Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov dňa 4. novembra 2017

16aug2017

Oznam

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní  člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie


elektronická adresa: marta.papiernikova@hornesrnie.sk

V obci Horné Srnie boli vytvorené 2 volebné okrsky

?