zmluva o nájme hrobového miesta s p. Valachovičom pdf
23.02.2012Dodatok č. 1 k zmluve o dielo s fy KIMALL s.r.o. - výstavba bytovkypdf
23.02.2012Dodatok č. 4 k zmluve o nájme nebytových priestorov s p. Húserkovou pdf
23.02.2012Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov s fy LIPT, s.r.o. pdf
22.02.2012Dodatok č. 9 k Zmluve o nájme s fy Slovak Telekom a.s. pdf
20.02.2012Zmluva o dielo s fy KIMALL s.r.o. na stavbu bytovkypdf
20.02.2012Zmluva s p. Pekařom o nájme hrobového miestapdf
17.02.2012Zmluva o prevádzkovaní pohrebísk a domu služieb s p. Bračíkompdf
14.02.2012Dohoda s fy Bergen SK s.r.o. o skončení nájmupdf
01.02.2012Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí FP s Ministerstvom pôdohospodárstva a RV SRpdf
27.01.2012Rámcová kúpna zmluva s fy Toplimo Východ s.r.o. na dodávku nealkoholických nápojovpdf
25.01.2012Zmluva s TJ Cementár o poskytnutí dotácie pdf
25.01.2012Nájomná zmluva s TJ Cementár na prenájom mobilných toalietpdf
24.01.2012Nájomná zmluva s Organizačným výborom basketbalovej miniligypdf
23.01.2012Dohoda o splátkovom kalendári s fy Akzent mediapdf
17.01.2012Poistná zmluva s Komunálnou poisťovňou na poistenie majetku pdf
13.01.2012Zmluva o spolupráci na zabezpečenie výkonu ŠS - stavebný poriadok s obcami Dolná Súča, Zamarovce a Skalka nad Váhompdf
12.01.2012Zmluva o dielo s Mgr. Cvachom na vypracovanie projektu na poskytnutie NFP pdf
10.01.2012Nájomná zmluva so 117. skautským zborom na prenájom priestorov pdf
05.01.2012Zmluva s p. Zuzanou Farkašovskou o nájme hrobového miesta pdf
05.01.2012Zmluva s p. Jozefom Varčekom o nájme hrobového miestea pdf
05.01.2012Dodatok k Zmluve o zabezpečovaní služieb v oblasti odpad.hosp. s fy Marius Pedersen a.s. pdf
03.01.2012Zmluva s p. Lenkou Daňovou o nájme hrobového miesta pdf
03.01.2012Zmluva s p. Annou Černičkovou o nájme hrobového miesta pdf
30.12.2011Dodatok k zmluve o nájme bytu s p. Ivanou Lackovoupdf
30.12.2011Dodatok k zmluve o nájme bytu s p. Máriou Lackovoupdf
30.12.2011Dodatok k zmluve o nájme bytu s p. Emíliou Lackovoupdf
30.12.2011Dodatok k zmluve o nájme bytu s p. Alenou Šišovskou pdf
30.12.2011Dodatok k zmluve o nájme bytu s p. Alenou Šišovskoupdf
30.12.2011Dodatok k zmluve o nájme bytu s p. Petrom Varčekom pdf
30.12.2011Dodatok k zmluve o nájme bytu s p. Antóniou Štecovou pdf
30.12.2011Dodatok k zmluve o nájme bytu s p. Renatou Ondrišákovoupdf
30.12.2011Dodatok k zmluve o nájme bytu s p. Patrikom Vittekompdf
30.12.2011Dodatok k zmluve o nájme bytu s p. Ivetou Pojtingerovoupdf
30.12.2011Dodatok k zmluve o nájme bytu s p. Štefanom Vlasatýmpdf
30.12.2011Dodatok k zmluve o nájme bytu s p. Dagmar Ďurišovoupdf
30.12.2011Dodatok k zmluve o nájme bytu s p. Evou Jurdákovoupdf
30.12.2011Dodatok k zmluve o nájme bytu s Mgr. Lenkou Špirkovoupdf
30.12.2011Dodatok k zmluve o nájme bytu s p. Jozefom Brindzom pdf
30.12.2011Dodatok k zmluve o nájme bytu s p. Andreou Kojdiakovoupdf
30.12.2011Dodatok k zmluve o nájme bytu s p. Erikou Biskurovajnoupdf
30.12.2011Dodatok k zmluve o nájme bytu s Ing. Mgr. Ivetou Gabrišovou pdf
