Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

Oznámenie o vstupe na pozemok – verejná vyhláška

12feb2018

…celé znenie vo formáte *.PDF

?