Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Schválené VZN o Územnom pláne obce Horné Srnie.

10apr2015

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní
na svojom zasadnutí dňa 9.4.2015 schválilo

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015…STIAHNI TU vo formáte *.PDF

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Horné Srnie.

kladivo

?