30.12.2011Dodatok k zmluve o nájme bytu s p. Petrom Blaškom pdf
30.12.2011Dodatok k zmluve o nájme bytu s p. Miroslavom Kristínom pdf
30.12.2011Dodatok k zmluve o nájme bytu s Ing. Annou Červenkovoupdf
30.12.2011Dodatok k zmluve o nájme bytu s p. Vlastou Rajcsinczovoupdf
30.12.2011Dodatok k zmluve o nájme bytu s p. Martou Štefánkovoupdf
30.12.2011Zmluva s fy Rejas s.r.o. o prenájme parkovacieho miestapdf
28.12.2011Dodatok č. 1 k Zmluve o termínovanom úvere s VÚB a.s. pdf
28.12.2011Dodatok č. 1 k Zmluve o termínovanom úvere s VÚB a.s.pdf
27.12.2011Dodatok c. 2 k Zmluve s p. Galkompdf
27.12.2011Dodatok č.2 k Najomnej zmluve s p. Zavřelompdf
14.12.2011Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov s p. Húserkovou pdf
06.12.2011Zmluva s p. F. o nájme hrobového miesta pdf
28.11.2011Dodatok č. 8 k Zmluve o úvere s Dexia banka Slovensko pdf
28.11.2011Dodatok č. 1 k Zmluve o kontokorentnom úvere s Dexia banka Slovensko pdf
28.11.2011Dodatok č. 1 k Zmluve o termínovanom úvere s Dexia banka Slovensko pdf
21.11.2011Zmluva o spolupráci pri zbere odpadov s fy Inta s.r.o. Trenčínpdf
16.11.2011Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP - Dobudovanie dopravnej infraštruktúry Horné Srnie/Brumov-Bylnice pdf
16.11.2011Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov na realizáciu prác v rámci 2 RP - Program revitalizácie krajinypdf
14.11.2011Nájomná zmluva s TJ Cementár na prenájom haly pre minifutbalovú ligupdf
31.10.2011Zmluva o dielo s fy Sanstav Construction s.r.o. na vybudovanie vodozádržných opatrenípdf
18.10.2011Zmluva s p. Cvachom o vypracovaní projektu o NFPpdf
11.10.2011Rozhodnutie o zmene projektu z MŽP SR - Zefektívnenie vykurovacieho systémupdf
10.10.2011Zmluva s p. L. o nájme hrobového miesta pdf
10.10.2011Zmluva s p. B. o nájme hrobového miesta pdf
30.09.2011Dodatok k zmluve o nájme bytu s p. Pavlom Vidrnákompdf
30.09.2011Dodatok k zmluve o nájme bytu s p. JOzefom Brindzompdf
30.09.2011Dodatok k zmluve o nájme bytu s p. Erikou Biskurovajnou pdf
28.09.2011Zmluva s Dôverou zdravotnou poisťovňou o zasielaní dokumentovpdf
28.09.2011Zmluva s Union zdravotnou poisťovňou a.s. o využívaní elektronických služieb pdf
21.09.2011Zmluva s p. B. o nájme hrobového miesta pdf
19.09.2011Zmluva s p. G. o nájme hrobového miestapdf
14.09.2011Zmluva o budúcej zmluve o odbere BRO s Mestom Nemšová pdf
14.09.2011Dodatok k zmluve o Dexia komunál eurofondy úvere s Dexia bankou Slovenskopdf
08.09.2011Zmluva o nájme nebytových priestorov s p. Černičkompdf
31.08.2011Dodatok k zmluve o nájme bytu s Ferdinandom Martiškompdf
31.08.2011Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov s p. Žofčinompdf
31.08.2011Dodatok k obchodnej zmluve s TVS a.s. pdf
31.08.2011Zmluva o pripojení odberného zariadenia so ZSE Distribúcia a.s. pdf
31.08.2011Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov so sl. Dobiášovoupdf
31.08.2011Dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov s MUDr. Zavřelompdf
31.08.2011Dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov s MUDr. šebíkom pdf
31.08.2011Dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov s p. Húserkovou pdf
