Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Pozvánka na plánované zasadanie OZ

17sep2018

OBECNÝ ÚRAD V HORNOM SRNÍ
oznamuje konanie plánovaného zasadnutia
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HORNOM SRNÍ,
ktoré sa uskutoční dňa 25. septembra 2018 (utorok) o 18.00 hod.
v zasadačke obecného úradu.

Program

  1. Kontrola uznesení zo zasadnutia OZ dňa 28.6.2018
  2. Prijatie úveru od Slovenskej sporiteľne
  3. Čerpanie rozpočtu obce k 30. 6. 2018
  4. Kronika obce za rok 2017
  5. Odpustenie dlhu na nájomnom
  6. Schválenie odpredaja bytu v bytovom dome verejnou obchodnou súťažou
  7. Diskusia
  8. Záver

Zasadnutia OZ sú verejné.

?