Erb obce Horné Srnie

Obec Horné Srnie

Informačný portál obce
 

OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí

13aug2018

Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní v zmysle § 166 ods. 3 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a bodu 2 rozhodnutia Predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č.203 zo dňa 6. júla 2018 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí, uznesením č. 255 zo dňa 28.6.2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Hornom Srní bude mať vo volebnom období 2018-2022 celkom 9 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

V Hornom Srní 10.8.2018
Jozef H ú s e r k a
starosta obce

 

 

Určenie počtu poslancov…PDF

?