26.08.2011Mandátna zmluva s Ing. Sedláčkom na výkon stavebného dozorupdf
17.08.2011Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie s MDVRR SRpdf
15.08.2011Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov s MUDr. Hatiarompdf
01.08.2011Nájomná zmluva s p. Štefánkovoupdf
01.08.2011Zmluva o nájme bytu s p. Martou Štefánkovoupdf
27.07.2011Zmluva o nájme hrobového miesta pdf
27.07.2011Zmluva o nájme hrobového miesta pdf
20.07.2011Zmluva o nájme hrobového miestapdf
18.07.2011Dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov s p. Galkom pdf
13.07.2011Zmluva s fy Prvá realitná dražobná s.r.o. na prenájom nebytových priestorov pdf
01.07.2011Dodatok k zmluve o nájme bytu s p. Pavlom Vidrnákompdf
01.07.2011Dodatok k zmluve o nájme bytu s p. Ferdinandom Martiškompdf
01.07.2011Dodatok k zmluve o nájme bytu s p. Jozefom Brindzompdf
01.07.2011Dodatok k zmluve o nájme bytu s p. Erikou Biskurovajnou pdf
30.06.2011Dodatok k zmluve o nájme bytu s p. Emíliou Lackovoupdf
29.06.2011Nájomná zmluva so Slovenskou sporiteľňou a.s. - prenájom priestoru pre bankomatpdf
28.06.2011Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP s Ministerstvom ŽP SR pdf
17.06.2011Zmluva o dielo s fy Doprastav a.s. Bratislava na realizáciu stavby Dobudovanie dopravnej infraštruktúrypdf
15.06.2011Zmluva o dielo s fy Tomáš Mikula ELMIK, Vráble na dodávku k projektu Protipovodňová opatření, II. etapa pdf
13.06.2011Zmluva s p. H. o nájme hrobového miestapdf
07.06.2011Zmluva s p. Š. o nájme hrobového miesta pdf
03.06.2011Zmluva o poskytnutí dotácie pre Svojpomocný klub stomikov, Trenčínpdf
01.06.2011Dodatok k zmluve o nájme bytu s p. Ferdinandom Martiškompdf
01.06.2011Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme nebytových priestorov s p. Mečiarovoupdf
31.05.2011Dodatok k zmluve o nájme bytu s p. Ivetou Mazánovoupdf
30.05.2011Zmluva so 117. skautským zborom o poskytnutí dotácie pdf
27.05.2011Zmluva o pripojení odberného miesta so ZSE Distribúcia a.s. pdf
24.05.2011Zmluva o nájme hrobového miesta s p. Š.pdf
24.05.2011Zmluva o zriadení vecného bremena s SPP - distribúcia a.s. Bratislavapdf
11.05.2011Zmluva o nájme hrobového miesta s p. E. pdf
09.05.2011Dodatok k zmluve o nájme bytu s p. Pavlom Vidrnákompdf
09.05.2011Zmluva o nájme hrobového miesta s p. Š. pdf
03.05.2011Zmluva o nájme hrobového miesta s p. Jánom M. pdf
03.05.2011Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke s VÚB a.s. pdf
03.05.2011Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke s VÚB a.s. pdf
03.05.2011Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu s VÚB a.s. pdf
03.05.2011Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu s VÚB a.s. pdf
03.05.2011Zmluva o termínovanom úvere s VÚB a.s. pdf
03.05.2011Zmluva o termínovanom úvere s VÚB a.s. pdf
02.05.2011Dodatok k zmluve o nájme bytu s p. Ivetou Mazánovoupdf
02.05.2011Dodatok k zmluve o nájme bytu s p. Ferdinandom Martiškompdf
29.04.2011Zmluva o nájme bytu s Ivanou Lackovoupdf
28.04.2011Dodatok k zmluve o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanostipdf
