Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Pozvánka na plánované zasadnutie OZ

02apr2019

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍ
oznamuje konanie plánovaného zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HORNOM SRNÍ,
ktoré sa uskutoční dňa 9. apríla 2019 (utorok) o 18.00 hod.
v zasadačke obecného úradu.

Program:

  1. Kontrola uznesení zo zasadnutí OZ dňa 29.1.2019 a 22.2.2019
  2. Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2019
  3. Schválenie nového harmonogramu projektu JPÚ Pod Vŕškom
  4. Schválenie dohody o skončení kúpnej zmluvy s p. Annou Zmekovou
  5. Odpredaj pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. b) pani Emílii Varčekovej, Emílii Galkovej a Ing. Anne Kebískovej
  6. Návrh na udelenie Cien obce pri príležitosti 580. výročia prvej písomnej zmienky o obci
  7. Návrh na vyňatie kultúrno-spoločenských podujatí z platby za prenájom veľkej sály KD
  8. Žiadosť o osadenie dopravných značiek upravujúcich zákaz státia na miestnej komunikácii Záhumenská
  9. Diskusia
  10. Záver

Zasadnutia OZ sú verejné.

?