Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Voľby do Európskeho parlamentu –

26mar2019

Voľby do Európskeho parlamentu   dňa 25. mája 2019

Oznam

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

elektronická adresa: marta.papiernikova@hornesrnie.sk

V obci Horné Srnie boli vytvorené 2 volebné okrsky

?