28.04.2011Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti pdf
28.04.2011Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti pdf
28.04.2011Zmluva o nájme nebytových priestorov s p. Štefánkompdf
27.04.2011Zmluva o nájme hrobového miesta s p. Chlebanompdf
26.04.2011Zmluva o nájme hrobového miesta s p. M, Horné Srniepdf
26.04.2011Zmluva o nájme hrobového miesta s p. B., Horné Srniepdf
13.04.2011Zmluva o zriadení bežného účtu s VÚB a.s. pdf
13.04.2011Zmluva o zriadení bežného účtu s VÚB a.s. na prefinancovanie projektupdf
13.04.2011Zmluva o zriadení bežného účtu s VÚB a.s. na prefinancovanie projektupdf
13.04.2011Zmluva o zriadení bežného účtu s VÚB a.s. na prefinancovanie projektupdf
13.04.2011Zmluva o zriadení bežného účtu s VÚB a.s. na prefinancovanie projektupdf
13.04.2011Zmluva o zriadení bežného účtu s VÚB a.s. na prefinancovanie projektupdf
13.04.2011Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo s fy Prvá Európska Konzultačná s.r.o. na výkon externého manažmentupdf
13.04.2011Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke hnuteľného majetku štátu s ObÚ Trenčín pdf
11.04.2011Zmluva o dielo s fy Kompletizácia technologických dodávok s.r.o. Bratislava na zefektívnenie vykurovaniapdf
04.04.2011Zmluva o dielo s fy IVES Košice na aktualizácie softvéru pdf
04.04.2011Dohoda o spolupráci s MK SR Bratislava - kultúrne poukazypdf
01.04.2011Dodatok k zmluve o nájme bytu s p. Jozefom Brindzompdf
01.04.2011Dodatok k zmluve o nájme bytu s p. Erikou Biskurovajnoupdf
01.04.2011Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanostipdf
31.03.2011Dodatok k zmluve o nájme bytu s p. Emíliou Lackovoupdf
31.03.2011Dodatok k zmluve o nájme bytu s p. Andreou Kojdiakovoupdf
31.03.2011Dohoda o poskytovaní služieb s Natáliou Dobiášovou pdf
31.03.2011Zmluva o nájme nebytových priestorov s Natáliou Dobiášovoupdf
25.03.2011Zmluva o nájme hrobového miesta s p. Kebískovou pdf
16.03.2011Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby s p. A...pdf
17.03.2011Zmluva o nájme hrobového miesta s XYpdf
17.03.2011Zmluva nájme hrobového miesta s XYpdf
09.03.2011Zmluva o nájme nebytových priestorov s fy LIPT s.r.o.pdf
09.03.2011Zmluva o nájme hrobového miesta s XYpdf
02.03.2011Zmluva o nájme hrobového miesta s XYpdf
28.02.2011Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov s p. Žofčinompdf
28.02.2011Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov s p. Húserkovoupdf
28.02.2011Zmluva o poskytnutí dotácie pre TJ Cementárpdf
28.02.2011Dodatok k Zmluve o nájme pozemku s fy Slovak Telekom a.s. pdf
28.02.2011Nájomná zmluva s Organizačným výborom basketbalovej miniligypdf
28.02.2011Zmluva o poskytnutí príspevku s UPSVR Trenčínpdf
25.02.2011Zmluva o dielo s fy PROJART Pov.Bystrica na dodávku realizačnej dokumentáciepdf
23.02.2011Dodatok k zmluve o dodaní tovaru a poskytnutí IT služieb s fy tnTEL s.r.o. Trenčín pdf
24.01.2011Zmluva o nájme hrobového miesta s XY pdf
24.01.2011Zmluva o poskytovaní sociálnej služby s p. A...pdf
22.01.2011Zmluva o poskytovaní služieb s OZ Environmentálny inštitút, Pezinok pdf
?