Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Školstvo

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU VÁCLAVA MITÚCHA

Základná škola s materskou školou Václava Mitúcha
Školská 368/2
914 42 Horné Srnie

Riaditelka školy: PaedDr. Helena Kramáriková
Zástupkyna pre ZŠ: Mgr. Helena Mačinová
Zástupkyňa pre MŠ: Mária Kumančíková
www.zshsrnie.edu.sk

Kontakt:
tel. čísla riaditeľka: 032/6588227,
právnická osoba, mail: zshsrnie@gmail.com, tel. č. 0911 174 555
zástupkyňa pre ZŠ:0911 588 938
zástupkyna pre MŠ: 0948 696 553
Školslká jedáleň:  0948 910 355
prevádzkovo-ekonomický úsek: 0911 174 555

fax: 032/6588938

 

Zástupcovia delegovaní zriaďovateľom:
Jarmila Pavlačková, poslankyňa OZ
Ing. Jaroslav Papiernik, poslanec OZ
Ing. Peter Mierny, poslanec OZ 
Pavol Galko

Zástupcovia pedagogických pracovníkov:
Mgr. Mária Papierniková, základná škola
Bc. Renáta Vydrnáková, materská škola

Zástupcovia nepedagogických pracovníkov:
Renáta Štefánková

Zástupcovia rodičov:
Monika Prosňanská, základná škola
Ľubomíra Liptáková, základná škola
Bc. Vladimíra Fellnerová, základná škola
Bc. Roman Savka, materská škola

 

e-mail:skola@zshsrnie.edu.sk

Viac informácií: www.zshsrnie.edu.sk

?