Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Zápisnica z neplánovaného zasadnutia OZ

07nov2017

Zápisnica napísaná z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornom Srní, konaného dňa 6.11.2017 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

 

Prítomní:
Jozef HÚSERKA – starosta obce

Poslanci:  Ing. Michal DAŇO, Mária HÚDEKOVÁ, Mgr. Janka KUBÍČKOVÁ, Ing. Peter MIERNY, Ing. Jaroslav PAPIERNIK, Magdaléna PAPIERNIKOVÁ, Jarmila PAVLAČKOVÁ, Bc. Jozef TURÁK, JUDr. Michal TURÁK

Ospravedlnená: Elena HÚSERKOVÁ  – hlavná kontrolórka obce

 

…celé znenie zápisnice stiahni TU vo formáte *.PDF

 

?