Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Záverečný účet Obce Horné Srnie za rok 2016 V Hornom

12jún2017

Dokumenty k vo formáte *.PDF

Hodnotiaca správa – záverečný účet obce 2016
Výročná správa – 2016
Záverečný účet obce 2016

 

 

 

 

?