Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Zlepšenie dopravnej infraštruktúry pohraničia Horné Srnie/Brumov-Bylnice

25sep2015


Partneri  Obec Horné Srnie a Město Brumov-Bylnice spolupracujú už roky a výsledkom ich spolupráce je séria úspešne realizovaných projektov z Operačného programu cezhraničnej spolupráce SK – CZ 2007 -2013, ktoré v rôznych oblastiach významne pozdvihli úroveň života občanov v tomto pohraničí. Posledným projektom partnerov z tohto programového obdobia, ktorý sa práve podarilo dokončiť, je projekt zameraný na zlepšenie životných podmienok pohraničného obyvateľstva v jeho okrajových častiach.

Horné Srnie /Brumov-Bylnice –  hranica SK/CZ :  S myšlienkou pokúsiť sa vyriešiť problematickú dostupnosť okrajových častí pohraničnej obce Horné Srnie prostredníctvom spolupráce s Českou republikou prišiel v októbri minulého roka starosta obce Horné Srnie – Jozef Húserka.  Reagoval na zverejnenú výzvu cezhraničného programu a pohrával sa s myšlienkou uspieť v tejto výzve.  Zapojiť sa do programu by nebolo možné bez cezhraničného partnera mesta Brumov-Bylnice.  So starostom českého mesta Brumov-Bylnice Zdeňkom Blanařom určili najdôležitejšie lokality, ktoré bolo potrebné riešiť a v rekordne krátkom čase sa postarali o prípravu technickej dokumentácie.

Projekt zameraný na zlepšenie dostupnosti pohraničia rieši štyri problematické lokality na pohraničí. Tri lokality sa nachádzajú v SR v katastri obce Horné Srnie a jedna lokalita sa nachádza v ČR na území cezhraničného partnera Města Brumov-Bylnice. V Hornom Srní sa jedná o lokality Rajkovecká, Čakanovská  a  Zábavská. V lokalite Rajkovecká je vybudovaný lyžiarsky vlek, ktorý využívajú občania z oboch strán hranice, avšak v  zimnom období k nemu neexistoval prístup, resp. bol veľmi obmedzený, čo dávalo len malé šance rozvoju cestovného ruchu v tejto oblasti. Ďalšou problematickou lokalitou bola lokalita Čakanovská. Je to odľahlejšia obytná lokalita pri hranici v k.ú. Horné Srnie. Je trvale obývaná so zlou dopravnou infraštruktúrou a doteraz obmedzeným príjazdom. V lokalite žijú starší občania vyžadujúci prístup pre zdravotnú pomoc, ale i školopovinné deti, kde je potreba uľahčiť dochádzanie. Okrajovou lokalitou pohraničia je tiež lokalita  Zábavská. Nachádza sa vedľa hlavnej cesty I/57 a je to lokalita s veľmi slabo  vybudovanou infraštruktúrou. Táto lokalita nie je plynofikovaná, taktiež chýba sieť služieb. Preto bolo snahou dobudovať aspoň kvalitnú dopravnú infraštruktúru s cieľom udržať obyvateľov v tejto oblasti.

Na českej strane hranice zameriava projekt svoju pozornosť na lokalitu Blizákovec. Je to obytná lokalita, rekreačná lokalita a lokalita s lesnou ťažobnou činnosťou. V minulosti bola značne poznačená intenzívnou ťažobnou činnosťou v priľahlých lesoch a zvýšenou frekvenciou nákladných vozidiel kvôli čomu došlo k výraznému zhoršeniu kvality dopravnej infraštruktúry v tejto lokalite a k výraznému zhoršeniu spokojnosti občanov s bývaním v lokalite.

Hlavným cieľom projektu bolo zlepšiť dopravnú obslužnosť pohraničia prostredníctvom dobudovania dopravnej infraštruktúry v priamej pohraničnej oblasti Horné Srnie/Brumov- Bylnice. V praxi to znamená, že sa zrekonštruovalo 1 569 metrov ciest v okrajových častiach na slovenskom území a 667 metrov ciest v katastrálnom území partnera mesta Brumov-Bylnice.

Projekt bol podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) z Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 -2013 vo výške 307 315,81 €  (celkové náklady 361 548,03 €).

 

DSCF1666 DSCF1671 DSCF1685 DSCF1690 DSCF1693 DSCF1697

 

cezhran

?