Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Prevádzková doba zberného dvora

19mar2014

PREVÁDZKOVÁ DOBA ZBERNÉHO DVORA
HORNÉ SRNIE, ul. POTOČNÁ

v období od 15. apríla do 15. októbra:

STREDA: 15.00 – 17.00
SOBOTA: 09.00 – 10.00

v období od  16. októbra do 14. apríla: 

STREDA: 14.00 – 15.00
SOBOTA: 09.00 – 10.00 

 

V uvedenom čase volajte službukonajúcemu zamestnancovi obce na telef. číslo: 0944 723 046.

?