Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Sadzobník správnych poplatkov

Sadzobník správnych poplatkov

– najčastejšie vyberané správne poplatky na Obecnom úrade v Hornom Srní podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

 

Správne poplatky 2018 – celý dokument v pdf

 

 

…platné od 1.1.2018

?